fbpx
ecocouncil article alt banner img

Danmark siger nej til mindre luftforurening i EU

17 December 2015 | Luftforurening | Økonomi og internationalt

 

Danmark stemte i tirsdags nej til mindre luftforurening, da EU’s nye NEC-direktiv var til afstemning i Ministerrådet. Endda efter, at Danmark først havde været med til at udvande direktivet. Danmark går derved hånd i hånd med Polen, der også afviste EU’s ønske om mindre luftforurening. Miljø- og Fødevareministeren vægtede derved at beskytte landbrugets forurening frem for folkesundheden og naturen.

Pressemeddelelse

Danmark stemte i tirsdags nej til mindre luftforurening, da EU’s nye NEC-direktiv [1] var til afstemning i Ministerrådet. Endda efter, at Danmark først havde været med til at udvande direktivet. Danmark går derved hånd i hånd med Polen, der også afviste EU’s ønske om mindre luftforurening. Miljø- og Fødevareministeren vægtede derved at beskytte landbrugets forurening frem for folkesundheden og naturen.

Luftforurening er pr. definition grænseoverskridende forurening. I de fleste EU-lande (inkl. Danmark) kommer 70-80 procent af luftforureningen fra udlandet. Derfor er det uhyre vigtigt med en international aftale for at få nedbragt grænseoverskridende luftforurening. National Emission Ceilings Directive (NECD) er netop den EU lovgivning, der nedbringer grænseoverskridende luftforurening. Derfor er det vigtigt med et stramt NECD, hvis luftforureningen skal reduceres. I tirsdags var NECD til afstemning i EU’s ministerråd. Her havde Danmark først udvandet direktivet og de danske miljøkrav, så vi slet ikke skal levere netto-reduktioner. Derefter valgte Danmark alligevel at stemme nej til direktivet.

”Det er chokerende, at en dansk minister på den måde modarbejder en helt afgørende EU-lovgivning om at nedbringe den grænseoverskridende luftforurening, der hvert år koster tusindvis af danskere livet og gør titusinder af danskere alvorligt syge,” siger seniorrådgiver Kåre Press-Kristensen fra miljøorganisationen Det Økologiske Råd.

Miljø- og Fødevareministeren var særlig utilfreds med miljøkravene til dansk landbrug til trods for, at forureningen fra landbruget netop er landets mest sundhedsskadelige miljøproblem ifølge den seneste rapport om luftforureningens indvirkning på danskernes sundhed [2].


”Miljø- og Fødevareministerens modstand mod miljøkrav til landbruget viser tydeligt det uheldige i, at en og samme minister repræsenterer miljø og landbrug. Her blev landbrugets snævre økonomiske interesser vægtet højere end folkesundheden og naturen,” fortsætter Kåre Press-Kristensen.


Ifølge Kommissionen dør der hvert år ca. 400.000 europæere for tidligt grundet luftforureningen, mens mange millioner bliver alvorligt syge. De tilknyttede samfundsøkonomiske omkostninger er ca. 3.750 mia. kr. årligt. Til sammenligning er Danmarks samlede BNP ca. 1.800 mia. kr. årligt. Herhjemme dør op mod 3.000 danskere årligt grundet luftforurening, mens titusinder bliver alvorligt syge. Luftforureningen koster ifølge den seneste opgørelse det danske samfund 25-30 mia. kr. årligt.


I Danmark er de største kilder til luftforurening landbrugets ammoniakforurening og partikelforurening fra brændefyring. NECD regulerer ammoniak- og partikeludledningen (samt andre typer forurening) og nedbringer frem for alt den grænseoverskridende forurening. Ifølge Kommissionen vil direktivet koste 25 mia. kr. at gennemføre, men giver gevinster for 330 mia. kr. årligt grundet mindre sygdom og død. Gevinsterne ved mindre forurening er derved over 10 gange større end renseomkostningerne. I Danmark er det ligeledes 5-10 gange billigere at reducere landbrugets ammoniakforurening via rensning end det er at betale helbredsskaderne fra landbrugets forurening. Samtidig har vi rigtig gode miljøteknologier til at nedbringe ammoniakforureningen. Der er blot for ringe motivation til at anvende dem i landbruget.


Yderligere oplysninger:
Seniorrådgiver i Det Økologiske Råd, Kåre Press-Kristensen

Modtag Nyhedsbrev

Cron Job Starts