Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Bevar afgiften på PVC og ftalater

Skatteministeriet har i går udsendt slutrapport fra Afgifts-Saneringsudvalget. Ministeriet foreslår bl.a. afskaffelse af afgiften på den miljøskadelige plast PVC og de hormonforstyrrende ftalater, hvilket vil øge forbruget heraf. Det advarer miljøorganisationen Det Økologiske Råd stærkt imod.

Saneringsudvalget blev nedsat som et tilbud til erhvervslivet om at komme af med afgifter, som de fandt generende. Derfor har erhvervslivet bl.a. foreslået at afskaffe af en række miljøafgifter, men helt uforståeligt, set ud fra et miljø- og sundhedsmæssigt perspektiv, er afgifterne på den miljøskadelige plast PVC og hormonforstyrrende ftalater heriblandt.

Det Økologiske Råd tager stærkt afstand fra forslaget om at afskaffe afgiften på den problematiske PVC-plast og de hormonforstyrrende ftalat-blødgørere. Tværtimod mener miljøorganisationen, at afgiften burde hæves, så man fjerner den udhuling, som er sket siden afgiften blev indført i år 2000 – idet afgiften ikke er fulgt med prisudviklingen. 

Ministeriets analyse negligerer de positive effekter, der har været af afgiften på blød PVC og ftalater. Konklusionen begrundes bl.a. med:

 • At EU-lovgivningen om ftalater er blevet skærpet, siden afgiften blev indført i år 2000. Men fakta er, at det kun er meget få ftalater, som reguleres i EU.
 • At afgiften ikke har tilstrækkelig effekt på brug af ftalater. Men ministeriet erkender selv, at ”en afskaffelse af PVC-afgiften vil således alt andet lige øge forbruget af PVC med ftalater”. 
  Ved forbrænding af PVC-affald dannes 15-30 gange så meget restprodukt som ved afbrænding af almindeligt affald, og PVC-restprodukter skal deponeres som farligt affald. Denne 
  deponering betales af de øvrige affaldsproducenter (husholdninger og virksomheder). Men det betyder, at hvis der ikke er afgift på PVC, er der tale om et indirekte og miljøskadeligt tilskud til PVC-anvendelsen.
 • At den favoriserer importerede varer, fordi det mest er de danskproducerede, som beskattes. Dette er et helt generelt problem, som skal løses – men løses på EU-plan, da også EU-reglerne er meget lempelige for varer produceret uden for EU.
 • Der er forskelsbehandling, idet kun bestemte varer omfattes. Det nævnes, at sækkestole og penalhuse ikke omfattes af afgiften. Vi anerkender problemet, men det hænger sammen med, 
  at afgiften har været stedmoderligt behandlet i en årrække. Der bør i stedet ses på, hvilke væsentlige produktgrupper, som bør omfattes.
 • De administrative omkostninger er for høje ift. provenuet. Men PVC-afgiften er ikke sat i verden for at skaffe provenu, men for at medvirke til at løse et miljøproblem. I øvrigt er provenuet 
  kunstigt lavt, da afgiften ikke er blevet reguleret siden år 2000. I 2006 indførtes indeksregulering af energiafgifter, men ikke af miljøafgifter. Hvis man regulerede afgiften med prisudviklingen, ville både miljøeffekt og provenu vokse betydeligt.

”PVC-plast og ftalat-blødgørere er miljøskadelige produkter, som ikke hører hjemme i et moderne samfund, og de kan undværes til langt de fleste anvendelser. Hvis man afskaffer afgiften, som Skatteministeriet foreslår, vil man give PVC- og ftalatholdige produkter en konkurrencefordel, mens skatteyderne skal betale for skader på miljøet”, udtaler Christian Ege, sekretariatsleder i Det Økologiske Råd.

 


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Vi passer på dine persondata

I forbindelse med at EU's nye persondataforordning GDPR er trådt i kraft pr. 25. maj 2018, har vi opdateret vores persondatapolitik.

Det Økologiske Råd overholder selvfølgelig de nye GPDR-regler
Vi har implementeret vores nye data-politik, som følger de nye regler for håndtering af persondata. I politikken kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger og hvor længe, vi opbevarer oplysninger om dig m.m. Du bør læse denne politik og henvende dig til os, såfremt der er oplysninger i politikken, som du ikke kan acceptere. På www.ecocouncil.dk vil du til enhver tid kunne finde den gældende version af politikken.
 

Arrangementer

Folkemødet på Bornholm
Tid: 14.-17. juni 2018
Sted: Allinge, Bornholm
Se hvilke arrangementer vi deltager i


Vi deler et hav

Materiale til undervisning om landbrug og havmiljø i 5.-6. klasse.

Vi deler forside 400px

Bestil materiale og vejledning her >>

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small