Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Høringssvar 2015

Bekendtgørelse om jordvarmeanlæg

Til Miljøstyrelsen

København den 22. oktober 2015

Det Økologiske Råds kommentarer til ny bekendtgørelse om jordvarmeanlæg

Udbygning med jordvarmeanlæg er en helt afgørende brik både i forbindelse med udfasningen af de fossile brændsler og i etableringen af et fleksibelt energisystem, men det skal selvsagt ske på en måde, så der ikke er nogen risiko for miljøskadelig udsivning, herunder ikke mindst udsivning, der kan påvirke drikkevandet og dets kvalitet. Det Økologiske Råd er således grundlæggende enig i de foreslåede opstramninger og lempelser, herunder i behovet for at revidere bestemmelsen om det årlige eftersyn. Det årlige eftersynet er en udgift, som påvirker jordvarmeanlæggene negativt i forhold til andre, mindre bæredygtige opvarmningsformer. Men Det Økologiske Råd er dog betænkelig ved helt at opgive eftersyn efter 1. års-eftersynet, bl.a. pga. den upræcise regulering af, hvilke antikorrosionsmidler og tilsætningsmidler, der må anvendes i brinen. En udtømmende deklaration er en fordel, men det er ikke i sig selv retningsgivende for, hvordan de mest miljøskadelige stoffer behandles i godkendelsesprocessen. For at forebygge udsivninger fra eventuelle utætheder i jordslangeanlægget foreslår Det Økologiske Råd som en mellem løsning, at man opretholder et eftersyn f.eks. hver 5. år efter 1. års eftersynet.

Derudover foreslår Det Økologiske Råd en tydeliggørelse af bekendtgørelsesteksten på et enkelt punkt for at undgå en forkert tolkning blandt utrænede læsere.
§ 10, stk. 2 er i det udsendte høringsudkast formuleret på følgende måde:
”Et terrænnært anlæg skal etableres mindst 50 meter fra et alment eller ikke-alment vandforsyningsanlæg og mindst 5 meter fra et andet anlæg”. Indledningsvist defineres et andet anlæg, men teksten bliver tydeligere for mindre rutinerede læsere, hvis man ændrer ”andet anlæg” til ”andet indvindingsanlæg, jf. definitionen i § 3.”.

Det vil være en hæmsko for udviklingen, hvis afstandskravet i en fejlfortolkning blev overført til helt andre anlægstyper, hvor et sådant afstandskrav er overflødigt.

Venlig hilsen

Vibeke Andersen, Det Økologiske Råd


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Vi passer på dine persondata

I forbindelse med at EU's nye persondataforordning GDPR er trådt i kraft pr. 25. maj 2018, har vi opdateret vores persondatapolitik.

Det Økologiske Råd overholder selvfølgelig de nye GPDR-regler
Vi har implementeret vores nye data-politik, som følger de nye regler for håndtering af persondata. I politikken kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger og hvor længe, vi opbevarer oplysninger om dig m.m. Du bør læse denne politik og henvende dig til os, såfremt der er oplysninger i politikken, som du ikke kan acceptere. På www.ecocouncil.dk vil du til enhver tid kunne finde den gældende version af politikken.
 

Arrangementer

Folkemødet på Bornholm
Tid: 14.-17. juni 2018
Sted: Allinge, Bornholm
Se hvilke arrangementer vi deltager i

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small