fbpx
ecocouncil article banner img

Børn udsættes for skadeligt indeklima i deres institution

5 March 2019 | Kemikalier & Plast

Børn er særligt sårbare over for ydre påvirkninger, da deres krop og hjerne stadig er under udvikling. Derfor har miljøorganisationen Det Økologiske Råd i et pilotprojekt undersøgt en lang række faktorer, som kan påvirke børns indeklima – og resultaterne vækker bekymring.

Undersøgelsens resultater peger på, at mange institutioner har alt for høje koncentrationer af kemikalier, der er problematiske for børns udvikling. Desuden er der ofte problemer med høje niveauer af CO2, som kan føre til mere trætte og uoplagte børn, hvilket har effekt på koncentrations- og indlæringsevnen. Hertil kommer udfordringer med sundhedsskadelige ultrafine partikler samt radon og lysforhold.

”Børn opholder sig typisk i institution i op til 8 timer om dagen, 5 dage om ugen. Her skal de have de bedste vilkår for at udvikle sig hensigtsmæssigt. Politisk er der fokus på, hvordan vores børn bliver passet, men ikke om de færdes i gode og sunde omgivelser. Dette burde gå hånd i hånd, for begge dele indvirker i høj grad på deres trivsel og udvikling. Vores resultater peger på, at de grundlæggende vilkår for en sund udvikling bør forbedres i mange daginstitutioner,” siger Lone Mikkelsen, projektleder og seniorrådgiver hos Det Økologiske Råd.

Rum-akustiske undersøgelser, foretaget af ROCKWOOL, viser desuden, at seks ud af 20 stuer ikke overholder krav, som ifølge bygningsreglementet anses for at være tilfredsstillende forhold.

”For at løse problemerne med støj på stuerne, skal vi se på de akustiske forhold i sammenhæng med rummenes størrelse og antallet af børn. Førskolebørn er klart den mest sårbare gruppe, når det gælder sproglig indlæring. De er kun ved at lære sproget og kan derfor endnu ikke forstå tale i støjende miljøer i samme grad, som voksne kan. Skal rummene understøtte børnenes sproglige udvikling, er det således min anbefaling, at stille krav til de akustiske forhold sammenholdt med areal pr. barn på stuerne,” siger senior specialist i akustik Mads Bolberg, ROCKWOOL Gruppen.

Realdania støtter projektet som led i foreningens indsats for at forbedre børns indeklima. Formålet er at give et helhedsbillede af indeklimaet set i børnehøjde.

”I Realdania sætter vi i disse år fokus på indeklimaet, fordi det har så stor betydning for vores livskvalitet. Det er især børn, som er udsatte, når indeklimaet ikke er godt. Derfor er vi i gang med indsatser for både skoler og børneværelserne derhjemme og nu også i daginstitutionerne. Resultaterne af pilotprojektet om indeklima i daginstitutioner vil vi bruge til at stille viden og faglighed til rådighed for samfundet og beslutningstagerne,” siger programchef i Realdania, Lennie Clausen.  
 

For mere information:

  • Projektleder: Christan Jarby, Det Økologiske Råd - Tlf: 33181949

  • Lone Mikkelsen, seniorrådgiver i kemikalier, Det Økologiske Råd - Tlf. 2579 2001 / lone@ecocouncil.dk (BARSEL).

Undersøgelsens resultater blev præsenteret på et seminar i Realdanias lokaler, Jarmers Plads 2, 1551 København V den 14. marts 2019, kl. 12-16. 


Tilmeld dig seminar

Det Økologiske Råd inviterer til seminar om børns indeklima i daginstitutioner i samarbejde med Århus Kommune. På seminaret vil resultaterne fra en undersøgelse som Det Økologiske Råd har udført blive præsenteret, og der vil blive fremlagt gode råd og anbefalinger til, hvordan indeklimaet i daginstitutioner kan forbedres.

Tid: 8. november 2019 kl. 9:00 - 12:30

Sted: Blixens, Aarhus, Karen Blixens Boulevars 7, 8220 Brabrand

Tilmeld dig arrangementet her

Download program for seminariet her

 

FAKTA

Undersøgelserne er udført i 20 danske daginstitutioner fra fire forskellige kommuner og er sket i samarbejde med Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, Københavns Universitet, ROCKWOOL og VELUX A/S. Det er foreningen Realdania, der har hovedfinansieret pilotprojektet, med yderligere støtte fra ROCKWOOL, VELUX A/S og Energifonden.

Udvalgte resultater fra undersøgelsen:

  • I alle institutioner måles der bekymrende høje niveauer af hormonforstyrrende kemikalier – stoffer der er forbudt i legetøj. Der er målt på både ftalater og flammehæmmere, som er erkendt sundhedsskadelige – særligt ift. børn. Der findes ingen nedre grænseværdi, der anses som sikker.

  • Niveauet af både ftalater og flammehæmmere er generelt meget højere end det, vi fandt på børneværelser i en lignende undersøgelse fra 2015/16. At niveauet af kemikalierne er så højt i daginstitutionerne viser, at forbud mod anvendelse i børneprodukter ikke er tilstrækkeligt.

  • Institutioner uden ventilationssystem har generelt et dårligt indeklima med CO2-niveauer op over 3.000 ppm, hvilket er mere end tre gange så højt som anbefalet.

  • Forurening med forbrændingspartikler fra madlavning og bålaktiviteter spreder sig lynhurtigt til børnenes opholdssteder. I næsten halvdelen af de undersøgte institutioner blev målt forurening med ultrafine partikler over det niveau, man ser på landets mest forurenede vej i myldretiden.

  • I undersøgelsen blev der målt overskridelser af den nedre grænseværdi for radon i tre ud af 20 institutioner. Dette er et bedre resultat end ventet, sammenholdt med tidligere målinger.

  • De målte lysforhold i institutionerne peger på, at børn har for dårligt indelys i deres institutioner, hvilket kan påvirke deres udvikling af synssansen.

  • De rum-akustiske undersøgelser af børneinstitutionernes opholdsstuer viser, at seks ud af 20 stuer ikke overholder krav, som ifølge bygningsreglementet anses for at være tilfredsstillende forhold.

Projektrapporter findes her: https://www.ecocouncil.dk/indeklima-i-daginstitutioner

Modtag Nyhedsbrev