"Beat the Microbead"

Læs mere og download app'en her!

Image is not available

- Din vej til klimavenlig bionaturgas

Image is not available
Image is not available
Image is not available
Arrow
Arrow
Ny app mod mikroplast
Slider

Nyeste artikler og pressemeddelelser

Gode takter i aftale om målrettet regulering

Regeringens aftale med Dansk Folkeparti om ny målrettet regulering på landbrugsområdet indeholder mange gode elementer. Dog er det dårligt politisk håndværk, at en vigtig langsigtet aftale laves som smalt forlig. Og muligheden for afbrænding af fiberfraktionen fra gylle er skadelig for miljø og jordkvalitet.

Indeklimaet i børneinstitutioner skal undersøges

Indeklimaet i børneinstitutioner er påvirket af blandt andet kemikalier i legetøj, partikler fra madlavning og bål samt udsving i temperaturer og fugt. Indeklimaet påvirker børns trivsel og sundhed, og derfor undersøger Det Økologiske Råd, i et projekt støttet af Realdania, hvordan det står til med indeklimaet i række børneinstitutioner.

Klimarådets anbefalinger til udbygning af vedvarende energi i energiaftalen

Klimarådet giver anbefalinger til udbygning af vedvarende energi, men glemmer at inddrage mål og virkemidler for forbruget i transportsektoren og industriens procesenergi. Derudover mangler Klimarådet fokus på energieffektivitet, som er et nødvendigt og omkostningseffektivt element i den grønne omstilling.

Anbefalinger til indhold af Direktivet for Vedvarende Energi

Det Økologiske Råd og WWF’s har lavet en række anbefalinger til indhold af det danske mandat på Direktivet for Vedvarende Energi (VE-direktivet), som vedtages i Folketingets Europaudvalg den 15. december 2017.


På Europaudvalgsmødet tages der stilling til det forhandlingsmandat, som danner grundlag for den danske indsats i forhandlingerne om en generel indstilling af EU’s VE-direktiv i ministerrådet.

VE-direktivet er bl.a. med til at bestemme målsætninger for VE i EU’s energiforbrug og transportsektor, samt definere bæredygtighedskriterierne for bioenergi.

Det Økologiske Råd og WWF har i en fælles henvendelse givet anbefalinger på en række centrale punkter i VE-direktivet.

Vi anbefaler bl.a at Danmark arbejder for:

  • et så ambitiøst som muligt VE-mål  i EU, og som minimum 35 % i 2030
  • at der sikres fleksible og forudsigelige støtteordninger for VE
  • ambitiøse krav til Bæredygtighedskriterier for bioenergi og biomasse

Læs hele pdf brevet med anbefalinger og baggrund her (765 KB)

10 plugin hybridbiler til delebilsbrugere

I dag starter 10 nye plugin-hybridbiler deres tjeneste for delebilsbrugere i non-profit delebilsfirmaet Letsgo. De nye biler er et konkret resultat af et samarbejde mellem Letsgo og Det Økologiske Råd, støttet af bl.a. Energistyrelsen og Region Hovedstaden, og betyder at en stigende del af kørslen i delebiler foregår på el i stedet for på fossile brændstoffer.

Godt udspil til EU’s fælles landbrugspolitik

EU-Kommissionen er kommet med et udspil til EU’s fælles landbrugspolitik (CAP) efter 2020. Udspillet fokuserer på ’offentlige goder, bl.a. en opfyldelse af FN’s bæredygtighedsmål og EU’s klimamål. Kommissionen erkender, at den nuværende CAP har spillet fallit i forhold til at sikre ren luft og vand samt en rigere natur. Efter 2020 skal medlemslandene i højere grad selv udforme krav og støtteordninger – men formår EU at opstille tilstrækkeligt ambitiøse overordnede målsætninger? Og hvordan sikres det, at landene reelt tager kravene alvorligt og udarbejder effektive redskaber, så målsætningerne for de enkelte lande nås?


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Arrangementer

Konference for kommuner og erhvervsvirksomheder:
Grøn vækst og energieffektivitet
Tid: 22. jan. 2018, kl 9-16
Sted: HUSET, Middelfart
Læs mere og tilmeld dig her

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small