fbpx
ecocouncil article banner img

En fremtid med mindre kød og foder

1 July 2018 | Landbrug

Dansk landbrug er domineret af en intensiv husdyrproduktion. Over 80 procent af det danske landbrugsareal anvendes til produktion af foder – samtidig med at der importeres sydamerikansk soja fra et areal på størrelse med Sjælland. Og det påvirker miljø og klima, både herhjemme i udlandet.

Det Økologiske Råd arbejder for en regulering af husdyrproduktionen, så den negative påvirkning af klima, natur og miljø minimeres. Man kan komme langt med sådan regulering, men en begrænsning af husdyrproduktionen nødvendig, hvis naturens og miljøets tålegrænser skal respekteres. Det Økologiske Råd foreslår, at dansk husdyrproduktion baseres på dansk produceret foder, og sojaimporten skal dermed udfases. Det kan bl.a. ske, hvis vi producerer dansk proteinfoder baseret på raffinering af græs.

Det er især kødproduktionen, der belaster klima og miljø og lægger beslag på vandressourcer og landbrugsarealer. Derfor skal vi mindske produktion og forbrug af kød og mælkeprodukter i vores del af verden. En ændret diæt med mere vegetabilsk mad frem for kød er også en forudsætning for, at der på den længere bane kan produceres tilstrækkeligt med bæredygtige fødevarer til en voksende befolkning.

Hvordan brødføder vi verden?

En bæredygtig udvikling er nødvendig – både i Vesten og for smålandbrug i udviklingslandene. For verdens befolkning vokser og vil sandsynligvis passere 11 mia. mennesker i år 2100. Efterspørgslen på jord til at dyrke fødevarer, energiafgrøder og fibre vokser også, og det samme gør konkurrencen om vandet. Naturen presses tilbage på mindre og mindre plads, og klimaet og den globale biodiversitet er truet. Med den nuværende kurs vil vi aflevere en klode i betydeligt ringere tilstand til de kommende generationer.

Det Økologiske Råd arbejder med at finde løsninger til spørgsmålene: hvordan sikrer vi mad til alle nu og i fremtiden, og kan befolkningsvækst og stigende fødevarebehov gå hånd i hånd med bæredygtig udvikling?

Se vores undervisningsmateriale: Hvordan brødføder vi verden

Leif Bach Jørgensen

Leif Bach Jørgensen

33 18 19 35
leif@ecocouncil.dk

Modtag Nyhedsbrev