Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Høringssvar 2015

Forslag til lov om statstilskud til el-intensive virksomheder

højspænding 160px Det Økologiske Råds høringssvar til ”Forslag til lov om statstilskud til el-intensive virksomheder.

København den 2.1.2015

Det Økologiske Råds høringssvar til ”Forslag til lov om statstilskud til el-intensive virksomheder”

Det Økologiske Råd takker for invitationen til at afgive høringssvar.

Overordnet set støtter vi det fremlagte forslag.

Vi støtter, at Danmark ophæver eksisterende ordning med automatisk fritagelse for betaling af PSO for virksomheder, som brugte mere end 100 GW el om året. Der fulgte ikke krav om indsats for VE eller EE med dette automatiske bortfald. Ordningen reducerede endvidere de omfattede virksomheders omkostninger til PSO, men den bortfaldne PSO-betaling skulle så betales af alle andre el-forbrugere. Dette blev så godt som erklæret for stridende mod EU lovgivning, og derfor er det nødvendigt at fjerne ordningen.

Vi støtter, at man som delvis erstatning for den beskrevne ”traktatstridige” ordning nu gennemfører en ny ordning, hvor reduktionen i disse virksomheders betaling for PSO gives som et statstilskud og i øvrigt overholder EU’s krav til dette som fremlagt i den nye EU bekendtgørelse om statstilskud til VE m.v.

Vi støtter, at der som betingelse for modtagelse af statstilskud til dækning af dele af PSO-omkostninger for energiintensive virksomheder revitaliseres en aftaleordning, hvor der skal ydes en aftalt indsats for energibesparelser som modydelse for statstilskuddet.

Da Danmark er et lille land med ret få virksomheder, som kan komme i betragtning til en sådan ordning finder vi en aftaleordning med Energistyrelsen for hensigtsmæssig og administrativt overkommelig.
En lignende aftaleordning har tidligere været i funktion i Danmark, baseret på 97 % reduktion i betalingen af CO2-afgiften. Og denne ordning blev som korrekt oplyst bedømt som yderst omkostningseffektiv i evalueringen af energispareindsatsen i 2007. Denne ordning er frem til i dag blevet afgørende ændret, og effekten af den er nu ret lille.

Vi støtter derfor, at resterne af den gamle ”Aftaleordning” med tilskud til CO2 betalingen fjernes helt – under hensyn til etableringen af en ny og økonomisk mere tilskyndende ordning for en yderligere energibesparende indsats.

Med venlig hilsen

Søren Dyck-Madsen, Det Økologiske Råd


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Vi passer på dine persondata

I forbindelse med at EU's nye persondataforordning GDPR er trådt i kraft pr. 25. maj 2018, har vi opdateret vores persondatapolitik.

Det Økologiske Råd overholder selvfølgelig de nye GPDR-regler
Vi har implementeret vores nye data-politik, som følger de nye regler for håndtering af persondata. I politikken kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger og hvor længe, vi opbevarer oplysninger om dig m.m. Du bør læse denne politik og henvende dig til os, såfremt der er oplysninger i politikken, som du ikke kan acceptere. På www.ecocouncil.dk vil du til enhver tid kunne finde den gældende version af politikken.
 

Arrangementer

Folkemødet på Bornholm
Tid: 14.-17. juni 2018
Sted: Allinge, Bornholm
Se hvilke arrangementer vi deltager i

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small