fbpx
ecocouncil article alt banner img

Det kan blive dyrt for klimaet at gøre biler billigere

29 August 2017 | Luftforurening | Transport

Regeringen vil endnu engang sænke afgiften på biler og dermed øge transportens CO2-udledning. Det vil gøre det unødvendigt sværere og dyrere at nå nedbragt CO2-udledningen fra transport i Danmark

Pressemeddelelse d. 29. august 2017

Dyrt for klimaet at gøre biler billigere

Regeringen vil endnu engang sænke afgiften på biler og dermed øge transportens CO2-udledning.
Det vil gøre det unødvendigt sværere og dyrere at nå nedbragt CO2-udledningen fra transporten i Danmark, mener Miljøorganisationen Det Økologiske Råd.

Regeringen vil igen sænke registreringsafgiften på biler, samtidig med at den vil hæve hastighederne på vejene og gøre det billigere at køre over Storebæltsbroen.

”Det er dybt uansvarligt, aktivt at vælge at øge CO2-udledningen fra vejtransport i Danmark i en situation hvor vi har brug for markant at sænke den”, siger Jeppe Juul, transportmedarbejder i Det Økologiske Råd.

Efter flere års fald er CO2-udledningen fra transport i Danmark igen begyndt at stige bl.a. hjulpet på vej af sænkningen af registreringsafgiften, der dels har betydet et mersalg af biler, og dels har betydet at der bliver solgt flere større og tungere biler. Regeringens forslag forværrer denne udvikling. Den budgetterer med, at sænkningen vil koste staten 900 mio. kr./år. Som udgangspunkt vil provenutabet være betydeligt større, men man regner med ”dynamiske effekter ved at der sælges flere biler”, og især flere af de større og dyrere biler. Regeringen fremlægger ingen tal for, hvor stor stigning i bilsalget og hvor stor en forskydning henimod større og tungere biler, den regner med – og dermed heller ikke den øgede klimabelastning.

”Vi står overfor en stor udfordring med at få nedbragt transportens klimabelastning. Udledningen stiger på trods af mere brændstofeffektive biler, og de initiativer der kommer fra danske politikere gør situationen værre og værre. Det er helt uholdbart”, siger Jeppe Juul.

Klimagælden vokser
Det er generelt dyrere at nedbringe CO2-udledningen fra transport end fra andre sektorer.
”Et flertal i Folketinget har flere gange aktivt valgt at gøre problemet større og dyrere at løse. Jeg håber, det ikke ender sådan denne gang, men at man finder en løsning, der sænker CO2-udslippet”, siger Jeppe Juul.

Indgreb nødvendigt
En af udfordringer ved at nedbringe CO2-udledningen fra biler er, at en ny bil gennemsnitligt kører og udleder CO2 i 17 år.
En bil der købes i dag vil således afbrænde benzin eller diesel også i 2030. På den måde ’indbygges’ en fremtidig CO2-udledning med hver bil, der bliver solgt.

”Der er brug for en bilbeskatning, der stopper netto-tilvæksten af nye biler med forbrændingsmotor. Den betydelige stigning i antallet af disse biler underminerer vores muligheder for at nå de mål vi skal nå i 2030 og i 2050 på en fornuftig måde", slutter Jeppe Juul.

Flertallet afviser regeringens forslag
Det Økologiske Råd glæder sig over at et flertal i Folketinget blankt afviser regeringens forslag og i stedet peger på omlægninger af registreringsafgiften, som fremmer salg af biler med lavt CO2-udslip og gør brændstofslugerne dyrere.

”Lad os benytte os af chancen til at rette lidt op på de senere års fald i registreringsafgiften på benzin- og dieselbiler. Det vil give rum for lavere beskatning af elbiler, uden at staten mister penge”, siger sekretariatsleder i Det Økologiske Råd, Christian Ege.

Yderligere oplysninger:
Jeppe Juul, transportmedarbejder tlf. 33181948 / 30299982
Christian Ege, sekretariatsleder tlf. 33181933 / 28580698

Uddybning
Udviklingen i de seneste 10 år har generelt gjort biler billigere, hvilket allerede har medvirket til øget salg af biler. Det skyldes bl.a., at man ved den store omlægning af afgiften i 2007 indførte et såkaldt knækpunkt
ved 16 km/L for benzinbiler og 18 km/L for dieselbiler. Man gav så en stor rabat for biler, som kørte længere på literen, og en mindre ekstraafgift for de, der kørte kortere på literen end knækpunktet.
Men man forsømte, at gøre dette knækpunkt dynamisk, så det fulgte med den teknologiske udvikling. Det betyder, at man i dag præmierer 90 pct. af alle nye biler, som kører længere på literen end dette knækpunkt.
Dette kunne man rette op på ved at gøre knækpunktet dynamisk, så man reelt kun belønner de biler, som kører længere på literen end gennemsnittet.
Samtidig har regeringen de seneste år indført registreringsafgift på elbiler, hvilket har fået salget til at gå i stå. Argumentet har været, at staten ville miste penge på, at flere købte elbiler.
Men hvis man lavede den nævnte ændring af afgiften på benzin- og dieselbiler, ville der være rum til at sænke eller fjerne afgiften på elbiler uden at staten mistede penge. Dette kunne muliggøre, at Danmark kommer med på elbils-udviklingen, som vi i øjeblikket har koblet os helt af. 

Modtag Nyhedsbrev

Cron Job Starts