Kemikalier er blevet et samfundsproblem - Hvorfor?

Næsten alle almindelige varer, som vi bruger til daglig, indeholder kemiske stoffer, der er produceret af den kemiske industri. Det gælder f.eks. kosmetik, vaskemidler, møbler, tekstiler, elektroniske produkter, legetøj samt mange andre produkter, som man ikke havde for 50 eller 70 år siden.

Den globale produktion af kemikalier har udviklet sig eksplosivt i løbet af de seneste årtier. I 1930 blev der på globalt plan produceret 1 mio. tons industrikemikalier. I dag ligger produktionen omkring 500 mio. tons pr. år. OECD forventer at den produktionen vil stige med 45% fra 2012 til 2020.

Industrielle kemikalier har skabt velstand og komfort, men samtidig har de også skabt enorme sundheds- og miljøproblemer. Det skyldes først og fremmest manglende viden. Over et halvt århundrede er mere end 100.000 forskellige nye menneskeskabte kemiske stoffer sat i spil som en integreret del af vores hverdag og som et resultat af velstandsudviklingen. Alt sammen på et ufuldstændigt – eller manglende – vidensgrundlag. Industrien har simpelthen ikke undersøgt stoffernes egenskaber, før de er blevet markedsført.

Der findes i dag menneskeskabte kemikalier spredt over hele kloden i vand, jord og luft. Enhver EU-borger har i dag en lang række forskellige industrikemikalier ophobet i kroppen, og der er fundet adskillige skadelige stoffer i modermælk og i gravide mødres navlestrengs-blod. Disse stoffer overføres under graviditeten til det ufødte barn og senere med modermælken. Efterhånden som industrikemikalierne bliver undersøgt for deres sundheds- og miljøeffekter, viser flere og flere sig at kunne være årsag til allergi, kræft, ændringer i arveanlæg og hormonelle systemer, samt påvirke sårbare økosystemer, herunder vilde dyr og planter.  Der er de sidste år kommet mere fokus på konsekvenserne af, at mennesker og dyr udsættes for mere end ét stof ad gangen. Dette kaldes cocktail- eller blandingseffekten.

Det kan du læse mere om på kemikaliepolitik.dk. Du kan også læse om hvem, der gør hvad for at løse problemet, og om hvordan kemikaliepolitikken udvikler sig.

I EU er kemikalielovgivning REACH trådt i kraft d. 1. juni 2007. REACH står for registrering, vurdering og godkendelse samt begrænsning af kemikalier (Registration, Evaluation og Autorisation of CHemicals). REACH erstatter omkring 40 forskellige direktiver og var undervejs i over 10 år. Nu er den ved at blive implementeret. Der har været mange forhåbninger til den undervejs - desværre også hård kamp fra industriens side for at få den udvandet. Med REACH kommer der med tiden forhåbentligt bedre styr på de mange kemikalier, vi omgiver os med i hverdagen.

Læs mere om REACH

 

Opdateret d. 28-11-2012