Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Stop problematisk kemi i importerede produkter

EU's store kemikalielovgivning REACH var et betydeligt fremskridt, da den kom i 2007. Men den indeholder også store huller. Et af dem er de manglende krav til problematiske stoffer i varer importeret fra lande uden for EU. Derfor ønsker både Plastindustrien og Det Økologiske Råd hullerne i den europæiske lovgivning lukket, så vi kan få sat en stopper for problematisk kemi i alle vores produkter.

Indlæg fra Plastindustrien og Det Økologiske Råd bragt i Jyllandsposten d. 7.8.2017

Luk hullerne i lovgivningen for problematisk kemi i importerede produkter

EU's store kemikalielovgivning REACH var et betydeligt fremskridt, da den kom i 2007. Men den indeholder også store huller. Et af dem er de manglende krav til problematiske stoffer i varer importeret fra lande uden for EU

Producenter i EU skal nemlig have en særlig tilladelse, før de kan fremstille produkter med problematiske kemikalier fra den såkaldte godkendelsesliste. Men dette krav gælder ikke for producenter udenfor EU, som dermed frit kan fremstille produkter med selvsamme problematiske stoffer for derefter at eksportere dem til det europæiske marked uden forudgående godkendelse. Det er paradoksalt og truer både miljøet og forbrugernes sundhed, ligesom det hæmmer europæiske producenters konkurrenceevne. Derfor mener vi, at reglerne for importerede varer bør forbedres, så kravene til importerede produkter bliver de samme som kravene til produkter produceret i EU. 

Dette kan faktisk lade sig gøre. I EU er der flere måder at regulere problematiske stoffer i importerede varer på. I dag bruger man langt overvejende den såkaldte godkendelsesliste, som kræver at producenterne ansøger om tilladelse til at bruge stoffer der er optaget på listen. Men her gælder reglerne netop ikke for varer importeret fra lande uden for EU. Man burde i langt højere grad bruge en anden metode - nemlig at de særligt problematiske stoffer omfattes af forbud eller begrænsning i anvendelsen via det såkaldte begrænsningsbilag. Bilagets forbud mod bestemte stoffer gælder for både fremstilling, markedsføring og anvendelse og gælder derfor alle varer på det europæiske marked, også varer importeret fra lande udenfor EU. Danmark har tidligere arbejdet for at udvide de stoffer og anvendelser der er inkluderet i begrænsningsbilaget, men det lykkedes ikke at få flertal for at øge brugen af metoden. Der er derfor brug for samtidig at arbejde på at forbedre den anden metode, godkendelseslisten. Denne skal bringes til at gælde for varer importeret fra lande uden for EU – samtidig med at flere stoffer skal på listen. Der er imidlertid ikke udsigt til at genåbne forhandlingerne om REACH og få indført nye krav direkte i direktivteksten. Derfor kan vi kun lukke hullerne ved at udnytte mulighederne inden for den eksisterende direktivtekst. Det kan ske ved at udvide bilagene eller ændre i den måde man administrerer REACH på i EU. Vi vil opfordre til at regeringen laver en juridisk vurdering af, hvilke handlemuligheder der er.

Mens vi venter på, at reglerne for importerede varer forbedres og hullerne lukkes, skal vi forbedre forbrugernes mulighed for at få oplysninger om indhold af problematiske stoffer i varerne. REACH-reglerne giver netop forbrugerne ret til at få svar på, hvorvidt der er stoffer fra den såkaldte kandidatliste over særligt farlige kemikalier i en vare, og så skal detailhandelen svare inden for 45 dage. En del af detailhandelen gør en stor indsats her, men nogle gange får forbrugerne ikke fyldestgørende svar. Det kan skyldes, at man ikke kan få svarene fra leverandørerne, som typisk ligger i Asien - men det er ikke tilfredsstillende for forbrugerne.

Vi skal sikre både miljøet og forbrugernes sundhed. Derfor skal vi udvide den gældende regulering af disse særligt problematiske kemikalier produceret i EU til også at gælde for selvsamme kemikalier i artikler importeret fra lande udenfor EU. Desuden skal der være bedre muligheder for, at importører kan stille krav til deres udenlandske leverandører om at videregive korrekte kemikalieoplysninger.

Yderligere oplysninger:
Christian Ege, sekretariatsleder i Det Økologiske Råd
Christina Busk, miljøpolitisk chef i Plastindustrien


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Vi passer på dine persondata

I forbindelse med at EU's nye persondataforordning GDPR er trådt i kraft pr. 25. maj 2018, har vi opdateret vores persondatapolitik.

Det Økologiske Råd overholder selvfølgelig de nye GPDR-regler
Vi har implementeret vores nye data-politik, som følger de nye regler for håndtering af persondata. I politikken kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger og hvor længe, vi opbevarer oplysninger om dig m.m. Du bør læse denne politik og henvende dig til os, såfremt der er oplysninger i politikken, som du ikke kan acceptere. På www.ecocouncil.dk vil du til enhver tid kunne finde den gældende version af politikken.
 

Arrangementer

Folkemødet på Bornholm
Tid: 14.-17. juni 2018
Sted: Allinge, Bornholm
Se hvilke arrangementer vi deltager i


Vi deler et hav

Materiale til undervisning om landbrug og havmiljø i 5.-6. klasse.

Vi deler forside 400px

Bestil materiale og vejledning her >>

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small