fbpx
ecocouncil article banner img

Anbefaling til regeringen: Fjern stopklods for store varmepumper nu

7 September 2018 | Energi & Klima

Hvis Danmark skal have en sikker, klimavenlig varmeforsyning, så er varmepumper i de store byer en vigtig del af løsningen. Men det kræver, at politikerne ændrer reglerne for de store kraftvarmeværker, lyder det fra en række fagfolk i energibranchen.

Varmepumper er vejen frem for en sikker, klimavenlig forsyning af varmt vand i radiatorer og vandhaner. Men lige nu står en stor klods i vejen, det såkaldte kraftvarmekrav. Og det skal politikerne hurtigst muligt gøre noget ved. Sådan lyder en skarp opfordring fra en gruppe af eksperter, energiselskaber og organisationer, der over et døgn i Korsør har arbejdet intenst med at lave anbefalinger til Folketinget.

Tanken er, at fremtidens varmeforsyning i byerne blandt andet skal baseres på store varmepumper, som udnytter varmen fra virksomheder, havvand, spildevand mm., og via fjernvarme kan levere det videre til de danske hjem. Strøm fra vindmøller og solceller skal drive varmepumperne, og samtidig kan man lagre varmeenergien til de perioder, hvor vinden ikke blæser. Den grønne omstilling af elsektoren og varmesektoren går på den måde hånd i hånd.

Ifølge Chr. Jarby, seniorrådgiver i miljøorganisationen Det Økologiske Råd, kan det kun gå for langsomt.

”Varmekilderne er der, teknologien er der – politikerne skal bare ville det. Hvis vi virkelig ønsker at nedsætte vores CO2-udslip, bremse klimaforandringerne og sørge for en effektiv varmeforsyning, så skal vi sætte skub i varmepumperne i de store byer. Og det kan ikke gå stærkt nok,” siger han.

Hos Aarhus kommune siger chefkonsulent Louise Langbak Hansen:

”De store byer dækker to tredjedele af fjernvarmeforbruget i Danmark. Så her er et kæmpe potentiale for at få dækket en del af vores behov for varme med varmepumper. Men det kommer ikke af sig selv,” siger hun.

Hænger på beslutningen i 30 år

En af de store barrierer er altså kraftvarmekravet, som betyder, at kraftvarmeværkerne skal producere både varme og strøm samtidig. Deltagerne fra arrangementet ’Et døgn med varmepumper’ i Korsør opfordrer folketinget til at erstatte reglen med et krav om el- og varmeintegration og advarer om konsekvenserne, hvis politikerne ikke rykker nu.

For flere store værker skal i nær fremtid udfase kul, da Danmark har mål om en energiforsyning fri for kul i 2030. Og på grund af regler og afgifter er det lige nu mest fordelagtigt at satse på biomasse i form af træflis og træpiller. Størstedelen af træpillerne bliver importeret eksempelvis fra Estland, Sverige, Rusland og USA, og det bliver kritiseret fra flere sider, bl.a. Klimarådet, for ikke at være en bæredygtig løsning. En del centrale kraftvarmeværker har eller er allerede i gang med at omlægge til biomasse. Men andre står netop og skal tage en beslutning, og hvis ikke reglerne ændrer sig, så ender de med at investere i store biomassekraftvarmeværker, som de hænger på de næste 25-30 år, lyder det fra fagfolkene.

En af de bekymrede er Claus A. Nielsen, teknisk chef for DIN Forsyning i Esbjerg, der leverer fjernvarme til borgerne i området. Esbjergværket skal udfase brugen af kul, og her ønsker man at investere i varmepumper.

”Kraftvarmekravet standser hele udviklingen. Vi ønsker at lave en intelligent løsning, hvor vi leverer varme til borgerne med varmepumper, kombineret med lidt biomasse, el og gas og bruger varmelagring, så vi kan klare os, når vindmøllerne i vindstille perioder ikke laver el. Men reglen presser os til fuldt ud at gå biomassens vej. Og hvis vi først tager beslutningen og bygger nyt, så mister vi den enestående mulighed,” siger han.

I Aalborg står det kommuneejede Nordjyllandsværket med lignende udfordring. Deres kulværk skal udfases i 2028. Fra Lars Boye Mortensen, afdelingschef hos Aalborg Energikoncern, lyder det:

”Vi ønsker at springe biomassetrinet over og elektrificere varmeforsyningen nu. For vi ser det som den mest effektive og bæredygtige løsning for Aalborg og samfundet som helhed. Biomasse er en begrænset ressource, som ikke har en langsigtet rolle i energiforsyningen. Med en såkaldt kraft- og varme- integration udnytter vi de store fordele, der ligger i at absorbere den grønne el fra vindmøller i varmesektoren, ” siger han.

Deltagerne i ’Et døgn med varmepumper’ identificerede også en række andre barrierer for at kunne rulle varmepumper ud i de store byer. Det drejer sig om de eksisterende tariffer på el, som bl.a. skal give rabat for fleksibilitet eller afbrydelighed. Og samtidig skal afgifterne på overskudsvarme tilpasses, så det giver incitament til at bruge varmen fra fx produktionsvirksomheder med overskudsvarme.

 Arrangementet ’Et døgn med varmepumper’ var organiseret af Grøn Energi, DFP og PlanEnergi – og foregik den 23-24. august i Korsør med støttet af Energi-, forsynings- og klimaministeriet. Læs mere her: http://www.danskfjernvarme.dk/groen-energi/varmepumpecamp

 

Modtag Nyhedsbrev