fbpx
ecocouncil article alt banner img

Anvendelsen af 1,2-dichlorethan (EDC) som proceskemikalie i industriel produktion

27 June 2018 | Energi & Klima | Kemikalier & Plast | Luftforurening

Kommentar til EU-Kommissionens 3 forslag til gennemførelsesretsakt om godkendelse af anvendelsen af 1,2-dichlorethan (EDC) som proceskemikalie i industriel produktion - forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) (komitesag)

  1. Rammenotat M 130-18 og dok. M 131-18. EDC anvendes hos Biotech GmbH som opløsningsmiddel i industriel produktion af polymerer (Zetadex) til farmaceutisk og forskningsmæssig anvendelse i mængder op til ca. 1,25 tons om året
  2. Rammenotat M 132-18 og dok. M 133-18. EDC anvendes af den irske virksomhed Eli Lilly Kinsale Limited til anvendelse som proceskemikalie og opløsningsmiddel i industriel produktion af det farmaceutiske produkt Raloxifene hydrochlorid i mængder op til 250 tons om året
  3. Rammenotat M 134-18 og dok. M 135-18. EDC anvendes hos BAYER Pharma AG som genanvendeligt opløsningsmiddel i industriel produktion af TIP-diamidchlorid, som videre anvendes til produktion af det farmaceutiske produkt Iopromid i mængder op til 1000 tons om året

Det Økologiske Råd har følgende kommentarer til de 3 sager. Som udgangspunkt skal der ske en udfasning af farlige stoffer som 1,2-dichlorethan, og risikoen for eksponering skal reduceres mest muligt i overgangsperioden. De særligt problematiske stoffer, som er prioriteret og optaget på REACH, Bilag XIV, skal som udgangspunkt erstattes af egnede alternative stoffer eller teknologier, hvis disse er økonomisk og teknisk levedygtige. I disse 3 tilfælde med en konkret anvendelse er det vurderet, at der pt. ikke findes et alternativ. Det Økologiske Råd tilslutter sig, at der stilles skærpede krav til virksomhederne om bedre beskyttelse af arbejdstagerne og monitering af udslippet til det ydre miljø. Specielt hos Biotech GmbH er vurderingen at beskyttelsen af den generelle befolkning via miljøet er utilstrækkelig, og at der derfor er behov for implementering af yderligere beskyttelsesforanstaltninger. Det er derfor en forudsætning for godkendelsen, at ansøgeren implementerer et overvågningssprogram omfattende årlige målinger ikke kun af arbejdstagernes inhalation af stoffet, men også af udledninger af stoffet til omgivelserne med henblik på yderligere begrænsning af udslip til miljøet.

Det Økologiske Råd kan acceptere disse foranstaltninger, men tidsfristen til fornyet godkendelse på 12 år er for lang. Det giver ikke tilstrækkeligt incitament til at finde et alternativ. Perioden bør afkortes til 5-6 år.

Modtag Nyhedsbrev

Cron Job Starts