fbpx
ecocouncil article alt banner img

Ændring af bekendtgørelse om regulering af visse industrielle drivhusgasser

27 June 2018 | Energi & Klima | Luftforurening

Høring vedrørende ændring af bekendtgørelse om regulering af visse industrielle drivhusgasser - J. nr. 2018-5703

Det Økologiske råd takker for muligheden for at kommentere ovennævnte ændring om regulering af visse industrielle drivhusgasser.

Vi har forståelse for, at der er behov for at lempe kravene til kølemidler til en mellemgruppe af varmepumper (50-200 KW), idet de nugældende krav har været en barriere for udbredelsen af denne type varmepumper.

Vi finder det i midlertidig vigtigt, at den foreslåede lempelse gøres tidsbegrænset fx i 5 år, for bl.a. at lægge pres på branchen, så der udvikles nye løsninger, som baserer sig på naturlige kølemidler.

Vi mener desuden, at det er vigtigt i forbindelse med ændringen af bekendtgørelsen og i omtalen heraf at det signaleres, at dette er en midlertidig ordning ind til alternativer med naturlige kølemidler, udvikles og markedsføres.

Ud over, at det er vigtigt, at brugen af HFC-kølemidler begrænses, vil denne tidsbegrænsning betyde, at Danmark fortsat kan være frontløber inden for naturlige kølemidler.

Endelig mener vi, at man bør overveje, at der sættes en begrænsning på, hvor mange anlæg, der kan opstilles parallelt for at undgå, at reglerne ikke omgås ved at der fx sættes 10 styk 200 KW op i stedet for 1-2 større anlæg, som benytter naturlige kølemidler.

Modtag Nyhedsbrev

Cron Job Starts