fbpx
banner img

Energi & Klima

Vi arbejder for at fremme energieffektivisering, vedvarende energi og et smart og sammenhængende energisystem. Målet er er 100 pct. vedvarende energi og netto nul-udledning i god tid inden 2050 i overensstemmelse med Paris-aftalen.

Energisektoren i Danmark står for mere end 60 pct. af drivhusgasudledningen og ca. to tredjedele vores samlede energiforbrug kommer stadig fra fossile brændsler. En omstilling af energisektoren, der er i overensstemmelse med de nationale målsætninger og Paris-aftalen kræver, at vi bruger energien mere effektivt og, at produktions, distribution og forbrug spiller mere sammen, end det er tilfældet i dag. Energieffektivisering og systemsammentænkning kan gøre det overkommeligt at erstatter den fossile energi med vedvarende og bæredygtig energi. 

Det Økologiske Råd arbejder for omstilling af energisektoren gennem deltagelse i en række nationale arbejdsgrupper og partnerskaber, i forbindelse med udarbejdelsen af regler, standarder og krav på energiområdet. Vi arbejder både for at påvirke den nationale lovgivning, EU-lovgivningen, og de internationale klimaforhandlinger. Vi gør det alene og i samarbejde med andre aktører, hvor det giver størst gennemslagskraft.

Det arbejder vi med:

Vis som

428 items found

Modtag Nyhedsbrev