fbpx
ecocouncil article alt banner img

Ændring af lov om registrering af køretøjer, registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven, lov om vægtafgift af køretøjer m.v. og lov om afgift af naturgas og bygas

15 August 2017 | Byggeri & Bolig | Energi & Klima | Kemikalier & Plast | Transport

Til Skatteministeriet

Det Økologiske Råd vil gerne kommentere den del af høringen, som omhandler ændring af lov om afgift af naturgas og bygas m.v., hvor afgiftssatsen for afgiftspligtig gas bl.a. justeres, så satsen fremover svarer til satsen for dieselolie målt efter energiindhold. Denne ændring er utilstrækkelig til at fremme brug af biogas til tunge køretøjer, som ellers er det mest realistiske alternativ til dieselolie, specielt i lastbiler. Biogas bør tillige fritages for CO2-afgift, i overensstemmelse med at biogas er CO2-neutral – ja, endda giver mere end 100% reduktion af CO2-ækvivalenter som følge af reduktion af metanudslip fra gylle.

Vi er bekendt med, at Skatteministeriet vurderer, at det ikke er muligt at fritage biogas fra CO2-afgift, da man ikke kan beregne mængden af biogas, når denne transporteres via naturgasnettet. Men det er ikke korrekt, hvilket også klart fremgår af Energistyrelsens baggrundsrapport ifm. den seneste basisfremskrivning. Energinet.dk’s certifikat for bionaturgas sikrer netop, at der er overensstemmelse mellem mængden af bionaturgas, som sælges på certifikater og mængden af biogas, som fødes ind på naturgasnettet.

Det Økologiske Råd foreslår derfor, at man ikke alene justerer afgiftssatsen for afgiftspligtig gas, så satsen fremover svarer til satsen for dieselolie målt efter energiindhold - men også fritager biogas, herunder bionaturgas, solgt på certifikater, for CO2-afgift.Dette vil kunne bidrage til et gennembrud for biogas til tunge køretøjer, idet biogas så bliver billigere end diesel, hvilket kan kompensere for den merpris, der er ved indkøb af de tunge gaskøretøjer.

Modtag Nyhedsbrev

Cron Job Starts