Vær med til at skabe fremtidens miljø

Slider

Fosfor - en ny game changer?

Tid: Ons.18. april 2018, kl. 14.30-17.30. 

Sted: Hos dagbladet Information, St. Kongensgade 40C, København K

Tilmelding:
Det er gratis at deltage, men tilmelding er nødvendig pga. et begrænset antal pladser

Tilmelding via dette link (Information) senest 15. april 2018.

Baggrund:
Fosfor er et nødvendigt næringsstof for al plantevækst. Men fosfor er registeret på FN’s Critical Raw Material liste. Fosfor kommer nemlig især fra miner i Marokko, som formentlig løber tør indenfor 50-200 år.

Derfor står Verden over for en kæmpe global udfordring med at sikre tilstrækkelige mængder af fosfor til fremtidens fødevareproduktion. I udviklingslandene mangler 2/3 af jorderne fosfor, hvilket er en alvorlig hæmsko i forhold til øget fødevareproduktion eksempelvis i Afrika.

Samtidig udgør landbrugets overskud af fosfor i husdyrgødning og mineralsk gødning et alvorligt miljøproblem i Danmark. Det er en medvirkende årsag til, at livet i søer, fjorde og havområder er truet.

Hvordan kan landbruget udnytte fosfor i foder og gødning bedre? Kan vi undgå at importere store mængder fosfor i foder til husdyrene ved selv at producere det nødvendige proteinholdige foder? Er det muligt at recirkulere fosfor fra byerne – fra kildesorteret husholdningsaffald, fra slam eller fra asken fra forbrændingsanlæg?

Og hvad kan økologerne gøre for at skaffe tilstrækkeligt med næringsstoffer til den økologiske produktion – også hvis de vil udfase brugen af konventionel husdyrgødning?

Disse er blot nogle af de spørgsmål, som vi vil tage op og diskutere på dette møde, som Information arrangerer sammen med Det Økologiske Råd.
En række forskere kommer med deres bud på løsninger. Det samlede program ses nedenfor eller kan pdf downloades her (398 KB)

Program:

14.30 VELKOMST ved Christian Ege, Det Økologiske Råd

14.35 Fosfor-ressourcen – scenen sættes
Fosfor truer vandmiljøet. Fødevarebehovet stiger i fremtiden. Kan fosfor slippe op?
Cadmium-forurening. Kan vi undgå import af soja og kunstgødning med fosfor?
Leif Bach Jørgensen, Landbrugsfaglig medarbejder, DØR

14.50 Hvad kan landbruget gøre? Kan fosfor udnyttes bedre og tabet reduceres?
Mindsket tab af fosfor fra landbrugsjorden (vådområder, bufferzoner, præcisionsjordbrug, mm)
Brian Kronvang, Forskningsprofessor, AU

15.10 Bedre fordeling af fosfor fra biogasanlæg
Gylleseparation, ’designergødning’ og fordeling af gylle til planteavlere
Marianne Tjørning, Analytiker, Biogasbranchen

15.30 Kan produktion af danske proteinkilder erstatte sojaimporten?
Kan vi undgå at importere fosfor i udenlandsk dyrefoder ved dansk bioraffinering af græs,
nye afgrøder (hestebønner mv), insekter og marine proteinkilder
Jan Værum Nørgaard, forsker, AU

15.50 KORT PAUSE

16.00 Recirkulering af fosfor fra byerne – cirkulær økonomi
Recirkulering af fosfor fra kildesorteret organisk affald, slam fra rensningsanlæg, aske,
samt affald fra industri og handel
Jakob Magid, lektor, KU

16.20 Recirkulering af fosfor fra slam, gyllefibre og restprodukter via termisk forgasning
Jesper Ahrenfeldt, seniorforsker, DTU

16.40 Økologernes vision
Lukkede næringsstofkredsløb, næringsstoffer til økologisk produktion,
bedre fosforudnyttelse i foder
Lars Holdensen, chefkonsulent, Landbrug og Fødevarer

17.00 DEBAT: Kan by og land sammen udfase sojaimport og import
af mineralsk P-gødning?

Ordstyrer: Bruno Sander Nielsen, Faglig direktør, Biogasbranchen


Det Økologiske Råds generalforsamling 2018
Det Økologiske Råd afholder ordinær generalforsamling samme sted kl. 18.

 

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Vi passer på dine persondata

I forbindelse med at EU's nye persondataforordning GDPR er trådt i kraft pr. 25. maj 2018, har vi opdateret vores persondatapolitik.

Det Økologiske Råd overholder selvfølgelig de nye GPDR-regler
Vi har implementeret vores nye data-politik, som følger de nye regler for håndtering af persondata. I politikken kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger og hvor længe, vi opbevarer oplysninger om dig m.m. Du bør læse denne politik og henvende dig til os, såfremt der er oplysninger i politikken, som du ikke kan acceptere. På www.ecocouncil.dk vil du til enhver tid kunne finde den gældende version af politikken.
 

Arrangementer

Folkemødet på Bornholm
Tid: 14.-17. juni 2018
Sted: Allinge, Bornholm
Se hvilke arrangementer vi deltager i

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small