Bliv medlem af Det Økologiske Råd


Klimaet kalder!

Vi står over for en stor udfordring i form af verdens klimaproblemer, og det kan virke uoverskueligt, hvad vi kan gøre. Der er mange ting du kan gøre i din egen hverdag, men hvis vi virkelig skal have løst problemet, skal vi handle sammen.

Vi arbejder for grøn lovgivning og samarbejde på tværs

Det skal ikke betale sig at forurene. Det skal være nemt at vælge grønne løsninger. Grøn teknologi skal fremmes. Og meget mere! Hos Det Økologiske Råd arbejder vi for at ændre rammerne i vores samfund, så bæredygtig omstilling kan blive virkelighed. Vi samarbejder bredt og på tværs så vi sammen kan skubbe i den rigtige retning.

Støt arbejdet for de fælles løsninger

Ved at støtte os støtter du arbejdet for en fælles løsning på klimaproblemerne. Hos Det Økologiske Råd holder vi ved, også når det er teknisk, ubekvemt, trægt og kompliceret.
Din støtte betyder meget for, hvor langt vi kan nå. Fx kan du hjælpe os med at mindske luftforureningen, stoppe brug af skadelige kemikalier, skabe grøn omstilling af transport og reducere CO2-udledningen fra vores landbrug.

Støt vores arbejde ved at blive medlem eller giv et støttebidrag.

Alle skal kunne være med - også i forhold til prisen

Almindeligt medlemskab: 395 kr. om året.
Medlemskab til reduceret pris for studerende, arbejdsledige og pensionister: 195 kr om året.
Kollektivt medlemskab for firmaer og institutioner: Se her >>

Klik her: Vælg dit medlemskab >>

Som medlem af Det Økologiske Råd får du:

  • Vores medlemsmagasin Global Økologi tilsendt  
  • Adgang og stemmeret til foreningens generalforsamling
  • Mulighed for at stille op til bestyrelsen for Det Økologiske Råd
  • Rabat eller gratis adgang til vores arrangementer

Læs mere i vores vedtægter >>

Det praktiske

Et medlemskab løber fra din indmeldelse og 1 år frem. I perioden vil du modtage den trykte udgave af vores medlemsblad, medmindre du meddeler os andet. Hvis vi ikke hører noget fra dig, vil dit medlemskab automatisk fortsætte året efter, hvor du vil modtage en ny opkrævning. Dette gælder dog ikke for gavemedlemskaber, som automatisk stopper efter 1 år.
Du kan godt melde dig ud eller stoppe din levering af medlemsbladet, men der refunderes ikke penge, hvis medlemskabet eller abonnementet opsiges før den betalte periodes udløb.

OBS: Når du har fået dit medlemsnummer (det kommer med email eller med posten), må du meget gerne tilmelde dig til betalingsservice, så hjælper du os med at lette administrationen: tilmeld dig betalingsservice her >>