fbpx
ecocouncil article alt banner img

Afgifter - godt virkemiddel til at begrænse kødforbrug

26 April 2016 | Energi & Klima | Luftforurening

  Det Økologiske Råd støtter forslag fra Det Etiske Råd om en afgift på kød, især oksekød, som giver det største udslip.

Pressemeddelelse                                                      den 26. april 2016

Afgifter er et godt virkemiddel til at begrænse kødforbruget
- Det Økologiske Råd støtter forslaget fra Det Etiske Råd

Det Etiske Råd foreslår en afgift på kød, især oksekød, som giver det største udslip. Miljøorganisationen Det Økologiske Råd fremlagde et lignende forslag i 2009 og har siden arbejdet for afgift på kød. Det skal ske som led i en grøn skatteomlægning. Der er således ikke tale om en samlet stigning i skatter og afgifter, men om at bruge skattesystemet til at dreje vores forbrug i en mere bæredygtig retning. De øgede skatteindtægter kan så bruges til at gøre mere bæredygtig (vegetabilsk) kost billigere – eller til at sænke indkomstskatter. 


Vores kødforbrug er forbundet med en meget stor klimagasudledning. Samtidig kræver produktion af et kilo kød ca. 10 gange så meget areal som produktion af et kilo vegetabilske fødevarer. Med den stigende befolkning på kloden er der slet ikke plads til at alle kan få et kødforbrug som danskerne. En danskers kødforbrug er i gennemsnit dobbelt så stort som en kinesers og ca. 25 gange så stort som en inders. Samtidig er danskernes kødforbrug fordoblet siden 1962 – det er dog faldet lidt de seneste år.

”Vi kan på én gang mindske belastningen af klodens klima og vores egen sundhed ved at sænke vores kødforbrug. Vi kunne gå tilbage til den gamle madpyramide, hvor kød lå i toppen som luksus, mens frugt, grønt, kartofler og brød lå i bunden som basiskost”, siger sekretariatsleder i Det Økologiske Råd, Christian Ege.

Det er vigtigt at afgiften lægges på kødforbrug, så det rammer både danskproduceret og importeret kød. En afgift på kødproduktion ville kun ramme danske landmænd og lede til mere import af kød – hvilket ikke ville gavne klimaet.

”Vores store kødforbrug er en af de vigtige kilder til klimaforandringer, og det bør påvirke prisen på kød. Vi støtter forureneren-betaler-princippet”, siger sekretariatsleder i Det Økologiske Råd, Christian Ege. Forureneren-betaler-princippet er allerede officiel politik både i Danmark og i EU. Men det fungerer langt fra på alle områder – og f.eks. ikke i forhold til kødforbrug. Det Økologiske Råd arbejder for at princippet skal gennemføres konsekvent.

”I dag lokkes vi som forbrugere til et højt kødforbrug, idet kød sælges til kunstigt lave priser, da klima- og miljøomkostningerne ikke er med i prisen”, siger sekretariatsleder i Det Økologiske Råd, Christian Ege.

Okse- og lammekød giver langt det højeste udslip af klimagasser. En del af kødkvæget og mange af fårene afgræsser naturarealer. Dette er en fordel for biodiversiteten, og der bør ses på, om kød fra naturpleje kan kompenseres for dele af en kødafgift. Til sammenligning kommer ca. 85% af de konventionelle malkekøer aldrig uden for stalddøren og har således ingen gavnlig effekt på naturen.

For mere information: sekretariatsleder i Det Økologiske Råd, Christian Ege: telefon: 3181933 / 28580698

Modtag Nyhedsbrev

Cron Job Starts