Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Nyeste artikler og pressemeddelelser

Nyt regeringsgrundlag: Gode intentioner uden konkret handling

Regeringsgrundlaget indeholder nogle gode intentioner, som antyder en grønnere politik i Trekløver-regeringen end den, som V-regeringen har ført. Men intentionerne følges ikke op med virkemidler, som kan realisere intentionerne. Tværtimod er der virkemidler, som går i den gale retning.

Det er glædeligt, at der står at Danmark skal bevare sin position som grønt foregangsland, og at regeringen vil arbejde for, at vedvarende energi i 2030 skal levere 50% af det totale energiforbrug. Men miljøorganisationen Det Økologiske Råd savner virkemidler, som kan realisere intentionerne.

Regeringen anerkender, at PSO-aftalen på kort sigt vil øge CO2-udslippet pga. billigere elpris – og siger samtidig at den vil arbejde for sænkning af CO2-udslippet.

”Regeringen lover at lave en strategi for at opfylde Danmarks klimaforpligtelse i ikke-kvotesektoren og her inddrage anbefalinger fra bl.a. Klimarådet. Men der siges intet konkret om, hvordan det skal lade sig gøre. Man vil samtidig bygge flere motorveje og hæve hastighedsgrænser - begge dele vil alt andet lige øge transportens CO2-udslip”, udtaler Christian Ege, sekretariatsleder, Det Økologiske Råd.

Der angives heller ingen tiltag til at sænke landbrugets klimagasbidrag eller blot modvirke Landbrugspakkens negative effekt.

Trekløverregeringen vil fortsætte V-regeringens linie på transport, nemlig med nye motorveje – selv om Danmark er et af de lande i Europa, som er tættest besat med motorveje. Derimod har regeringen ingen nye ambitioner hvad angår kollektiv transport. Vi så samme linie i aftalen om finanslov 2017, hvor der afsættes penge til udvidelse af den østjyske motorvej samt til yderligere forberedelser af en havnetunnel i København.

Udvidelse af den østjyske motorvej og en havnetunnel i København vil skabe mere biltrafik og større CO2-udslip”, udtaler Christian Ege, sekretariatsleder, Det Økologiske Råd.

Regeringen vil desuden arbejde for højere hastighedsgrænser og undersøge, om der kan indføres 120 eller 130 km/time på flere motorveje og 90 km/time på nogle landevejstrækninger – til trods for at dette vil føre til både flere ulykker og højere CO2-udslip.

Regeringen lover at satse på natur og biodiversitet, herunder mere urørt skov, men der er ingen konkrete løfter ift. de tiltag i Landbrugspakken, som trækker i modsat regning, med bl.a. flere husdyr pr. hektar og større spredning af kvælstof. Der er nogle løfter om at fremme enkeltstående naturgenopretningsprojekter – Søborg sø på Sjælland og en mose i Ekkodalen på Bornholm. Det nævnes, at kommunerne skal udarbejde grønne Danmarks-kort som led i kommuneplanerne, og at ministeriet vil bistå kommunerne hermed.

Regeringen vil udlicitere en større del af skovdriften til private skovejere – men uden en garanti for at der vil blive stillet ligeså høje krav til naturværdier i skovbruget.

Yderligere oplysninger: Christian Ege, sekretariatsleder, Det Økologiske Råd, telefon 28580698 / 33181933.

Uddybning:

Der er et løfte om mere grønne indkøb: regeringen vil i højere grad lade offentlige investeringer og anskaffelser styre af det ”samlede udgiftsniveau” frem for anskaffelsespris alene. Dvs. at den offentlige indkøbspolitik skal tage udgangspunkt i Total Cost of Ownership, som bl.a. inkluderer energiomkostninger under brug samt bortskaffelsespris. Men der mangler konkrete virkemidler til at gennemføre dette, især over for kommunerne.


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Vi passer på dine persondata

I forbindelse med at EU's nye persondataforordning GDPR er trådt i kraft pr. 25. maj 2018, har vi opdateret vores persondatapolitik.

Det Økologiske Råd overholder selvfølgelig de nye GPDR-regler
Vi har implementeret vores nye data-politik, som følger de nye regler for håndtering af persondata. I politikken kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger og hvor længe, vi opbevarer oplysninger om dig m.m. Du bør læse denne politik og henvende dig til os, såfremt der er oplysninger i politikken, som du ikke kan acceptere. På www.ecocouncil.dk vil du til enhver tid kunne finde den gældende version af politikken.
 

Arrangementer

Folkemødet på Bornholm
Tid: 14.-17. juni 2018
Sted: Allinge, Bornholm
Se hvilke arrangementer vi deltager i

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small