fbpx
ecocouncil article alt banner img

Aftalen om Den Grønne Investeringsfond forbedrer mulighederne for grønne investeringer

25 June 2014 | Energi & Klima | Økonomi og internationalt

iStock 000017922123XSmall Aftalen om den Grønne Investeringsfond er et godt skridt, som vil forbedre mulighederne for investeringer i bl.a. energibesparelser i virksomheder og almene boliger.

Regeringen, Enhedslisten og SF har i dag indgået aftale om en Grøn Investeringsfond, som skal sikre investeringer fra især pensionskasser i grønne projekter. Der afsættes 40 mio. kr pr. år i fire år til at garantere en minimums forrentning af investeringer. Dette skal bringe investeringer på i alt op til 2 mia. kr i spil. Investeringerne skal bl.a. ske i energibesparelser i erhvervsvirksomheder, offentlige selskaber, almene boligselskaber m.v. Også ressourceeffektivitet i virksomhederne nævnes, fx effektiv brug af vand, kemikalier og materialer i produktionen samt bedre affaldshåndtering. Der skal ydes lavt forrentede lån til sådanne grønne projekter og dermed sikres finansiering til projekter, som i dag har svært ved at komme ud over rampen.

”I Det Økologiske Råd glæder vi os over aftalen om den Grønne Investeringsfond. Grønne investeringer er et kinderæg, som både kan skabe job og være med til at løse klima- og miljøproblemer”, udtaler Christian Ege, sekretariatsleder i Det Økologiske Råd og fortsætter. ”Selv om det må forventes, at hovedvægten i investeringer vil ligge inden for energi, er det vigtigt at også investeringer i lavere forbrug af kemikalier og ressourcer i det hele taget prioriteres”.

Det Økologiske Råd lægger vægt på, at fonden skal fremme grønne investeringer også i små og mellemstore virksomheder (SMV). Da pensionskasser traditionelt kun går ind i meget store projekter, kræver det et arbejde for at bundte investeringer i SMV’er, så projekterne får en størrelse, som er interessant for pensionskasser. Det samme gælder for energirenoveringer i almene boligselskaber. Her er der netop behov for langsigtede investeringer i vidtgående energirenoveringer, dvs. til lavenergistandarder. Landsbyggefonden, som ellers støtter renoveringsprojekter i almene boliger har en politik om kun at støtte renoveringer, der opfylder kravene i dagens bygningsreglement.

Grønnere transport nævnes ikke specifikt i aftalen, men det er vigtigt at dette inddrages i kommende forhandlinger. Det gælder f.eks. fremme af elbiler samt biogas til tunge køretøjer. Transportsektoren har indtil nu bidraget alt for lidt til den grønne omstilling.

Yderligere oplysninger
Christian Ege, tlf. 33 18 19 33 / 28 58 06 98

 

Links:
Download aftalen >>
Download faktaark til aftalen >>

Modtag Nyhedsbrev

Cron Job Starts