Arrow
Arrow
Ny app mod mikroplast
Slider

Nyeste artikler og pressemeddelelser

Dansk kødproduktion belaster klimaet

Der er ikke plads til, at hele verdens befolkning får et kødforbrug på niveau med det danske. Kødproduktion belaster desværre i høj grad klimaet, og i følge nyere undersøgelser er dansk landbrug mindre klimaeffektivt end gennemsnittet i Europa. Derfor skal vi sænke vores forbrug og producere kød med omtanke.

Afsmeltning af is i Arktis: Stop forurening med sodpartikler

Ifølge en netop offentliggjort rapport fra Arktisk Råd sker global opvarmning med dobbelt tempo i Arktis. Afsmeltningen af is på Grønland er derfor syvdoblet de sidste 20 års tid. Ud over drivhusgasser er sodpartikler en væsentlig årsag til opvarmningen. Derfor bør udledningen fra særligt skibe i Arktis og fra brændeovne bekæmpes.

Ros og ris til Energikommissionen

Energikommissionen fremlagde i dag deres anbefalinger til fremtidens energipolitik. Miljøorganisationen Det Økologiske Råd roser Energikommissionens arbejde, men advarer mod at tro, at man nu kan overlade til markedet at drive den grønne omstilling. Det er vigtigt, at de energitekniske og økonomiske rammebetingelser fastlægges først.

Vejen banet for elbiler i Danmark

Miljøorganisationen Det Økologiske Råd er begejstret for den nye aftale om afgifter på elbiler, der blev indgået på Christiansborg i dag. Ifølge organisationen betyder aftalen, at elbiler for alvor vil komme ud at køre på vejene i Danmark.

Gebyrfinansieret teknologistøtte skal reducere landbrugets forurening

Landbrugets ammoniakforurening er en af vores største kilder til skadelig luftforurening. Naturen og befolkningen lider under forureningen, der koster flere dødsfald end trafikulykker. Derfor foreslår miljøorganisationen Det Økologiske Råd, at der indføres teknologistøtte til reduktion af ammoniakforureningen.

NGO’er venter på svar fra EU's kemikalieagentur

Det Økologiske Råd har med 15 NGO'er sendt et brev til Geert Dancet, direktør for EU's kemikalieagentur (ECHA). Gruppen ønsker dialog om EU's kemikaliepolitik og afventer fortsat svar på en tidligere henvendelse.


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Arrangementer

Debatmøde: Problematiske stoffer i importerede produkter fra ikke EU-lande

Din guide til grønt el-valg

 

 el klasser gruppeNY  

Tænk på klimaet, når du vælger el-produkter! 

 

Se vores guide på
www.grøntelvalg.dk

 

Nyeste udgivelser

På vores webshop kan du downloade vores publikationer gratis