fbpx
ecocouncil article alt banner img

Bæredygtighed skal ind i bygningsreglementet

12 June 2018 | Byggeri & Bolig

Hvis det står til byggebranchen, skal bæredygtighed indarbejdes i bygningsreglementet i form af en frivillig bæredygtighedsklasse.

Danmark er et af de førende lande, når det gælder energieffektivt byggeri, og nu ønsker branchen også at gå forrest, når det gælder bæredygtighed. Et bredt udsnit af den danske byggebranche er derfor gået sammen om et fælles oplæg til en frivillig bæredygtighedsklasse i bygningsreglementet. Målet er at fremme bæredygtighed i byggeriet og øge branchens eksportmuligheder, ligesom det tidligere er sket med bygningsreglementets frivillige lavenergiklasser, der har haft afgørende betydning for udviklingen af eksportegnede produkter og ydelser inden for energieffektivt byggeri.

Branchen går i front
Et Advisory Board med bred repræsentation fra branchens organisationer står bag oplægget. Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) ved Aalborg Universitet har faciliteret processen, som bl.a. har indbefattet en række workshops med branchens aktører, mens innovationsnetværket for bæredygtigt byggeri, InnoBYG, står for udgivelsen af det fælles brancheoplæg. Arbejdet er muliggjort af ROCKWOOL Prisen 2017, som SBi modtog med netop det formål at udarbejde et oplæg til rammerne for en frivillig bæredygtighedsklasse.

-Det er positivt, at det er branchen, der går i front for at fremme bæredygtigt byggeri. Nu har vi sat rammerne for en frivillig bæredygtighedsklasse, som med tiden kan videreudvikles. Det er vores håb, at oplægget kan indgå i Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens arbejde med de forventede frivillige bæredygtighedskrav i bygningsreglementet,- siger direktør i Dansk Byggeri Michael H. Nielsen, som er formand for Advisory Board-et. Repræsentanter fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har siddet med som observatører i Advisory Board-et.

Det skal kunne betale sig
Oplægget indeholder bud på de emner, der kan indgå i en frivillig bæredygtighedsklasse, hvilket omfatter materialers miljøpåvirkning, sundheds- og miljøskadelige stoffer, indeklima, totaløkonomi, klimasikring, ressourceforbrug på byggepladsen mv. Centralt for oplægget er, at det skal kunne betale sig at investere i den frivillige bæredygtighedsklasse, fx i form af reducerede drifts- og vedligeholdelsesomkostninger set i en totaløkonomisk betragtning. Derfor lægges der også vægt på, at bæredygtighedsklassen skal stille enkle og entydige krav og undgå tunge dokumentationsforpligtelser. Det væsentlige er at sætte gang i udviklingen af bæredygtigt byggeri nu med udgangspunkt i bygningsreglementet.

Ifølge oplægget skal en frivillig bæredygtighedsklasse være baseret på internationale standarder og være i trit med eksisterende frivillige certificeringsordninger. Dette skal sikre, at bæredygtighedsklassen også kan bruges uden for Danmarks grænser og herunder bidrage til arbejdet med EU-s rammebetingelser.

Advisory Board'et består af:

Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri (formand)

Graves Simonsen, Bygherreforeningen

Søren Dyck-Madsen, Det Økologiske Råd

Lau Raffnsøe, DK-GBC

Elly Kjems Hove, Dansk Industri BYG

Jakob Orbesen, Dansk Industri BYG

Peter Andreas Sattrup, Danske Arkitektvirksomheder

Majbritt Juul, Foreningen af Rådgivende Ingeniører

Simon Rasmussen, Tekniq

Morten Buus, Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen (observatør)

Niels Bruus Varming, Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen (observatør)

Modtag Nyhedsbrev