fbpx
ecocouncil article banner img

Dansk Energipolitik med potentiale og udfordringer

13 April 2018 | Energi & Klima | Økonomi og internationalt

Det er helt legitimt at politiske partier har fokus på omkostningerne ved den grønne omstilling. Men desværre er CEPOS' rapport fyldt med verdensfjerne forudsætninger og forslag, som reelt vil stoppe den fungerende danske grønne energiomstilling.

Artikel bragt i Altinget fredag d. 20. marts 2015.

Dansk Energipolitik med potentiale og udfordringer

En kommentar fra Det Økologiske Råd til Venstre, DF og CEPOS
Skrevet af klima- og energimedarbejder Søren Dyck-Madsen
Venstre brugte i den forgangne uge en ny rapport om dansk energipolitik fra CEPOS til at lufte synspunkter om, at det ikke er Venstres politik, at den danske grønne omstilling skal bremses, men at hensynet til omkostningerne skal fylde mere. Dansk Folkeparti var lidt mere forbeholdne med at støtte forslagene i CEPOS rapporten.
Det Økologiske Råd finder det helt legitimt konstant at have fokus på omkostningerne ved den danske grønne omstilling. Men denne CEPOS-rapport er fyldt med ret verdensfjerne forudsætninger og forslag, som reelt vil stoppe den fungerende danske grønne energiomstilling. Dermed ødelægges de mange erhvervs- og beskæftigelsesmæssige fordele Danmark har i kraft af både at være stærkt fremme for at finde løsninger, som efterfølgende kan eksporteres til andre lande. Derfor er det farligt, hvis Venstre læner sig op af denne rapport.

CEPOS rapporten går galt i byen på en række områder:

• Den går ud fra, at EU’s kvotesystem alene kan skabe de nødvendige skift i europæisk energipolitik med fokus på energibesparelser og vedvarende energi, samt levere tilstrækkeligt europæisk bidrag til at modvirke klimaforandringerne. CEPOS foreslår derfor, at Danmark slet ikke skal gøre en indsats for at reducere CO2 udslippet fra energisektoren, men i stedet blot købe op af de mere end 3 milliarder tons overskydende udledningsrettigheder i EU’s kvotesystem. Dette synspunkt svarer nok til lærebøgerne, men selv EU-Kommissionen erkender, at EU’s kvotesystem ikke fungerer som det er i dag.

• CEPOS anfører, at omkostningen ved udledning af CO2 skal være så global ensartet som muligt. Dette synspunkt er korrekt ifølge økonomisk teori, men virkeligheden er at de lande, hvor det er billigst, er det ikke muligt at få til at gå i spidsen.

• CEPOS sammenligner alle danske skatter og afgifter på energiforbrug udelukkende ud fra deres CO2-effekt. Dernæst foreslår de at harmonisere efter den laveste afgiftssats, så motivationen til at reducere CO2 forringes, samtidig med at en stor del af de milliardstore skatteindtægter, som bruges til at drive andre dele af samfundet, forsvinder. Men ud over CO2-effekten er der mange andre fordele ved de grønne afgifter, f.eks. at reducere luftforurening, reducere partikelforurening og støj samt forbedre bymiljøet.

• Der er mange sammenhængende beslutninger, der er nødvendige for at omlægge et energisystem. Energiproduktion kræver ledningsnet, udlandsforbindelser og samspil med forbrugerne. Og frem for alt tager det tid at få det hele på plads i den rigtige rækkefælge. Der må derfor planlægges overordnet og så lade markedet udfylde rammerne på det niveau, hvor markedet er bedst til dette. Det klares ikke med besværgelser om at lade markedet styre og lade være med at ”udvælge vinderne”.

• CEPOS lukker øjnene for de økonomiske fordele, som den danske energiomstilling giver. F.eks. bliver den danske indsats fulgt med stor interesse i f.eks. Kina, hvor danske løsninger kopieres med stor positiv klimaeffekt.

Det ville klæde CEPOS, hvis de forlod lærebøgernes teoretiske argumenter og kom ud i den virkelige verden, hvor udfordringerne må løses på en praktisk gennemførlig måde. Samtidig er det tydeligt, at rapporten er en kærkommen anledning for Venstres til at påpege, at der skal ses mere på omkostningerne – læs: at indsatsen skal reduceres. Dansk Folkeparti er derimod tilbageholdende med at støtte CEPOS’ forslag.

En del af ekstra omkostningerne ved den grønne energiomstilling opstår, fordi el-prisen er meget lav, drevet af mangel på markedsmuligheder via internationale el-kabler og udbygning med vindkraft i vores nabolande Tyskland og Sverige. Dette problem skal løses – bl.a. ved at forbedre markedet for fleksibel brug af el, når den er rigelig, som med satsningen på varmepumper i fjernvarmesystemerne. Og det skal løses via en fortsættelse af en stabil dansk energipolitik bygget på langsigtede fremsynede rammer og brede politiske forlig. Dermed kan den nødvendige omstilling af de danske energisystem lige fra vedvarende energi produktion til energibesparelser og fleksibelt forbrug gennemføres så omkostningseffektivt som overhovedet muligt.


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 
 

 

Arrangementer

Offentligt møde om landbrug:
Fosfor - en ny game-changer?
Tid: ons.18. april, kl. 14.30-17.30. 
Sted: Hos dagbladet Information, St. Kongensgade 40C, København K
Læs mere

 pdfSe program (398 KB)

Arrangementet er fuldt booket

 


Generalforsamling 2018
i Det Økologiske Råd
 
Tid: ons.18. april, kl. 18-20. 
Sted: Hos dagbladet Information, St. Kongensgade 40C, København K

Modtag Nyhedsbrev

Cron Job Starts