fbpx
banner img

Energi & Klima

Vi arbejder for at fremme energieffektivisering, vedvarende energi og et smart og sammenhængende energisystem. Målet er er 100 pct. vedvarende energi og netto nul-udledning i god tid inden 2050 i overensstemmelse med Paris-aftalen.

Energisektoren i Danmark står for mere end 60 pct. af drivhusgasudledningen og ca. to tredjedele vores samlede energiforbrug kommer stadig fra fossile brændsler. En omstilling af energisektoren, der er i overensstemmelse med de nationale målsætninger og Paris-aftalen kræver, at vi bruger energien mere effektivt og, at produktions, distribution og forbrug spiller mere sammen, end det er tilfældet i dag. Energieffektivisering og systemsammentænkning kan gøre det overkommeligt at erstatter den fossile energi med vedvarende og bæredygtig energi. 

Det Økologiske Råd arbejder for omstilling af energisektoren gennem deltagelse i en række nationale arbejdsgrupper og partnerskaber, i forbindelse med udarbejdelsen af regler, standarder og krav på energiområdet. Vi arbejder både for at påvirke den nationale lovgivning, EU-lovgivningen, og de internationale klimaforhandlinger. Vi gør det alene og i samarbejde med andre aktører, hvor det giver størst gennemslagskraft.

Det arbejder vi med:

Jeppe Juul

Jeppe Juul

30299982
jeppe@ecocouncil.dk

Christian Jarby

Christian Jarby

3318 1949
cj@ecocouncil.dk

Claus Ekman

Claus Ekman

3318 1933
claus@ecocouncil.dk

Lars Køhler

Lars Køhler


lars@ecocouncil.dk

Mads Jespersen

Mads Jespersen

3318 1938
mads@ecocouncil.dk

Renato Ezban

Renato Ezban

33181931
renato@ecocouncil.dk

Vis som

399 items found

Modtag Nyhedsbrev