fbpx
ecocouncil article banner img

Arbejdsmiljø

24 July 2018 | Luftforurening

Vi opholder os en stor del af vores liv på vores arbejdsplads. Derfor er det uhyre vigtigt, at luftkvaliteten på arbejdspladsen ikke gør os syge. Dårlig luftkvalitet kan eksempelvis skyldes for høj luftfugtighed, for højt CO2-niveau, for høje temperaturer eller forurening fra maskiner. Vi har specialiseret os i at måle ultrafine partikler fra forbrændingsmotorer i arbejdsmiljøet og har lavet målinger for en række store virksomheder f.eks. Københavns Lufthavn, Aalborg Lufthavn, Post Nord, Bane Danmark, SELI Tunnelling m.v. Vores arbejdsmiljømålinger har bl.a. været anvendt som bevismateriale i Landsretten i arbejdsmiljøsager. 

For at forbedre produktiviteten i kontormiljøer kan vi ligeledes udføre synkronmålinger af nøgleparametre som CO2, luftfugtighed, støj og temperatur.

I vores målerapporter indgår løsningsforslag for at forbedre luftkvaliteten og derved øge medarbejdernes velbefindende såvel som produktiviteten samt nedbringe sygdomsrisikoen. Ligeledes indgår vi altid gerne i opfølgende arbejde med arbejdsgivere og medarbejdere for at få løst mulige udfordringer.

Alle målinger udføres som rekvireret arbejde og rekvirenten afgør om arbejdet er fortroligt.

Kontaktperson: 
Seniorrådgiver Kåre Press-Kristensen, tlf. 22 81 10 27 / karp@env.dtu.dk


Yderligere information:

Folder: Dieselpartikler fra tog

Folder: Dieselpartikler i lukkede jernbanerum

Publikation (2012): Air pollution in airports

 

Kåre Press-Kristensen

Kåre Press-Kristensen


karp@env.dtu.dk kaare@ecocouncil.dk

Modtag Nyhedsbrev