Grønne input til dansk plasthandlingsplan

Det Økologiske Råd har, sammen med Plastic Change og Danmarks Naturfredningsforening, lavet et katalog med input til den kommende nationale plaststrategi, som kommer i kølvandet på EU’s plaststrategi. Kataloget er præsenteret for Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg samt for Miljøstyrelsen. Vi håber at se mange af vores input ført over i den danske strategi, så vi sammen kan arbejde for en mere fornuftig brug af plastik.

Der er flere niveauer af indsatsområder.
1. Vi skal arbejde for et nedsat forbrug af plastik. Uhensigtsmæssig brug skal forbydes.
2. Vi skal designe smartere, så mere kan genbruges direkte eller repareres/opgraderes
3. Skadelige kemikalier skal udfases fra plasten, så mere kan genanvendes fornuftigt og vi dermed kan leve op til EU’s genanvendelsesmål
4. Pantsystemet skal udvides til at omfatte flere produkttyper, så mere plastik ryger tilbage i systemet
5. Vi skal handle på den viden vi har samtidig med, at vi opbygger mere viden og igangsætter konkrete projekter.

Læs vores katalog for et indblik i alle vores input og ideer til den nationale plaststrategi: pdf Input til en National Plasthandlingsplan (13.52 MB)