Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Minister ønsker flere svin og ringere vandmiljø

Miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansens omtaler en såkaldt overimplementering af EU-regler for landbrug og miljø i Danmark. Desværre giver nogle kuriøse eksempler på lovgivning ministeren anledning til at konkludere, at alle danske særregler skal væk, og prioriterer dermed kortsigtet vækst på bekostning af natur, miljø og klima.

Miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen skriver i Politikens kronik d. 26.10., at det skal være slut med at forære arbejdspladser til udlandet. EKH nævner nogle kuriøse eksempler på lovgivning, som ganske rigtigt virker skæv eller forældet, f.eks. at det ikke har været tilladt at brygge øl på hø. Det bruger EKH til at konkludere at alle danske særregler skal væk, bortset fra nogle enkelte af hensyn til fødevaresikkerheden. Regeringen og landbrugstoppen kalder det at fjerne ”overimplementering” af EU-regler. Skjult mellem linierne står så, at regeringen vil fjerne centrale dele af de sidste par årtiers vandmiljøplaner, med randzoner, efterafgrøder og mindre kvælstof ud i miljøet, ligesom den vil tillade flere svin pr. hektar. Regeringen vil endda sløjfe miljøtiltag, som blev født under Lars Løkke regeringen sidst i 0’erne.
EKH vi ikke forholde sig til, at Danmark skal gennemføre EU's vandrammedirektiv. Dette kræver, at der skal være en ”god økologisk kvalitet i vandmiljøet”. Dette kræver noget mere i Danmark, fordi vi har Europas mest intensive landbrug med den største koncentration af husdyr – og samtidig et sårbart vandmiljø med bl.a. dybe fjorde. Men det kaldes implementering og ikke overimplementering! Regeringen mener, at danske landmænd skal have lov til at forurene nøjagtig ligeså meget som landmænd i andre EU-lande, uanset vandmiljøets sårbarhed. Det svarer til hvis man ikke måtte stille strengere krav til et slagteri der ledte sit spildevand ud i Mossø, end hvis det var til Vesterhavet.
I forhold til mængden af husdyr er det yderligere grotesk at tale om overimplementering. Danmark har en dispensation fra EU's nitratdirektiv til at have mere kvæg pr. hektar. Til gengæld har vi bundet os til at have færre svin pr. hektar. Nu vil regeringen øge antallet af svin pr. hektar uden samtidig at reducere antallet af kvæg. Hensigten er desværre alt for tydelig. Landbruget skal have lov til uhæmmet vækst uden hensyn til miljøet.
Hvis bare EKH ville holde sig til at forhindre gylle i at løbe opad og til at åbne op for at der laves øl af hø, så vil vi gerne bakke hende op. Men når det går ud over natur, miljø og klima, så er der ikke tale om lovforenkling, men om at prioritere kortsigtet vækst over alt andet. Her står vi af.
I Det Økologiske Råd ønsker vi også at bevare landbrugsproduktion i Danmark. Men det kan gøres med andre midler – ved at satse på højkvalitet, økologi og brug af miljøteknologi. Landbrugets økonomiske krise skyldes ikke miljøkrav, men uansvarlige lån og investeringer op til finanskrisen.


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Vi passer på dine persondata

I forbindelse med at EU's nye persondataforordning GDPR er trådt i kraft pr. 25. maj 2018, har vi opdateret vores persondatapolitik.

Det Økologiske Råd overholder selvfølgelig de nye GPDR-regler
Vi har implementeret vores nye data-politik, som følger de nye regler for håndtering af persondata. I politikken kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger og hvor længe, vi opbevarer oplysninger om dig m.m. Du bør læse denne politik og henvende dig til os, såfremt der er oplysninger i politikken, som du ikke kan acceptere. På www.ecocouncil.dk vil du til enhver tid kunne finde den gældende version af politikken.
 

Arrangementer

Folkemødet på Bornholm
Tid: 14.-17. juni 2018
Sted: Allinge, Bornholm
Se hvilke arrangementer vi deltager i

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small