Det arbejder vi med

Det Økologiske Råd er en uafhængig miljøorganisation, der arbejder for at fremme grøn og bæredygtig omstilling af samfundet. Målet er et samfund, der er i balance med det økosystem, vi er afhængige af, og hvor befolkningen ikke bliver udsat for luftforurening og skadelige kemikalier. Vi arbejder med et bredt felt af emner indenfor miljø- og klimaområdet og bidrager med viden og realistiske løsninger. Vores tilgang er faglig velfunderet, samarbejdende, helhedsorienteret og med syn for den politiske virkelighed. Vi ønsker at nedbryde den silotænkning, som stadig karakteriserer reguleringen på klima- og miljøområdet. Det Økologiske Råd har gennem de seneste tre årtier været en dagsordensættende miljøorganisation, der gennem en pragmatisk og insisterende indsats har flyttet den danske miljø- og klimadebat og bidraget til omstillingen mod et grønnere og sundere samfund. Læs mere om vores arbejde under fagområderne.

Energi & Klima

Vi arbejder for at fremme af energieffektivisering og vedvarende energi samt reduktion af drivhusgasudledning.

Transport

Vi arbejder for en grøn omstilling af transporten med særligt fokus på elektrificering og luftforurening.


Fatal error: Allowed memory size of 1073741824 bytes exhausted (tried to allocate 8192 bytes) in /home/ecocouncil/public_html/libraries/vendor/joomla/image/src/Image.php on line 678