Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Sort finanslovsforslag og 2025-plan

Regeringens finanslovsforslag skærer ned på en række grønne områder og er som støvsuget for grønne ambitioner. Til gengæld opprioriteres motorveje. Heller ikke 2025-planen indeholder grønne ambitioner.

Miljøorganisationen Det Økologiske Råd har ledt forgæves efter tiltag i Regeringens finanslovsforslag og 2025-planen, som styrker den grønne omstilling. Ingen steder afspejles, at verden står i en akut klimakrise, eller at klimatopmødet i Paris viste en vej fremad, som nu venter på landenes konkrete opfølgning. Endsige, at Danmark står med nogle styrkepositioner i form af grønne teknologier, som kan veksles til nye job i takt med gennemførelse af grøn omstilling både i ind- og udland.

Finanslovsforslag og 2025-plan forsømmer den grønne omstilling. Dermed svigter regeringen også de store dele af dansk erhvervsliv, som netop har satset på den grønne omstilling”, siger sekretariatsleder i Det Økologiske Råd, Christian Ege.

Regeringen holder fast i at ville afskaffe PSO-afgiften, som bl.a. finansierer udbygningen med vedvarende energi. Man vil til gengæld skære ned på den grønne omstilling, bl.a. ved at aflyse udbuddet af de kystnære vindmøller. Samtidig vil man fjerne den ”grønne check”, som blev indført som en kompensation for øgede energiafgifter i 2009. Det var en social kompensation, hvor man gav mest til børnefamilier og lavindkomstfamilier. En familie med to børn, hvor begge voksne hver tjener under 222.000 kr, får i dag 2.900 kr/år, mens et par med høj indkomst og uden børn får 1.900 kr/år.

Fjernelse af den grønne check er endnu mere asocialt end hvis man havde hævet bundskatten, som var regeringens første forslag”, siger sekretariatsleder i Det Økologiske Råd, Christian Ege

Regeringen sænker også ambitionerne på energibesparelser. Indsatsen - både sparemål og penge der må bruges – reduceres med godt 17%. Desuden skæres bevillingerne til energiforskning og -udvikling voldsomt de kommende år.

I 2012 under det danske EU-formandskab dannede den danske energispareindsats model for en ny fælles EU-ordning. Det er torskedumt så at forringe den danske ordning her 4 år efter”, siger Christian Ege.

Både stop for kystmøllerne og sænkning af spareindsatsen er klare brud på energiforliget fra 2012. ”Det er et signal til erhvervene om, at man ikke kan regne med brede politiske aftaler på energiområdet. Det truer med at forringe investeringslysten”, siger Christian Ege.

Regeringen vil investere i en omfattende udvidelse af den østjyske motorvej E 45 samt forberede en dyr havnetunnel i København - samtidig med at den konstant skaber usikkerhed om forbedring af jernbanedriften ved at underminere forliget om Togfonden. Desuden skæres ned på BaneDanmarks budget, og dermed på vedligehold af skinner og signalanlæg, allerede fra 2017. Sådanne nedskæringer kan måske være berettigede fra omkring 2021, når den igangværende renovering af skinnnenet og signalanlæg er afsluttet. Men absolut ikke fra 2017 – her vil det blot øge problemerne med togforsinkelser.

Vi har ikke brug for flere og udvidede motorveje. De skaber blot mere biltrafik. I stedet burde man arbejde på at realisere anbefalingerne fra Trængselskommissionen – så man fik flere til at cykle og køre kollektivt og dermed skaffede plads på vejene til de som faktisk er nødt til at bruge bil”, siger sekretariatsleder i Det Økologiske Råd, Christian Ege.

Mere information: sekretariatsleder i Det Økologiske Råd, Christian Ege, telefon 33 18 19 33 / 28 58 06 98

Uddybning

PSO: PSO er et tillæg til elprisen, som bruges til at finansiere bl.a. udbygning med vedvarende energi. PSO’en har den store fordel, at den kun stiger, når elprisen falder. Og den stiger med 1 øre, når elprisen falder med 2 øre, hvorfor brugerne oplever et samlet fald i elprisen. EU har underkendt den nuværende udformning af PSO’en. Men vi må gerne beholde PSO’en, blot vi giver adgang til at udenlandske elleverandører også kan få adgang til en del af PSO-midlerne, svarende til deres andel i den danske elforsyning. Danmark og Tyskland kan lave en gensidig åbning af deres PSO, hvilket ikke vil være til ulempe for Danmark, da danske leverandører så også får adgang til tyske PSO-midler. Men regeringen har ignoreret denne mulighed, fordi de af andre grunde ønsker at afskaffe PSO og skære nede på den grønne omstilling.

Grøn check:
Fra skats hjemmeside:
”Den grønne check er ikke en egentlig check, men et beløb, der automatisk bliver regnet med på din forskudsopgørelse. Beløbet afhænger af din indkomst og af hvor mange børn, du har.

Årligt beløb, hvis du er fyldt 18 år: 950 kr. i 2016 (955 kr. i 2015).
Årligt beløb for hvert barn, dog højst for to børn: 220 kr. i 2016 (220 kr. i 2015).
280 kr.: Beløb du får ekstra om året, hvis du tjener mindre end 222.000 kr. i 2016 (219.000 kr. i 2015)”.

Afskaffelse af den grønne check vil ramme lavindkomst- og børnefamilier hårdest. Samtidig har lejerne som gennemsnit langt lavere elforbrug end husejerne. Dvs. at lejerne sparer langt mindre på elregningen ved at PSO afskaffes – samtidig med at de rammes mindst ligeså hårdt som husejerne ved afskaffelse af den grønne check.

Den grønne check foreslås endda afskaffet endda allerede fra 2017, mens PSO’er aftrappes langsomt. Den reduceres kun med godt 10% i 2017. Dvs. lavindkomstfamilier med børn mister 2.900 kr, mens de kun sparer et forsvindende beløb på elregningen.

Kystmøller: Udbudsperioden for de kystnære vindmøller udløber allerede d. 1.9.2016. Der er virksomheder, som har brugt millioner af kroner på at forberede bud, i tillid til at man kunne regne med et bredt forlig i Danmark. De kystnære møller er betydeligt billigere and havmøller. Regeringen har da heller ikke foreslået at erstatte dem med andre møller, men blot at udskyde den grønne omstilling. Den har foreslået en ekstra havmøllepark fra 2025 – men denne skulle formentlig alligevel være opført til den tid for at fortsætte takten i at erstatte den fossilt baserede elproduktion.

Energiselskabernes energispareindsats:

Regeringen vil reducere energiselskabernes spareforpligtelse fra 12,2 til ca. 10,1 PJ årligt. Det vil indebære en reduktion af nettarifferne, som opkræves hos elforbrugerne, med gennemsnitligt årligt 260 mio. kr. og dermed i alt 1,3 mia. kr. i perioden 2016-2020.

Energiforskning og udvikling: Under Paris-topmødet i december 2015 tilsluttede klimaminister Lars Chr. Lilleholt sig et mål om at fordoble midlerne til energiforskning i 2020. Han sagde direkte, at regeringen ville øremærke 560 mio. kr inden for clean energy, ”ved hovedsagelig at styrke EUDP-programmet”. Og nu afsætter regeringen i stedet 54,7 mio. kr i 2020.

Motorveje: Regeringen vil udvide motorvej E 45 i Østjylland samt afsætte midler til projektering af en havnetunnel i København til omkring 40 mia. kr. Begge dele kunne gøre overflødige, hvis man ville satse på at gøre det mindre attraktivt at køre bil og mere attraktivt at cykle og bruge kollektiv transport. Der ligger bl.a. en række anbefalinger hertil i rapporten fra den daværende regerings Trængselskommission, som udkom i 2013. Disse anbefalinger har siden blot samlet støv.


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Vi passer på dine persondata

I forbindelse med at EU's nye persondataforordning GDPR er trådt i kraft pr. 25. maj 2018, har vi opdateret vores persondatapolitik.

Det Økologiske Råd overholder selvfølgelig de nye GPDR-regler
Vi har implementeret vores nye data-politik, som følger de nye regler for håndtering af persondata. I politikken kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger og hvor længe, vi opbevarer oplysninger om dig m.m. Du bør læse denne politik og henvende dig til os, såfremt der er oplysninger i politikken, som du ikke kan acceptere. På www.ecocouncil.dk vil du til enhver tid kunne finde den gældende version af politikken.
 

Arrangementer

Folkemødet på Bornholm
Tid: 14.-17. juni 2018
Sted: Allinge, Bornholm
Se hvilke arrangementer vi deltager i

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small