"Beat the Microbead"

Læs mere og download app'en her!

Image is not available

Foto: Henrik Hamrén, Baltic Eyes

http://www.ecocouncil.dk/global-okologi
Nyt nummer:
Global Økologi 1/2017
Image is not available
Arrow
Arrow
Ny app mod mikroplast
Slider

Nyeste artikler og pressemeddelelser

Ny branchedeklarering giver bedre viden om bionaturgas

20.9.2017

Pressemeddelelse:

Ny branchedeklarering giver bedre viden om bionaturgas

Det bliver nu lettere for forbrugerne at forstå, hvad deres gasprodukt gør for miljøet. Danmark er i gang med en historisk stor biogasudbygning, hvor produktionen er fordoblet siden energiforliget i 2012. Størstedelen af den øgede biogasproduktion bliver opgraderet og distribueret via gasnettet, og nu skal der være bedre viden om klimaeffekten ved brug af bionaturgas.

En række centrale aktører har udarbejdet en branchedeklarering for bionaturgas for at skabe gennemsigtighed og troværdighed ved salg af opgraderet biogas via gasnettet i form af bionaturgas.

Energinet udsteder nu certifikater til biogasproducenterne, når den opgraderede biogas fødes ind på gasnettet. Når gaskunder køber bionaturgascertifikater, har de garanti for, at der er tale om biogas, og at den opgraderede biogas kun kan sælges som bionaturgas én gang. Certifikaterne gør det samtidigt muligt at dokumentere klima- og miljøeffekterne.

Med Branchedeklareringen forpligter sælgere af bionaturgas sig til at kunne dokumentere kunden om den effekt, gasproduktet har i forhold til klimaet. Det gælder både for produkter, som består af 100 procent bionaturgas og produkter, som består af blandinger af bionaturgas og naturgas.

Sælgere af bionaturgas, som skriver under på deklareringen, skal desuden fremover sikre, at biogas- og opgraderingsanlæg er tilsluttet biogasbranchens frivillige ordning til minimering af metantab.

Branchedeklareringen for bionaturgas fastlægger også en række grundprincipper for markedsføring af dansk produceret bionaturgas. Parterne skal ved salg og markedsføring af bionaturgas følge deklareringen i eget markedsføringsmateriale, på egen hjemmeside og på Gasprisguiden og andre hjemmesider.

På den måde får kunderne et sagligt og overskueligt grundlag for at vælge bionaturgas, og får bedre viden, om det, der lyder godt, nu også lever op til den enkelte kundes præferencer og hensigter.

Fakta
Bag deklareringen står Brancheforeningen for Biogas, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Energi, Det Økologiske Råd, DONG Energy, E.ON Danmark, Energinet, Forbrugerrådet Tænk, HMN Naturgas og NGF Nature Energy. Branchedeklareringen er åben, så alle aktører kan tilslutte sig. pdf Læs hele branchedeklareringen her (688 KB) .

Yderligere oplysninger:
Spørgsmål rettes til Bruno Sander Nielsen, sekretariatsleder i Brancheforeningen for Biogas, tlf. 3339 4267, mobil 2724 5967, E-mail bsn@biogas.dk

Energiforlig i et vadested

Dansk Energipolitik står i et vadested. På den ene side gælder fortidens økonomiske regulering af et fossilt baseret energisystem. På den anden side står fremtidens behov for intelligente rammebetingelser, som på en omkostningseffektiv måde understøtter et energisystem baseret på effektivt energiforbrug, brændselsfri vedvarende energikilder og elektrificering.

Fund af plastfibre i drikkevand kræver mere dansk forskning

Et amerikansk studie har fundet plastfibre i drikkevand i flere lande verden over. Problemets omfang i Danmark er dog ukendt. Vi har brug for at afsætte flere midler til dansk forskning på området, lyder det samstemmende fra industri og NGO’er.

Reduceret elafgift til varmepumper

pdf Notat: Reduceret elafgift til varmepumper (636 KB)

Resumé
Dette notat beskriver forslag om differentieret elafgift, i form af lavere afgift på el til ejere af varmepumper / elbaseret varme.
Klimarådet har foreslået lavere afgift på al el til elbaseret varme, dvs. både varmepumper og traditionel elvarme, mens Det Økologiske Råd kun foreslår det til varmepumper, da traditionel elvarme er udtryk for ressourcespild. Klimarådets forslag kan gennemføres umiddelbart, idet der allerede eksisterer sådan en differentiering, som blev indført ifm. en finanslovsaftale under Thorning-regeringen. Siden har der været en lavere afgiftssats for elforbrug over et vist niveau, for ejere af varmepumper eller elvarme.
Forslaget er også gennemførligt, men kræver en ny registrering, da BBR er upræcist ift. at skelne mellem ejere af varmepumpe og gammeldags elvarme.
Skulle valget stå mellem Klimarådets forslag og en sænkning af elafgiften helt generelt, foretrækker Det Økologiske Råd klart det første, idet en generel sænkning samtidig helt generelt vil medføre forringet incitament til elbesparelser og dermed øget spild af el.

Begræns brændefyring med en partikelafgift

Private brændeovne, halmfyr og træpillefyr står for over halvdelen af Danmarks partikelforurening, og brug af biomasse spiller en uholdbar rolle i omlægningen til vedvarende energi. Derfor mener Det Økologiske Råd at vi bør indføre en partikelafgift. 

Energieffektivitet

Det Økologiske Råd arbejder detaljeret med de to EU-forslag til revidering af hhv. Energieffektiviseringsdirektivet (EED) og Direktiv om bygningers energimæssige ydeevne (Bygningsdirektivet/ EPBD).

Du kan finde materiale relateret til emnerne her:

  Energieffektivitet er finansieret af European Climate Foundation


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Arrangementer

Debatarrangement om europæisk energipolitik
Tid: 28. sep. 2017, kl 13-15
Sted: Socialdemokratiets gruppeværelse på Christiansborg
Læs mere 
Tilmeld dig her

Shipping’s fair share
Tid: 22. nov 2017, kl 9.00-16.30
Sted: Clarion Hotel , CPH
Læs mere her

Konference: Grøn vækst og energieffektivitet
Tid: 22. jan. 2017, kl 9-16
Sted: HUSET, Middelfart
Læs mere og tilmeld dig her

Din guide til grønt el-valg

 

 el klasser gruppeNY  

Tænk på klimaet, når du vælger el-produkter! 

 

Se vores guide på
www.grøntelvalg.dk

 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

G 01 17