Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Sort finanslovsforslag – et skridt i den gale retning for klimaet

Regeringens finanslovsforslag fortsætter linjen med manglende ambitioner i forhold til klima og miljø. Specielt på transportområdet trækker forslaget – i samspil med tirsdagens afgiftsforslag - direkte i retning af klimaforringelser.

VLAK-regeringen fortsætter linjen på transportområdet fra den rene V-regering, som ved sin tiltræden erklærede, at nu havde den kollektive trafik fået nok – nu var det vejenes og bilernes tur. I det nye finanslovsforslag afsættes flere penge til øget biltrafik. Man vil øge den tilladte hastighed på en række landeveje til 90 km/t og en række motorveje til 130 km/t. Begge dele vil øge CO2-udslippet. Konkret afsættes 410 mio. kr. over fire år, bl.a. til at ombygge veje, så det muliggør den øgede hastighed, samt til at udvide motorvejen på Vestfyn ved at ombygge nødsporet til trafik i myldretiden.

Dette føjer sig til de øvrige initiativer, som regeringen lige har offentliggjort – om at sænke registreringsafgiften, især på store og tunge biler med højt brændstofforbrug, samt sænke afgiften for biler over Storebælt. Og endelig arbejder regeringen løbende på at underminere den Togfond, som skal sikre elektrificering af tog samt hurtigere forbindelser mellem landsdelene.

Til gengæld skæres der 200 mio. kr. i 2018 på DSB’s driftsbudget, stigende til over 800 mio. kr. i 2021. Regeringen påstår, at DSB kan yde samme service ved at effektivisere, men det er ikke troværdigt. DSB har allerede i dag store problemer med at levere tog til tiden – og det vil kun blive sværere med et skåret budget.

”Transportsektoren er ikke kommet i gang med at sænke sit CO2-udslip, og nu kommer regeringen med en række initiativer – billigere biler, flere penge til veje, højere hastigheder, lavere takster for biler på Storebælt og færre penge til tog – alt sammen skridt i den gale retning for klimaet. Det er rystende uansvarligt”, siger sekretariatsleder i Det Økologiske Råd, Christian Ege.

Energiforskningen er blevet skåret de seneste år og er blevet stadig mere afhængig af også at få tilført midler fra forskningsreserven. Forslaget for 2018 fastholder samme lave niveau som i 2017.

Der foreslås en drastisk beskæring på 1/3 af bevillingen til Forbrugerrådet Tænk, som bl.a. arbejder med udvikling af mere bæredygtigt forbrug. En så stor beskæring kan ikke undgå også at true deres vigtige arbejde.

På det internationale område er der nogle små fremskridt i finanslovsforslaget – generelt dog ikke store nok til at rette op på de sidste par års nedskæringer. Klimafonden, som bistår ulande med at modstå klimaforandringer, øges lidt ift. 2016 og 17 – men ikke helt op til niveauet fra 2015. Vi glæder os over, at dansk bidrag til opfyldelse af FN’s mål for bæredygtig udvikling (de 17 SDG-mål) har fået en – om end en lille – plads i Finansloven – herunder har Danmarks Statistik fået midler til at rapportere om opfyldelse af SDG-målene.

For mere information
Sekretariatsleder i Det Økologiske Råd, Christian Ege, telefon 33181933 / 28580698


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Vi passer på dine persondata

I forbindelse med at EU's nye persondataforordning GDPR er trådt i kraft pr. 25. maj 2018, har vi opdateret vores persondatapolitik.

Det Økologiske Råd overholder selvfølgelig de nye GPDR-regler
Vi har implementeret vores nye data-politik, som følger de nye regler for håndtering af persondata. I politikken kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger og hvor længe, vi opbevarer oplysninger om dig m.m. Du bør læse denne politik og henvende dig til os, såfremt der er oplysninger i politikken, som du ikke kan acceptere. På www.ecocouncil.dk vil du til enhver tid kunne finde den gældende version af politikken.
 

Arrangementer

Folkemødet på Bornholm
Tid: 14.-17. juni 2018
Sted: Allinge, Bornholm
Se hvilke arrangementer vi deltager i

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small