fbpx
ecocouncil article alt banner img

Danske børn skades af en cocktail af kemikalier

12 June 2017 | Kemikalier & Plast

Danske børn udsættes hver dag for en lang række kemikalier, som kan have en sundhedsskadelig effekt. Nuværende regulering er baseret på en stof-for-stof-tilgang, men der er i højere grad behov for at se på tværs af kemikalier, for at beskytte mod de såkaldte cocktail-effekter.

Pressemeddelelse den 12. juni 2017

Danske børn skades af en cocktail af kemikalier

Den samlede mængde skadelige kemikalier som børn op til tre år udsættes for overskrider hvad der anses for sundhedsmæssigt sikkert. Reguleringen af kemikalier bør afspejle den kombinerede effekt.
Et tab på fem IQ point, nedsat fertilitet eller misdannede kønsorganer, det er hvad danske børn risikerer når de udsættes for neurotoksiske- og hormonforstyrrende stoffer i deres hverdag. I en rapport fra Miljøstyrelsen fremgår det at danske børn udsættes for det hjerneskadende stof bly i koncentrationer der er 50 gange højere end hvad der anses for en sikker dosis.
Rapporten fokuserer også på forstyrrelser af hormonsystemet som påvirker kroppens udvikling, giver risiko for misdannelser og nedsat sædkvalitet og fertilitet. Men også fedme, ADHD, indlæringsvanskeligheder og hormonel cancer er mistænkt at have sammenhæng med hormonforstyrrende stoffer.

”Det er ikke længere et spørgsmål om vi udsættes for en skadelig kombination af kemikalier. Spørgsmålet er hvordan vi gennem lovgivning og ny praksis i virksomhederne kan regulere det,” siger rådgiver i kemikalier i miljøorganisationen Det Økologiske Råd, Malene Møhl.

Denne cocktail af stoffer er stort set ureguleret fordi gældende lovgivning er baseret på en stof-for-stof-tilgang. Samtidig er der forskellig lovgivning for f.eks. pesticider, medicin, kosmetik og industrikemikalier. Effekten på menneskekroppen er den samme, men der er ingen lovgivning ser på tværs på hele påvirkningen.

”Menneskekroppen skelner ikke fra hvilke kilder den udsættes for et stof. Derfor skal lovgivningen tage højde for den samlede påvirkning. Den bør bygge på forsigtighedsprincippet, så det er producenterne, der skal vise, at stoffer i deres produkter ikke har skadelige effekter, set på baggrund af forbrugernes samlede påvirkning, også fra andre typer af produkter”, siger Malene Møhl

I hverdagen udsættes man for kemikalier fra alle sider. Det er i tøj, fødevarer, elektronik, afdampning fra byggematerialer, i luften, i støvet og så videre. Miljøstyrelsen følger op på rapportens resultater ved at lancere en kampagne, der skal gøre det lettere for småbørnsforældre at undgå de hormonforstyrrende stoffer. Nogle af stofferne kan undgås ved at spise økologisk mad samt bruge Svanemærkede produkter.
I dag – 10 år efter at EU's store kemikalielovgivning REACH trådte i kraft er det stadig et lille mindretal af de potentielt farlige stoffer, som er reguleret. Specielt de hormonforstyrrende stoffer halter bagefter.

”Det er svært at undgå de farlige stoffer ved personlige valg og adfærdsændringer i dagligdagen. Det hjælper at spise økologisk og bruge Svanemærkede produkter, men vi kan ikke blot overlade til den enkelte person at løse problemet. Det er vores beslutningstagere, der må sikre en fuld gennemførelse af EU's kemikalielovgivning REACH, så langt flere stoffer reguleres”, afslutter sekretariatsleder i Det Økologiske Råd Christian Ege.

Mere information om emnet:
Det Økologiske Råds Call for action under projektet ”Bedre regulering af kemikalier”

Yderligere oplysninger:
Malene Møhl, Det Økologiske Råd, tlf. 33181934 / 25488586
Christian Ege, Det Økologiske Råd, tlf. 33181933 / 28580698

Børn og hormonforstyrrende stoffer:

  • Miljøstyrelsens rapport viser, at det gennemsnitlige barn i Danmark under tre år udsættes for mere end dobbelt så store mængder hormonforstyrrende stoffer i forhold til, hvad man anser for ’sikker’ eksponering.
  • De mest betydende hormonforstyrrende stoffer som børn under 3 år og gravide/ufødte kan blive udsat for er: Dioxiner/ PCB’er, ftalater (DEHP,DBP, DiBP), bisphenol A, BHA og BHT. Også lægemidlet Paracetamol viser hormonforstyrrende bivirkninger.
  • Også lægemidlet Paracetamol viser hormonforstyrrende bivirkninger.
  • De mest betydende kronisk neurotoksiske stoffer, som børn under 3 år og gravide/ufødte kan blive udsat for er: bly, dioxiner/PCB’er, kviksølv/methylkviksølv, bisphenol A og akrylamid.
  • En væsentlig kilde til bly, dioxiner/ PCB’er er modermælk. Dette skal sammenholdes med de positive effekter ved amning, men det danner baggrund for, at Sundhedsstyrelsen kun anbefaler fuld amning optil 6 måneder og derefter kun delvis amning.
 Kilde: Miljøstyrelsens Rapport Børn og ufødte børns samlede udsættelse for udvalgte kemiske stoffer

Modtag Nyhedsbrev

Cron Job Starts