Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Fasthold motivation til energibesparelser!

Energi kontakt 160px Problemerne med PSO og konkurrenceevne skal løses målrettet i forhold til de særligt konkurrenceudsatte virksomheder med høje omkostninger til el – det er alt for dyrt for Danmark at smøre en lempelse tyndt ud på alle virksomheder.

Pressemeddelelse

Fasthold motivation til energibesparelser!

Problemerne med PSO og konkurrenceevne skal løses målrettet i forhold til de særligt konkurrenceudsatte virksomheder med høje omkostninger til el – det er alt for dyrt for Danmark at smøre en lempelse tyndt ud på alle virksomheder.

Regeringens vækstplan indebærer en sænkning af den såkaldte PSO (Public Service Obligation), med ca. 1 mia. kr/år. En del af sænkningen er fordelt jævnt på alle erhverv. PSO lægges på købsprisen på el og er med til at finansiere den grønne energiomstilling, herunder udbygning med vedvarende energi. PSO virker sådan, at når prisen på el falder en øre, stiger PSO en halv øre. Pengene fra PSO går til støtte til grønnere energi. PSO gør det dermed lettere for den vedvarende energi at konkurrere.

Det Økologiske Råd finder – i tråd med tidligere udtalelser fra bl.a. klima- og energiminister Rasmus Helveg-Petersen og fra Dansk Energi – at man skal løse konkurrenceproblemerne ved PSO målrettet, udelukkende i forhold til at de særligt konkurrenceudsatte virksomheder med et høj andel af omkostninger til el. Dette åbner EU's nye statsstøtteregler, som trådte i kraft i april, mulighed for.

”Vi er med på at man støtter virksomheder, som har høje omkostninger til energi, og som er udsat for udenlandsk konkurrence. Men det er meningsløst blot at smøre støtten tyndt ud til alle virksomheder, uanset om de har brug for det eller ej”, udtaler Christian Ege, sekretariatsleder i Det Økologiske Råd og fortsætter: ”Man bør derfor nøjes med at kompensere de virksomheder, som har et reelt problem. Den model, regeringen foreslår, er alt for dyr for Danmark, det giver for store negative klimaeffekter, og vi tvivler på at det overholder EU's regler for statsstøtte”.

Regeringen erkender, at sænkning af PSO’en i sig selv vil give problemer for den grønne energiomstilling og dermed regeringens klimamål. Derfor ligger det også i vækstplanen, at man i stedet vil reducere udslippet af landbrugets udslip af klimagasser ved at kræve, at lavbundsjorde bliver taget ud af drift, og at gyllebeholderene bliver overdækket. Endnu en gang skal effekten af disse krav til landbruget regnes med som en klimaforbedring, påpeger Christian Ege.

”Det er tredje gang inden for kort tid, at regeringen foreslår tiltag, som i sig selv vil svække klimapolitikken. Hver gang henviser man til, at man bl.a. vil kompensere ved at tage sårbare landbrugsjorde ud af dyrkning. Nu må regeringen fremlægge en plan for, hvilket omfang disse klima-kompensationer skal have, og hvordan de hænger sammen”, udtaler Christian Ege, sekretariatsleder i Det Økologiske Råd og fortsætter: ”Vi skal undgå dobbelt bogholderi, hvor man bruger de samme kompensationer i flere sammenhænge”.

Brug af grønne afgifter såvel som PSO er et effektivt virkemiddel i den grønne omstilling. Det gælder både for boliger og erhverv. Det gælder om at flytte en støre del af beskatningen fra arbejdsindkomst over til miljøskadelige udledninger og ineffektiv brug af energi. Udviklingen i Danmark bevæger sig desværre i modsat retning for tiden.

Christian Ege, sekretariatsleder i Det Økologiske Råd

Yderligere oplysninger: Christian Ege, tlf. 33181933 / 28580698 eller energi- og klimamedarbejder Søren Dyck-Madsen: 33181939 / 30896080

 

Uddybning:

Da regeringen i starten af april foreslog at droppe den såkaldte forsyningssikkerhedsafgift – som bl.a. omfattede afgift på brændefyring – foreslog man at kompensere ved at tage sårbare jorde ud af dyrkning. Og da man samtidig besluttede at halvere randzonerne langs vandløb, erkendte man at det ville have en negativ klimaeffekt, som skulle kompenseres med andre virkemidler. Det er netop de samme virkemidler, som skal indgå i regeringens klimaplan, som endnu ikke er udmøntet i praksis – og som skal skaffe de manglende 6 pct. af regeringens målsætning om 40 pct. reduktion af udslippet af klimagasser for at opfylde klimaplanens mål inden 2020. Denne skal skaffe de manglende 6% af regeringens klimamål på 40% inden 2020. Derfor er det uklart, om de samme tiltag bruges flere gange til at kompensere for forringelser inden for den del af klimamålene, som skal findes inden for rammerne af energiaftalen fra 2012.

Vedr. EU's statsstøtteregler: Det kan diskuteres, om EU-reglerne giver mulighed for at foretage generelle nedsættelser for alle erhverv, når der for de fleste ikke er tale om noget reelt problem med konkurrenceevnen, og når der næppe kan findes dokumentation for, at nedsættelsen overhovedet vil have nogen mærkbar effekt. En sådan nedsættelse er i øvrigt også i strid med princippet om omkostningsægte tariffer, der hidtil har været det bærende element i store dele af prissætningen.


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Vi passer på dine persondata

I forbindelse med at EU's nye persondataforordning GDPR er trådt i kraft pr. 25. maj 2018, har vi opdateret vores persondatapolitik.

Det Økologiske Råd overholder selvfølgelig de nye GPDR-regler
Vi har implementeret vores nye data-politik, som følger de nye regler for håndtering af persondata. I politikken kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger og hvor længe, vi opbevarer oplysninger om dig m.m. Du bør læse denne politik og henvende dig til os, såfremt der er oplysninger i politikken, som du ikke kan acceptere. På www.ecocouncil.dk vil du til enhver tid kunne finde den gældende version af politikken.
 

Arrangementer

Folkemødet på Bornholm
Tid: 14.-17. juni 2018
Sted: Allinge, Bornholm
Se hvilke arrangementer vi deltager i

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small