fbpx
ecocouncil article alt banner img

Alvorligt tilbageskridt at fjerne afgiften på PVC og ftalater - forliget om Erhvervspakken

13 November 2017 | Kemikalier & Plast | Økonomi og internationalt

Regeringen, DF og Radikale har i dag indgået forlig om en erhvervspakke, som bl.a. afskaffer afgiften på PVC-plast og de hormonforstyrrende ftalater, hvilket vil øge forbruget heraf. Det er et alvorligt tilbageskridt

Regeringen, DF og Radikale har i dag afskaffet en række afgifter, som dele af erhvervslivet fandt generende. Deriblandt afskaffer man afgifterne på den miljøskadelige plast PVC og hormonforstyrrende ftalater, hvilket er helt uforståeligt set ud fra et miljø- og sundhedsmæssigt perspektiv.

Miljøorganisationen Det Økologiske Råd tager stærkt afstand fra dette. PVC er et miljøskadeligt materiale, og det ødelægger genanvendelsen, når det sammenblandes med andre plasttyper. Ved forbrænding af PVC-affald dannes 15-30 gange så meget restprodukt som ved afbrænding af almindeligt affald, og PVC-restprodukter skal deponeres som farligt affald. Når PVC nu bliver afgiftsfrit, skal denne deponering fremover betales af de øvrige affaldsproducenter (husholdninger og virksomheder). Det betyder, at der bliver et indirekte og miljøskadeligt tilskud til PVC-anvendelsen.

Skatteministeriet udgav i oktober sin rapport om den såkaldte Skattesanering. Ministeriet erkendte her, at ”en afskaffelse af PVC-afgiften vil således alt andet lige øge forbruget af PVC med ftalater”. Ministeriet argumenterede for afskaffelsen ved at pege på forskelsbehandling, idet kun bestemte varer omfattes af afgiften. Det nævnes, at sækkestole og penalhuse ikke omfattes. Det var ganske rigtigt et problem, men det hang sammen med, at afgiften har været stedmoderligt behandlet i en årrække. I stedet skulle man have udvidet den til at dække andre væsentlige produktgrupper.

Ministeriet henviste også til, at de administrative omkostninger var for høje ift. provenuet. Men PVC-afgiften er ikke sat i verden for at skaffe provenu, men for at medvirke til at løse et miljøproblem. I øvrigt er provenuet kunstigt lavt, da afgiften ikke er blevet reguleret siden år 2000. I 2006 indførtes indeksregulering af energiafgifter, men ikke af miljøafgifter. Hvis man i stedet regulerede afgiften med prisudviklingen, ville både miljøeffekt og provenu vokse betydeligt.

”PVC-plast og ftalat-blødgørere er miljøskadelige produkter, som ikke hører hjemme i et moderne samfund, og de kan undværes til langt de fleste anvendelser. Hvis man afskaffer afgiften, som Skatteministeriet foreslår, vil man give PVC- og ftalatholdige produkter en konkurrencefordel, mens skatteyderne skal betale for skader på miljøet”, udtaler Christian Ege, sekretariatsleder i Det Økologiske Råd og fortsætter

Afgiften på PVC og ftalater gjorde de mere miljøvenlige produkter mere konkurrencedygtige. Nu styrker man i stedet de sorte produkters konkurrenceevne. Danmark vil normalt gerne kendes for Grøn omstilling, men det her er sort omstilling”.

Som et plaster på såret afsætter man 5 mio. kr/år i 4 år til en forøget indsats mod skadelige kemikalier.

Yderligere oplysninger: 
Christian Ege, sekretariatsleder i Det Økologiske Råd, telefon 28580698.

Modtag Nyhedsbrev

Cron Job Starts