Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Vi savner realistiske virkemidler

earth hands Det Økologiske Råd er med på en fælles udtalelse fra NGO’erne (WWF, DN og Friluftsrådet) til debatoplæg fra Det Miljøøkonomiske Råds formandskab.

Pressemeddelelse:

Kommentarer til kapitlet om ”Den økonomiske vækst og miljøet”:

Vi glæder os over, at formandsskabet klart slutter op om to-graders målet i klimapolitikken og tilkendegiver, at det kræver en hurtig opstramning af den globale klimapolitik – idet der kan være væsentlige velfærdstab forbundet med at udskyde handlingen. Vi glæder os også over, at formandskabet erkender, at vi er nødt til at forebygge faren for klimakatastrofer.

Vi savner realistiske virkemidler
Formandsskabet foreslår brug af afgifter eller omsættelige kvoter på globalt plan som løsning på udfordringerne, selvom det er åbenlyst, at dette ikke er realistisk løsning, hvis vi skal nå to-graders-målsætningen inden for en overskuelig tid. Heller ikke inden for EU er det muligt at vedtage energi- eller CO2-afgifter, som er tilstrækkeligt høje til at virke, idet EU's CO2-kvoteregulering lider under alt for lav kvotepris, fordi man har sendt for mange kvoter på markedet. Vi savner derfor, at formandsskabet peger på andre virkemidler, som er realistiske at anvende i dag og i de nærmeste år.

Det er positivt, at formandskabet erkender, at BNP er en mangelfuld indikator ift. såvel velfærd som miljø, samt erkender problemerne ved at styre efter vækst i BNP, men igen mangler der forslag til, hvad man så kan gøre. Der nævnes indikatoren ”ægte opsparing”, men denne giver også et skævt billede, fordi den bygger på, at man kan modregne miljø- og klimaforringelser i stigning i ”human kapital”, men en opgørelse der tillader nedslidning af miljø og klima, blot fordi f.eks. uddannelsesniveauet stiger, bidrager ikke til at løse problemerne.

Formandsskabet konstaterer desuden, at den samlede danske produktion siden 1990 er steget med 40 %, mens der kun har været svag stigning i det samlede fysiske materialeforbrug. Men man glemmer, at en stor del af materialeforbruget nu sker i form af import, fordi produktionen er lagt ud i østen. Desuden er det ikke nok kun at undgå en stigning i materialeforbruget – det skal tvært imod falde i de rige lande, fordi det nødvendigvis kommer til at stige i ulande og vækstøkonomier i de kommende årtier. 

Underspiller ressourceproblemet
Formandsskabet har i det hele taget tendens til at underspille ressourceproblemet ved at sige, at når en ressource bliver knap stiger prisen og så falder forbruget. Et eksempel er fosfor-ressourcen, som er helt essentielt for landbrugsproduktionen. Det refereres, at der med det nuværende forbrug er fosfat til yderligere 369 år. Hvis forbruget stiger med 2,5 % om året i 50 år, er der kun fosfat til 128 år fra nu. Men der mangler oplysningen om, at forbruget de seneste 20 år er steget mere end dette – nemlig med 2,9 % om året.

Der er i det hele taget intet, som tyder på, at bæredygtig anvendelse af naturressourcer kan opnås uden politiske indgreb, og vi savner derfor forslag til sådanne i formandsskabets debatoplæg.

Christian Ege, sekretariatsleder i Det Økologiske Råd, tlf. 28 58 06 98.


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Vi passer på dine persondata

I forbindelse med at EU's nye persondataforordning GDPR er trådt i kraft pr. 25. maj 2018, har vi opdateret vores persondatapolitik.

Det Økologiske Råd overholder selvfølgelig de nye GPDR-regler
Vi har implementeret vores nye data-politik, som følger de nye regler for håndtering af persondata. I politikken kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger og hvor længe, vi opbevarer oplysninger om dig m.m. Du bør læse denne politik og henvende dig til os, såfremt der er oplysninger i politikken, som du ikke kan acceptere. På www.ecocouncil.dk vil du til enhver tid kunne finde den gældende version af politikken.
 

Arrangementer

Folkemødet på Bornholm
Tid: 14.-17. juni 2018
Sted: Allinge, Bornholm
Se hvilke arrangementer vi deltager i

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small