Arrow
Arrow
Ny app mod mikroplast
Slider

Gylle og natur - Problemer og løsninger

Både dansk landbrug og landets natur er i krise. Mange landbrug er i dag ikke rentable og
overlever udelukkende på bankernes nåde. Samtidig er størstedelen af landets vandmiljø i
så dårlig stand, at det ikke kan leve op til EUs naturmål om en god økologisk tilstand, og
de terrestriske økosystemer er truet af tilgroning, hvilket ødelægger naturens artsrigdom.    

Landbruget påvirker naturen – ligesom ønsket om en artsrig natur påvirker landbruget.  

Løsningen er at finde et kompromis, som både giver plads til landbrug og en artsrig natur i
Danmark. Heldigvis kan en række af landbrugets gyllerelaterede miljøproblemer løses ved
hjælp af miljøteknologi. Rent teknisk er løsningerne indenfor rækkevidde. Imidlertid
eksisterer en række politiske og økonomiske barrierer, der aktivt forhindrer at de tekniske
løsninger kommer i spil. Dette er både til skade for landbrug og natur.

Derfor afholder Det Økologiske Råd en konference om gylle og natur, hvor der sættes
fokus på miljø- og naturproblemer samt de tekniske løsningsmuligheder.

Download program: 110408 Gylle Natur Konf Program (42.38 kB)


Præsentationer


Gylle og miljøet
Bo Normander, formand, Det Økologiske Råd
110408 Gylle Natur Konf Bn (409.85 kB)

Gylle og natur
Thyge Nygaard, Landbrugsmedarbejder, Danmarks Naturfredningsforening
110408 Gylle Natur Konf Tn (841.86 kB)

Gylle og fugleliv
Anja Härle Eberhardt, Naturpolitisk medarbejder, Dansk Ornitologisk Forening
110408 Gylle Natur Konf Ahe (3.06 MB)

Gylle og livet i åerne
Lars Brinch Thygesen, Miljøkonsulent, Danmarks Sportsfiskerforbund
110408 Gylle Natur Konf Lbt (4.42 MB)

Hvad viser naturovervågningen ?
Ib Johnsen, Lektor, Biologisk Institut, Københavns Universitet
110408 Gylle Natur Konf Ij (2.23 MB)

Eksisterende miljøregulering og incitamentstruktur
Hans Kjær, specialkonsulent, Miljøstyrelsen
110408 Gylle Natur Konf Mst (772.93 kB)

Miljøpotentialer ved bedre staldindretning
Poul Pedersen, konsulent, Videncenter for Svineproduktion 
110408 Gylle Natur Konf Pp (5.62 MB)

Miljøpotentialer ved biogas

Bruno Sander, sekretariatsleder, Brancheforeningen for Biogas
110408 Gylle Natur Konf Bsn (1.44 MB)

Miljøpotentialer ved gylleforsuring

Allan Skovgaard, administrerende direktør, Infarm A/S
110408 Gylle Natur Konf As (2.91 MB)

Hvordan vil Landbrug og Fødevare imødekomme udfordringerne ?
Niels Peter Nørring, Direktør, Miljø og Energi, Landbrug & Fødevarer
110408 Gylle Natur Konf Npn (3.12 MB)

Hvordan får vi teknologierne i spil ?
Kåre Press-Kristensen, projektleder, Det Økologiske Råd
110408 Gylle Natur Konf Kpk (288.89 kB)

Hvordan vil politikerne løse landbrugets gylleproblemer ?
Per Clausen (EL), Pia Olsen Dyhr (SF), Bente Dahl (RV),  
Mette Gjerskov (S), Tage Leegaard (KF), Eyvind Vesselboe (afventer),       

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Arrangementer

Plastic - ikke så fantastic

SF holder møde om plastikforurening.
Oplæg fra bl.a. Malene Møhl, Det Økologiske Råd  
Man d. 22. maj 2017 ​kl. 17-18:30
Forsamlingshuset, Onkel Dannys Plads 3,1711 København V ​
Information og tilmelding >>

 

Din guide til grønt el-valg

 

 el klasser gruppeNY  

Tænk på klimaet, når du vælger el-produkter! 

 

Se vores guide på
www.grøntelvalg.dk

 

Nyeste udgivelser

På vores webshop kan du downloade vores publikationer gratis