Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

El-biler kan bane vejen for CO2-neutralt Danmark i 2050

Hvis Danmark skal være CO2-neutralt i 2050, er der ingen vej uden om el-biler. El-biler kan allerede i 2035 gøre persontransporten CO2-neutral i drift. Teknologien er klar, men politikerne tøver af finanspolitiske årsager. Det Økologiske Råd foreslår en løsning, men den kræver, at politikerne tænker langsigtet.

El-biler er nødvendige for miljø, klima, forsyningssikkerhed og udnyttelse af fortsat mere vindkraft. Alligevel tøver politikerne med at forlænge afgiftsfritagelsen af el-biler længere end udgangen af 2016. 

Årsagen er, at politikerne frygter, at afgiftsfritagelsen på sigt kan lave hul i skattekassen, når el-bilsalget øges.

"Politikerne er nødt til at tænke lidt mere langsigtet, og forlænge afgiftsfritagelsen for el-biler i mere end blot et år af gangen, hvis vi skal realisere målsætningen om at bliver CO2-neutrale i 2050”, siger seniorrådgiver i Det Økologiske Råd, Kåre Press-Kristensen.

Det Økologiske Råd foreslår
El-biler er nødvendige for miljø, klima, forsyningssikkerhed og udnyttelse af fortsat mere vindkraft. Alligevel tøver politikerne med at forlænge afgiftsfritagelsen af el-biler længere end udgangen af 2016. 

Årsagen er, at politikerne frygter, at afgiftsfritagelsen på sigt kan lave hul i skattekassen, når el-bilsalget øges.
"Politikerne er nødt til at tænke lidt mere langsigtet, og forlænge afgiftsfritagelsen for el-biler i mere end blot et år af gangen, hvis vi skal realisere målsætningen om at bliver CO2-neutrale i 2050”, siger seniorrådgiver i Det Økologiske Råd, Kåre Press-Kristensen.

”Forslaget vil fremme salget af el-biler og derved den grønne omstilling. Forslaget kan indrettes så det er finanspolitisk neutralt, og det gradvis udskifter bilparken med el-biler. Men det kræver, at politikerne tænker langsigtet”, siger Kåre Press-Kristensen.

El-biler er næsten CO2-neutrale i drift i 2035
El-biler udleder under halvt så meget CO2 som en gennemsnitlig ny benzin- eller dieselbil, når man indregner udledning fra kraftværker. Men da der sker en hurtig indfasning af vedvarende energi i el-forsyningen, vil en ny el-bil i dag udlede fire gange mindre CO2 i løbet af sin levetid sammenholdt med en god konventionel minibil. I 2035 forventes el-produktionen at være CO2-neutral, hvorved el-biler kan betragtes som (næsten) CO2-neutrale i drift. Se figur 1.
CO2-udslippet fra det samlede danske energiforbrug er faldet knap en tredjedel siden 1990, men udslippet fra transport er samtidig steget 13 procent. Se figur 2. Transportsektoren er således fortsat det store klimaproblem.

Yderligere oplysninger
Seniorrådgiver i Det Økologiske Råd, Kåre Press-Kristensen, tlf. 2281 1027 

Sekretariatsleder i Det Økologiske Råd, Christian Ege, tlf. 3318 1933 eller mobil 2858 0698.

Uddybning

Registreringsafgiften for benzin- og dieselbiler gøres tidssvarende
I 2007 blev registreringsafgiften gjort delvis afhængig af bilens brændstofforbrug. Ideen var at tilskynde bilkøberne til at købe de mest brændstofbesparende biler. Man definerede et knækpunkt på henholdsvis 16 km/l for benzinbiler og 18 km/l for diselbiler. Biler, der kører længere på literen præmieres med 4.000 kroners afgiftsreduktion, for hver km. de kører længere på literen end de nævnte knækpunkter. De, der kører kortere ”straffes” tilsvarende, men kun med 1.000 kr. pr. km. Allerede her lå en skævhed, som gav faldende provenu. Men siden da har den teknologiske udvikling og krav fra EU til nye biler, medført, at den gennemsnitlige nye bil kører 3-4 km længere på literen. Det betyder, at man i dag præmierer næsten alle (ca. 90 procent) nye biler, også selv om de ikke er særligt brændstofbesparende efter dagens standard. Knækpunktet for afgiftsreduktion/forøgelse for biler skal gøres tidssvarende. Dvs. ændres til 19 km/liter for benzinbiler og til 21 km/liter for dieselbiler (i dag er det hhv. 16 og 18 km/l). Fremadrettet justeres knækpunktet med den teknologiske udvikling. Samtidig hæves ”straffen” til 4.000 kr. per km/l for biler, som kører under knækpunktet (i dag er det 1.000 kr.). Ved disse to tiltag kan man fjerne det provenutab, som er kommet som følge af 2007-reformen. Hermed kan man i en årrække neutralisere det provenutab, som vil følge af fortsat afgiftsfritagelse for el-biler.

CO2-udslippets udvikling
CO2-udslippet fra det samlede danske energiforbrug er faldet knap en tredjedel siden 1990. Faldet dækker imidlertid over væsentlige forskelle. CO2-emissionen fra el-produktionen, husholdningerne samt handel og service er halveret, mens udslippet fra fjernvarme og produktionserhverv er faldet en tredjedel. Til sammenligning er udslippet fra transport steget 13 procent. Se figur 2.
Flere små biler og tilsætning af biobrændstoffer har dog fået CO2-udslippet fra transportsektoren til at falde lidt de seneste år. Men biobrændstoffer baseres fortsat primært på fødevarer og er ikke CO2-neutrale, selv om de officielt regnes for CO2-neutrale.

Fakta
El-biler kan dække mindst 95 procent af danskernes daglige transportbehov. Både rækkevidde og opladningsmuligheder bliver hele tiden bedre, ligesom el-bilerne falder i pris. El-biler støjer mindre end konventionelle biler og udleder ingen luftforurening. El-biler er tre gange så energieffektive som konventionelle biler og minimerer derved hele transportsektorens energibehov. Endelig er el-biler uafhængige af olieprisen, som blandt andet er bestemt af ustabile regimer i Mellemøsten.

                                                                                           

Figur 1: Elbiler kan gøre persontransporten CO2-neutral.

 

Figur 2: Modsat alle andre sektorer er CO2-udslippet fra transporten steget siden 1990.

Kilde: Energistatistik 2013, Energistyrelsen.


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Vi passer på dine persondata

I forbindelse med at EU's nye persondataforordning GDPR er trådt i kraft pr. 25. maj 2018, har vi opdateret vores persondatapolitik.

Det Økologiske Råd overholder selvfølgelig de nye GPDR-regler
Vi har implementeret vores nye data-politik, som følger de nye regler for håndtering af persondata. I politikken kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger og hvor længe, vi opbevarer oplysninger om dig m.m. Du bør læse denne politik og henvende dig til os, såfremt der er oplysninger i politikken, som du ikke kan acceptere. På www.ecocouncil.dk vil du til enhver tid kunne finde den gældende version af politikken.
 

Arrangementer

Folkemødet på Bornholm
Tid: 14.-17. juni 2018
Sted: Allinge, Bornholm
Se hvilke arrangementer vi deltager i

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small