Arrow
Arrow
Ny app mod mikroplast
Slider

Forureningsafgifter: Det skal din brændeovn koste

Brændefyring er den største kilde til sundhedsskadelig luftforurening i Danmark. Forurenerne skal fremover betale skaderne. Det kommer til at koste mest for gamle ovne i byer, hvor forureningen gør størst skade, og mindst for nye fyringsenheder på landet, hvor forureningen gør mindst skade. 

Nye fyringsenheder med typegodkendte effektive partikelfiltre kan helt fritages fra afgifter. 

Det er hyggeligt at varme sig ved brændeovnens skær, men sundt eller godt for miljøet er det ikke. Forurening fra brændefyring er hvert år skyld i, at 550 danskere dør for tidligt, mens 330.000 danskere får luftvejslidelser[1].
Helbredsskader der ifølge De Økonomiske Råd koster samfundet 4,1 mia. kr. årligt[2]. Samtidig udsender brændefyring sodpartikler, som bidrager til global opvarmning.

Forureningsafgifter skal stoppe forureningen.

Det Økologiske Råd foreslår følgende afgiftssatser:

Afgiftssatser (kr. pr. times fyring)

Gammel brændeovn

(før 1990)

Nyere brændeovn

(1990-2004)

Miljømærket ovn

(efter 2004)

Større byer med kollektiv varme

40

30

10

På landet uden kollektiv varme

5

3

1

Satserne afspejler alene sundhedsskader og kan suppleres med de energiafgifter der gælder andre energikilder.

Afgiftssatserne lægger sig tæt op af de afgiftssatser for brændefyring, som De Økonomiske Råd har beregnet ud fra de skader forureningen fra brændeovne påfører samfundet.
Desuden skal indføres tilsvarende afgifter for brændekedler, halmfyr og anden privat opvarmning med fast brændsel. Nye fyringsenheder med typegodkendte effektive[3] partikelfiltre kan helt fritages fra afgifter. 

Antal fyringstimer aflæses af en temperaturmåler, der registrerer antal timer med over 60 grader i skorstenen dvs. det antal timer fyringsenheden anvendes.
Antal fyringstimer indberettes af beboeren og kontrolleres af skorstensfejeren eller det fjernaflæses. Husstande, der kun fyrer med fast brændsel, kan fritages for måler mod at betale afgifter efter fuldt forbrugstimer (max. antal fyringstimer årligt).

Vi foreslår, at afgiften indføres fra 2020 i alle større byer med kollektiv varmeforsyning. Her vil billig kollektiv varmeforsyning og de sidste års værdistigning i boligerne gøre, at de der vil undgå afgiften blot kan droppe brændeovnen,” siger seniorrådgiver Kåre Press-Kristensen fra Det Økologiske Råd.

Ifølge Kåre Press-Kristensen er det fornuftigt at starte i byerne, hvor sundhedsskaderne er størst, og så rulle afgiften ud på nationalt plan fra 2025, når der er gode erfaringer med afgiften.
Så får folk udenfor den kollektive varmeforsyning bedre tid til at efterisolere og omstille til miljørigtig varme.

Det er vigtigt, at folk betaler for de skader deres forurening påfører samfundet. Ellers har folk intet incitament til ikke at forurene. Med vores afgiftsforslag indfører vi forureneren-betaler-princippet,” fremhæver seniorrådgiver Kåre Press-Kristensen.

Både De Økonomiske Råd og Skatteministeriets afgiftseksperter bakker op om afgiftsmodellen via en temperaturmåler, som Det Økologiske Råd præsenterede første gang i 2014.

Mere information

Kåre Press-Kristensen, seniorrådgiver, Det Økologiske Råd, telefon 22 81 10 27.
Det Økologiske Råds arbejde med brændefyring finansieres af EU-LIFE midler, projekt Clean Heat.

 


[3] Med effektive forstås over 90 % partikelfjernelse incl. kondensatpartikler for både PM, BC og PN.


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Arrangementer

Plastic - ikke så fantastic

SF holder møde om plastikforurening.
Oplæg fra bl.a. Malene Møhl, Det Økologiske Råd  
Man d. 22. maj 2017 ​kl. 17-18:30
Forsamlingshuset, Onkel Dannys Plads 3,1711 København V ​
Information og tilmelding >>

 

Din guide til grønt el-valg

 

 el klasser gruppeNY  

Tænk på klimaet, når du vælger el-produkter! 

 

Se vores guide på
www.grøntelvalg.dk

 

Nyeste udgivelser

På vores webshop kan du downloade vores publikationer gratis