fbpx
ecocouncil article alt banner img

Biomasse er ikke en langsigtet løsning

6 September 2017 | Energi & Klima

Private brændeovne, halmfyr og træpillefyr står for over halvdelen af Danmarks partikelforurening, og brug af biomasse spiller en uholdbar rolle i omlægningen til vedvarende energi. Derfor mener Det Økologiske Råd at vi bør indføre en partikelafgift. Debatindlæg bragt i Altinget 6. september 2017

Brug af biomasse spiller en alt for stor rolle i den igangværende omlægning til vedvarende energi. Danmark har en meget stor import af træpiller, som ikke vil være mulig fremover, hvis andre lande slår ind på samme kurs. Desuden bruges ca. 1/4 af biomasseressourcerne i private brændeovne og -kedler, hvor træet brændes meget ineffektivt med lille energiudbytte – og såvel brændeovnene som halmfyr har en uacceptabelt stor luftforurening, som både medfører store sundhedsskader i befolkningen og samtidig ”æder” klimagevinsten op. Sodpartiklerne kan nemlig transporteres helt til Arktis, hvor de sætter sig på isen og farver den mørkere, hvorved de mindsker tilbagestrålingen af varme fra jorden. Det store forbrug af biomasse hænger sammen med, at denne favoriseres ved at være fri for afgifter. Dermed favoriseres f.eks. en brændeovn frem for en varmepumpe, som er langt mindre forurenende, også selv om man medregner kraftværkets udledninger. Derfor har vi brug for en afgift på biomasse.

Ministeriet skriver, at der ”principielt” bør indføres en partikelafgift – dvs. først og fremmest en afgift på brændefyring, der står for over halvdelen af landets partikelforurening. Alternativt bør afgift på energiformer som konkurrerer med brænde o. lign. nedsættes for at reducere brændefyring. Skatteministeriet erkender den meget entydige konklusion fra forskerne – at brændefyring medfører mange for tidlige dødsfald og en øget sygelighed i befolkningen. Den sundhedsskadelige effekt er langt højere end ved de øvrige, mest udbredte opvarmningsformer. Samtidig skriver de ”principielt”, fordi de ved, at regeringen er bange for at støde vælgere fra sig. Men hvad er alternativet? Brænde er helt fritaget for afgifter. Derfor skal der en meget stor afgiftssænkning til på andre opvarmningsformer, for at de kan konkurrere med brændefyring. Det vil koste det offentlige rigtig mange penge, der enten skal hentes i dårligere service eller ved at øge andre skatter. Samtidig vil en sådan afgiftssænkning gøre det langt mindre attraktivt at spare på varmen.

Dernæst skriver ministeriet, at det vil være administrativt vanskeligt at opkræve afgift på brændefyring. Men det er fordi de tænker på det uheldige forslag, som den forrige regering fremsatte til en brændeafgift. Det Økologiske Råd har udviklet et andet forslag sammen med tekniske eksperter. Her beskatter man den tid, hvor der er ild i brændeovnen og derved partikeludledning – ved hjælp af en simpel temperaturmåler i skorstensrøret, og denne kan fjernaflæses ligesom en elmåler. Dermed løser man alle de problemer der var med brændeafgiften. Man kan f.eks. ikke omgå afgiften ved at brænde affald i stedet for rent træ. Der er heller ikke problemer med at skelne brænde fra rafter eller hestestrøelse. Og afgiften er knyttet til ovnen, så man kan lægge en lavere afgift på de mest miljøvenlige ovne og en lavere afgift på landet end i byerne.

Men hvad nu med den temperaturmåler i skorstensrøret? Bliver det ikke dyrt? Nej, vi har fået nogle af landets førende teknikere til at se på konstruktion og pris, og ved masseproduktion kan de laves for ca. 1500 kr pr. stk. Det er samme størrelsesorden som en elmåler. Der er måske nogle, som alligevel vil synes at dette er en betydelig udgift. Men det vil typisk være lavindkomstfamilier på landet, som kun har brændeovnen som opvarmning. Men disse behøver faktisk ikke en måler. Man kan blot fastsætte en standard for antal timer i en hel fyringssæson. De der har brug for måleren er typisk parcelhusejerne, som bruger brændefyring som supplement til fjernvarme eller naturgas. Dvs. måleren kan være et tilbud til den, der vil slippe med kun at betale for at fyre ”på deltid”.

Nogle har spekuleret i at lave en afgift på biomasse, kun til kollektive forsyningsanlæg og ikke til privat brændefyring. Men regeringens jurister tolker, at dette vil stride imod EU-retten, som i givet fald vil kræve afgift på al biomasse. Uanset om denne tolkning er korrekt, vil det være et stort problem, hvis man ensidigt lægger afgift på fjernvarme baseret på biomasse og friholder brændeovne og træpillefyr, som er langt mere forurenende.

Af sekretariatsleder Christian Ege, Det Økologiske Råd

Modtag Nyhedsbrev

Cron Job Starts