"Beat the Microbead"

Læs mere og download app'en her!

Image is not available

- Din vej til klimavenlig bionaturgas

Image is not available
Image is not available
Image is not available
Arrow
Arrow
Ny app mod mikroplast
Slider

Ny vækstplan sætter natur og miljø i anden række

kornmark Regeringens vækstplan for landbruget lægger op til lempelser blandt andet i gødningsnormerne, men uden krav om, at det ikke må føre til større miljøbelastning.

Pressemeddelelse:

København 16.12.13

Ny vækstplan for landbruget sætter natur og miljø i anden række

Regeringens vækstplan for landbruget lægger op til lempelser blandt andet i gødningsnormerne, men uden krav om, at det ikke må føre til større miljøbelastning. Det er uholdbart, mener Det Økologiske Råd.

Regeringens vækstplan for landbruget skal fremme vækst i erhvervets økonomi og produktivitet, men ignorerer behovet for vækst i miljøkvalitet, biodiversitet og bosætning på landet, mener Leif Jørgensen, landbrugspolitisk medarbejder i Det Økologiske Råd efter at have gennemgået vækstplanen, som blev fremlagt i dag.

”I den nye vækstplan bebuder regeringen for eksempel en lempelse af kvælstofnormen på 8 pct. for svinebedrifter, uden at det fremgår, hvordan man vil undgå, at det fører til øget forurening. Det skal åbenbart være tilladt at bruge mere kvælstof, uden at der samtidig komme krav om nye reduktioner i udledningen af kvælstof og klimagasser fra landbruget,” siger Leif Bach Jørgensen fra Det Økologiske Råd.

Han påpeger, at Natur- og Landbrugskommissionen netop har fastslået, at der er lang vej igen, før dansk landbrug som helhed er bæredygtigt. Kommissionen har lagt op til, at der kan indføres en mere lempelig regulering af gødningstildelingen, så det bliver tilladt at give mere kvælstof på såkaldt robuste jorde – men dette skal ske i takt med, at der indføres en ny effektiv og målrettet regulering på de sårbare jorde.

”Man kan ikke bare lempe normerne for alle svineproducenter, før de robuste jorde er udpeget, og før man har opnået en effekt fra en målrettet indsats i de sårbare områder. Det er en helt forkert rækkefølge at gøre tingene i,” understreger Leif Bach Jørgensen.

Det Økologiske Råd er også skeptisk over for, at regeringen tilsyneladende vil satse massivt på at forstærke strukturudviklingen i landbruget, så vi får endnu færre, men større bedrifter. Det skal ske bl.a. ved at afskaffe landbrugslovens regler om fortrinsret, som ellers sikrer, at mindre landbrug får tilbuddet før de større naboer, når der bliver sat jord til salg i et lokalområde.

”Regeringens planer om at fremme en udvikling med endnu færre landbrug, virker mildt sagt besynderlig. Samfundet bruger jo samtidig millioner og atter millioner af kroner fra EU's landdistriktspulje til at fremme liv på landet. De to ting er i direkte modstrid med hinanden,” siger Leif Bach Jørgensen.

Han påpeger desuden, at det hverken er specielt indlysende eller entydigt dokumenteret, at større bedrifter nødvendigvis altid er mere effektive. Ny miljøteknologi har ganske vist give rigtig gode forbedringer i mange store staldanlæg, men mindre landbrug kan i reglen også lette miljøbelastningen ved at investere i ny teknologi i staldene.

Yderligere information:
Leif Bach Jørgensen, Det Økologiske Råd: 33 18 1935 eller 61 36 50 46


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Arrangementer

Konference for kommuner og erhvervsvirksomheder:
Grøn vækst og energieffektivitet
Tid: 22. jan. 2018, kl 9-16
Sted: HUSET, Middelfart
Læs mere og tilmeld dig her

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small