Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Summer School 2015


Energifondens Summerschool 2015 på Comwell Sorø

Nedenfor program med link til oplæg.

Onsdag den 19.8.

Kl. 09.30
pdf Velkommen og indledende netværks aktivitet >> (544 KB)

09.50-12.00
Session 1:  Introduktion til energisektoren
EA Energianalyse v/ Partner Anders Kofoed-Wiuff
Formål: At forstå energisektorens karakteristika og dens udfordringer. Få indblik i de centrale drivere i energisektoren. Hvor er vi i dag, hvor skal vi hen og hvilke ”drivere” kan være med til skubbe udviklingen i den rigtige retning.

09.50
pdf Hvor godt kender du energisektoren i Danmark? >> (1.74 MB)
EA Energianalyse v/ Partner Anders Kofoed-Wiuff
Igennem oplæg og små quiz-spørgsmål leder Ea energianalyse os igennem centrale spørgsmål om energisektoren i Danmark. Hvor meget og hvilken energi produceres i Danmark og hvor meget importeres/eksporteres? Hvor bruges den? Og hvad er scenarierne for fremtiden?

11.00
pdf EU - en med eller modspiller på energiområdet? >> (7.52 MB)
Dansk Energi v/ Magnus Gottlieb
Vi diskuterer EU’s betydning for udviklingen på energiområdet, 2030 målene, hvor EU er på vej hen og hvad der bliver afgørende for udviklingen i Europa i fremtiden?

13:00-15:00
Session 2: Elsektoren og økonomiske drivere
Formål: At give en forståelse for elmarkedet og elsystemets tekniske udfordringer. Derefter sættes vi fokus på interaktionen mellem udenlandsforbindelser, smart forbrug og fleksibel energiproduktion.

13.00
pdf Det nordiske marked og tekniske udfordringer i energisystemet >> (1.40 MB)
Energinet v. sektionschef Bjarne Brendstrup
I et elsystem skal produktion og forbruget hele tiden være i balance. Hvilke tekniske udfordringer giver fluktuerende energi helt konkret i dag, og hvordan påvirker det vores planlægning i dag og i fremtiden?

13.45
Perspektiver på fremtidens løsninger
1)   pdf Hvad kan udenlandsforbindelser og tværsektor integration bidrage med? >> (563 KB)
Energinet v. sektionschef Bjarne Brendstrup
Forbindelserne til vores nordiske nabolande er afgørende for forsyningssikkerheden og for at give billig strøm i kontakten. Hvordan udvikler behovet for udenlandsforbindelser sig i fremtiden? Og hvilken rolle skal integrationen mellem el-, fjernvarme-, gas-, og transport spille fremadrettet?
2) pdf Vil kraftværkerne også i fremtiden kunne sikre forsyningssikkerheden? >> (447 KB)
Dansk energi v. Analysechef Peter Meibom
Kraftværkerne har historisk været rygraden i det danske energisystem. Men vil de også være det i fremtiden?
3)   pdf Hvad kan smart forbrug bidrage med? Hvor er potentialerne og hvilken rolle spiller fleksibilitet i industrien, varmepumper i hustande og elbiler? >> (832 KB)
v. iEnergi, Branchechef Helle Hjuler
Hvordan ser fremtidens energiforbrug ud? Hvordan er mulighederne for at skifte fra fossile energikilder til vedvarende el hos slutforbrugerne? Og bliver det nye (og nuværende) elforbrug fleksibelt?
4)   pdf Markedsmodel 2.0 – hvordan kan markedet binde det hele sammen? >> (664 KB)
Energinet.dk v. sektionschef Bjarne Brendstrup
Markedskræfterne skal binde produktion og forbrug sammen og sikre, at vi får den mest effektive udnyttelse af vores energisektor, samtidig med at vi drager fordel af synergien med vores nabolandes energisystemer. Hvordan skal fremtidens energimarked se ud for at tage højde for en ny virkelighed?

Mini panel med kritisk udspørger: Søren Dyck-Madsen, Det Økologiske Råd
Diskussion af udfordringerne i fluktuerende elproduktion samt de økonomiske udfordringer hvis de forskellig løsninger skal hænge sammen. Hvilke markedsmodeller kan vi tænke og hvad er der økonomi i?

16.15-17.45
Session 3: Workshop – fordyb dig i en vigtig problemstilling
1) pdf Fleksibelt og effektivt energiforbrug >> (1.05 MB)
Hvor skal vi spare og hvordan? Hvilket forbrug skal flyttes, og hvordan gør vi det bedst muligt? Hvilke virkemidler er nødvendige?
pdf Læs resumeet fra workshoppen >> (214 KB)
2) Fjernvarme – hvordan planlægger vi den bedst i fremtiden?
Hvordan skal fjernvarmesektoren tilpasse sig en ny virkelighed for energisystemet? Og kan vi allerede i dag gøre noget bedre inden for de eksisterende rammer?
3) Kommunal strategisk energiplanlægning
Kommunerne kan spille en vigtig rolle i omstillingen af energisystemet. Men hvordan skal indsatsen tænkes ind i en national kontekst? Og hvordan får kommunerne aktiveret de relevante aktører gennem strategisk energiplanlægning?

Torsdag den 20.8.

09.00-12.00
Session 4: Sæt gang i energibesparelserne
Formål: Det Internationale Energiagentur har udråbt energieffektiviseringer til ”the world’s first fuel“. De store virksomheder er godt på vej, men hvad skal der gøres i SMV’erne og boligerne?

09.10
pdf Energibesparelser i bygninger – et overblik >> (1.19 MB)
Ved SBI, Kim Wittchen
Hvor store er potentialerne for energibesparelser i bygninger? Hvor stor en del af potentialet har kort tilbagebetalingstid, og hvor stor en del har lang tilbagebetalingstid? Hvad er konsekvenserne, og hvad skal der til for at få potentialerne realiseret?

09.30
pdf Finansieringen af energibesparelser er en udfordring – fup eller fakta? >> (1.01 MB)
Ved Nykredit, områdedirektør Tom Saxlund
Hvor stor er udfordringen med finansiering af energibesparelser reelt på det private lånemarked? Hvad skal der til for at den finansielle sektor kan hjælpe virksomheder og forbrugere med at spare på energien?

10.00
pdf Hvordan rykker vi de enkelte grupper og hvilke virkemidler har vi? >> (1.11 MB)
Det Økologiske Råd v/ Senior rådgiver Søren Dyck-Madsen
Hvordan får vi synliggjort de mange fordele, der er ved energirenovering, så de forskellige målgrupper får lyst til at energirenovere ud fra deres egne behov og ønsker til en attraktiv livsstil?
Mini workshop – Aktivér fordelene i energibesparelser og skab forandring der rykker
pdf Resume af workshop >> (186 KB)

11.30
pdf Virkemidler og ansvar i mindre produktionsvirksomheder, handel og service >> (2.66 MB)
Det Økologiske Råd v/ Senior rådgiver Christian Jarby
Hvad afholder de mindre virksomheder fra at gennemføre energibesparelser? Og hvordan hjælper vi dem bedst via værktøjer, best practice, lovgivning og rådgivning?

13.00-15.00
Session 5: Transporten – hvordan løfter vi den tunge udfordring?
Formål: at give en forståelse for transportsektorens og energisektorens sammenhæng, og diskutere hvordan ressourcerne benyttes bedst i fremtiden

13.00
pdf EU’s politikker om transport >> (1.17 MB)
Det Økologiske Råd v/ Jeppe Juul 
Hvordan har EU regulering indvirkning på danske forhold? Hvad gør Danmark for at påvirke EUs dagsorden og regler?

13:25
Oplæg og diskussion: Grøn Roadmap for Danmark
EA Energianalyse v/ Partner Anders Kofoed-Wiuff
Introduktion til udfordringer og muligheder frem til 2030 og herunder omkostninger ved de forskellige løsninger. Hvordan skal fremtiden se ud?

14.25
pdf Fremtidens løsninger for persontransport RUC >> (1.65 MB)
v. Forsker Per Homann Jespersen
Hvordan kan vi i fremtiden gøre brug af delebilsordninger, kollektiv transport, lokalplaner i kommuner og nye innovative løsninger, så vi sikre en grøn transport, der understøtter energiproduktionen i Danmark?

14.45
Diskussionsboost
Hvilke løsninger kan vi bruge allerede i dag? Og hvordan motiverer vi branchen såvel som private?

15.30-17.00
pdf Introduktion til Klimarådet >> (781 KB)
Oplæg og debat med Klimarådets sekretariatschef Eva Jensen


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Vi passer på dine persondata

I forbindelse med at EU's nye persondataforordning GDPR er trådt i kraft pr. 25. maj 2018, har vi opdateret vores persondatapolitik.

Det Økologiske Råd overholder selvfølgelig de nye GPDR-regler
Vi har implementeret vores nye data-politik, som følger de nye regler for håndtering af persondata. I politikken kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger og hvor længe, vi opbevarer oplysninger om dig m.m. Du bør læse denne politik og henvende dig til os, såfremt der er oplysninger i politikken, som du ikke kan acceptere. På www.ecocouncil.dk vil du til enhver tid kunne finde den gældende version af politikken.
 

Arrangementer

Folkemødet på Bornholm
Tid: 14.-17. juni 2018
Sted: Allinge, Bornholm
Se hvilke arrangementer vi deltager i

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small