fbpx
ecocouncil article banner img

Brændeovne er et stort miljøproblem

12 October 2018 | Luftforurening

I Danmark udleder brændeovne mere sod, kræftfremkaldende tjærestoffer og dioxiner end vejtrafikken og er dermed vores mest helbredsskadelige miljøproblem. Brændefyring forårsager mere end fire gange flere dødsfald end luftforureningen fra trafik.

Kommentar i Husum-Brønshøj avis, af Kåre Press-Kristensen, seniorrådgiver, Det Økologiske Råd

Bjørn Andersen kommer i Brønshøj-Husum Avis d. 25/9 med række misforståelser om brænderøg.

Bjørn Andersen mener, at kun sod fra vejtrafik er et problem. Det er forkert. De seneste nationale emissionsopgørelser fra Aarhus Universitet viser, at landets brændeovne udleder meget mere sod, kræftfremkaldende tjærestoffer og dioxiner end vejtrafikken. I Danmark er brænderøg landets mest helbredsskadelige miljøproblem, der forårsager godt fire gange flere dødsfald end luftforureningen fra trafik. Der eksisterer masser af undersøgelser, der dokumenterer dødsfald og sygelighed grundet brænderøg. Nogle læger har samlet denne viden: www.woodsmokepollution.org

I hele København er kun 16.000 brændeovne, der dækker under 0,5 procent af byens energiforbrug. Men på bare en fyringssæson udleder brændeovnene i København lige så mange helbredsskadelige partikler som al vejtrafikken i byen udleder på et helt år. Dvs. ved at erstatte lidt brændefyring med miljørigtig fjernvarme kan opnås lige så stor partikelreduktion, som ved året rundt at forbyde alle lastbiler, busser, varebiler og personbiler i hele København.

Der eksisterer desværre ikke ”ren” brænderøg. Selv nye miljømærkede brændeovne, under optimale forhold i laboratorierne hos Teknologisk Institut, forurener pr. energienhed 20-50 gange mere end en gammel lastbil uden filter og ca. 100 gange mere end fjernvarme.

Brændeovne i byzone med kollektiv opvarmning bør udfases og erstattes af virkelighedsnære gas-brændeovne eller el-pejse. Derved kan hyggen bevares uden skadelig partikelforurening. På sigt kan filtre muligvis give traditionelle brændeovne en renæssance. Det er dejligt, at overborgmester Frank Jensen har fået øjnene op for luftforureningen fra byens brændeovne.

Modtag Nyhedsbrev