fbpx
ecocouncil article alt banner img

Elektrificering af fjernvarmen kræver energibesparelser i bygningerne

8 May 2018 | Energi & Klima

Den danske energiforsyning vil blive mere og mere baseret på el. Det gælder også for varmeforsyningen, som forsyner mere end 60 % af vores bygninger med varme.

Artikel bragt i Altinget 8. maj 2018

Af: Søren Dyck-Madsen, Det Økologiske Råd

Den danske energiforsyning vil blive mere og mere baseret på el. Det gælder også for varmeforsyningen, som forsyner mere end 60 % af vores bygninger med varme. Det er alle vist enige om.

Når man skal lave varme til fjernvarmen ved brug af el fra de store vindmøller, så gør man det med en varmepumpe, som udnytter varmen i omgivelserne, dvs. i jord, luft, vand, overskudsvarme, geotermi m.v. til at øge temperaturen af det vand, der sendes ud i fjernvarmesystemet. Jo lavere temperaturer der er brug for i fjernvarmen, jo mere effektive er varmepumperne. Desværre er energistandarden i mange bygninger så dårligt, at den nødvendige temperatur i fjernvarmesystemerne endnu skal være ganske høj – ofte mellem 80 – 90 grader. Og det betyder både, at man skal bruge alt for meget el til varmepumperne, og at der tabes for megen varme i fjernvarmesystemet.

Nødvendigt med energieffektivisering i bygninger for at sænke temperaturen

Det er derfor nødvendigt at sænke temperaturen i fjernvarmesystemerne til 50 – 60 grader for at gøre elektrificeringen effektiv med brug af varmepumper.

Men man kan ikke bare lige sænke temperaturen fra den ene dag til den anden. Der skal ske en indsats i de bygninger, som opvarmes fra fjernvarmesystemet.

1: De bedst egnede af bygningerne skal energieffektiviseres, så de får et lavere behov for varme. Herved sikres, at alle bygninger fortsat kan få nok varme ved en lavere temperatur i fjernvarmenettet. 

2: De resterende bygninger skal have forbedret deres eget varmesystem, så det stadig kan opvarme bygningen med en lavere temperatur i fjernvarmen. Det sker ved enten ved at udskifte til mere effektive radiatorer, eller ved at opsætte en lille blæser bag de eksisterende radiatorer.

Mange positive effekter ved lavtemperaturfjernvarme

Gennemføres elektrificeringen med store varmepumper i fjernvarmesystemerne med en øget indsats for energibesparelser i bygningerne og en sænkning af temperaturen i fjernvarmesystemet, så vil det have mange fordele:

1: Varmetabet i fjernvarmen mindskes betydeligt

2: De renoverede bygninger får lavere en varmeregning og et bedre indeklima

3: Mulighederne for brug af overskudsvarme og geotermi i fjernvarmen forøges

4: Fjernvarmen bliver endnu bedre til at støtte det danske energisystem ved at udnytte vindmøllernes strøm mere fleksibelt og effektivt samt forøge muligheden for energilagring

5: Det samlede energibehov mindskes, da varmepumper ved lav temperatur er meget mere energieffektive end afbrænding af biomasse til varmeformål6: Mulighederne for lagring af varme fra sommerens rigelighed til vinterens knaphed i fjernvarmen via f.eks. geotermisk lagring forøges 

Det Økologiske Råds anbefaling

Hvis elektrificeringen med varmepumper i fjernvarmesystemerne skal gøres bedst og billigst, så skal der fokuseres langt mere på at støtte energibesparelser i bygningerne i fjernvarmesystemerne.På den måde går en effektiv elektrificering af fjernvarmen hånd i hånd med en forstærket indsats for energibesparelser i de bygninger, som får varme fra fjernvarmen.

Modtag Nyhedsbrev

Cron Job Starts