Det Økologiske Råds bestyrelse

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Den sammensætter bestyrelsen, beslutter kontingent, godkender regnskab osv. Generalforsamlingen holdes en gang om året – som regel i april – i tilknytning til et fagligt arrangement. Alle medlemmer har stemmeret.

  HJEMME ARBEJDE INTERESSE

Christian Ege 

T: 4635 5227

M: 2858 0698

Det Økologiske Råd (sekretariatariatsleder)
T: 3315 0977 
Mail: christian@ecocouncil.dk

Alle

Tue Damsø
(Formand)

T: 2022 1373

Energifaglig projektkonsulent Center for Energiomstilling Gate 21
Ph.d.

Mail: tue@ecocouncil.dk

Klima, energi & ressourcer

Rie Øhlenschlæger

T: 8615 6128
M: 2946 0943

Arkitekt m.a.a
AplusB
T: 2946 0943
Mail: rie@AplusB.dk 

Arkitektur og Bæredygtighed.

By- og bebyggelses-planlægning med minimeret miljøbelastning.

Lokalplanlægning og byggelovgivning.

God grøn by, biofaktor.

Bo Normander

T: 2087 1933

Civilingeniør, ph.d.
Mail: bo@normander.dk
www.normander.dk

Alle områder, dog især landbrug og biodiversitet.

Kåre
Press-Kristensen
(suppleant)

T: 2281 1027
karp@env.dtu.dk

Civilingeniør, Ph.D., HD(A)
Ecocon Miljø ApS
Mail: kpk@ecocon.dk

Luftforurening fra fly, skibe, biler, arbejdsmaskiner og brændeovne.

Cykeltrafik. 

Klimaeffekter af sodpartikler (black carbon).

Energi- og miljørigtigt nybyggeri.

Bo Asmus Kjeldgaard

T: 2715 2000

Cand. scient. pol.
Greenovation
Mail: bo@greenovation.dk

Alle områder, dog især klima- & energipolitik, samt trafikpolitik

Peter Bach

T: 3819 2527

Energistyrelsen

Energi, især energibesparelser.

Bæredygtig udvikling.

Jette Kragh

T: 5170 5637

 

Cand.techn.soc.
Miljøkonsulent
Mail: jette-kragh@jubii.dk

Kemikalier, bæredygtighed generelt, grønt forbrug.

Annette Egetoft

Københavns Kommune
annetteegetoft@hotmail.com

Energibesparelser i bygninger, energi i kommunerne.

Susanne Kühn

Rockwool
susanne.kuehn@rockwool.dk

Energibesparelser i bygninger.

 

Erling Jensen

T: 28748817

Miljøingeniør
29erling11@gmail.com

Luftforurening fra trafik, industri og energiproduktion. Bæredygtighed, solceller, LAR og affald.

Anders Gerhard Jørgensen

T: 2112 9325

Cand.scient.pol
Projektleder, bæredygtighed, Danmarks Tekniske Universitet
andersgerhard@gmail.com

Energibesparelser i offentlige institutioner, ressourcer, overordnede miljøstrategier.

Kristian Syberg

Adjunkt ved Institut for Miljø, Samfund og Rumlig Forandring, Roskilde Universitet.
ph.d. i økotoskikologi
ksyberg@ruc.dk 

Kemikalier, miljøbiologi.

Pernille Hagedorn-Rasmussen

Politisk Rådgiver i IDA
phr@ida.dk

Ressourcer, Energi, Bygninger, Klima og Klimatilpasning

Martin Risum Bøndergaard

T: 3373 0332

Cand. scient. pol. Energiøkonomisk konsulent, Vindmølleindustrien
mrb@windpower.org

Energi- og klimapolitik, især vedvarende energi. Bæredygtig udvikling og grøn økonomi.

Marie Münster

Seniorforsker, DTU Management Engineering
maem@dtu.dk

Energi og klimapolitik, vedvarende energi og affald

       


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Arrangementer

"Skibet er ladet med" - åbent møde om det kommende energiforlig
Generalforsamling,
Det Økologiske Råd
Arrangementet er for foreningens medlemmer
Ons d. 26. april 2017 kl. 18.00
Store Kannikestræde 19, 1. sal 1169

 

Din guide til grønt el-valg

 

 el klasser gruppeNY  

Tænk på klimaet, når du vælger el-produkter! 

 

Se vores guide på
www.grøntelvalg.dk

 

Nyeste udgivelser

På vores webshop kan du downloade vores publikationer gratis