Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Gylle og natur - Problemer og løsninger

Både dansk landbrug og landets natur er i krise. Mange landbrug er i dag ikke rentable og
overlever udelukkende på bankernes nåde. Samtidig er størstedelen af landets vandmiljø i
så dårlig stand, at det ikke kan leve op til EUs naturmål om en god økologisk tilstand, og
de terrestriske økosystemer er truet af tilgroning, hvilket ødelægger naturens artsrigdom.    

Landbruget påvirker naturen – ligesom ønsket om en artsrig natur påvirker landbruget.  

Løsningen er at finde et kompromis, som både giver plads til landbrug og en artsrig natur i
Danmark. Heldigvis kan en række af landbrugets gyllerelaterede miljøproblemer løses ved
hjælp af miljøteknologi. Rent teknisk er løsningerne indenfor rækkevidde. Imidlertid
eksisterer en række politiske og økonomiske barrierer, der aktivt forhindrer at de tekniske
løsninger kommer i spil. Dette er både til skade for landbrug og natur.

Derfor afholder Det Økologiske Råd en konference om gylle og natur, hvor der sættes
fokus på miljø- og naturproblemer samt de tekniske løsningsmuligheder.

Download program: default 110408 Gylle Natur Konf Program (42.38 kB) (42 KB)


Præsentationer


Gylle og miljøet
Bo Normander, formand, Det Økologiske Råd
default 110408 Gylle Natur Konf Bn (409.85 kB) (409 KB)

Gylle og natur
Thyge Nygaard, Landbrugsmedarbejder, Danmarks Naturfredningsforening
default 110408 Gylle Natur Konf Tn (841.86 kB) (841 KB)

Gylle og fugleliv
Anja Härle Eberhardt, Naturpolitisk medarbejder, Dansk Ornitologisk Forening default
110408 Gylle Natur Konf Ahe (3.06 MB) (3.06 MB)

Gylle og livet i åerne
Lars Brinch Thygesen, Miljøkonsulent, Danmarks Sportsfiskerforbund
default 110408 Gylle Natur Konf Lbt (4.42 MB) (4.42 MB)

Hvad viser naturovervågningen ?
Ib Johnsen, Lektor, Biologisk Institut, Københavns Universitet
default 110408 Gylle Natur Konf Ij (2.23 MB) (2.23 MB)

Eksisterende miljøregulering og incitamentstruktur
Hans Kjær, specialkonsulent, Miljøstyrelsen
default 110408 Gylle Natur Konf Mst (772.93 kB) (772 KB)

Miljøpotentialer ved bedre staldindretning
Poul Pedersen, konsulent, Videncenter for Svineproduktion 
default 110408 Gylle Natur Konf Pp (5.62 MB) (5.62 MB)

Miljøpotentialer ved biogas

Bruno Sander, sekretariatsleder, Brancheforeningen for Biogas
default 110408 Gylle Natur Konf Bsn (1.44 MB) (1.44 MB)

Miljøpotentialer ved gylleforsuring

Allan Skovgaard, administrerende direktør, Infarm A/S
default 110408 Gylle Natur Konf As (2.91 MB) (2.91 MB)

Hvordan vil Landbrug og Fødevare imødekomme udfordringerne ?
Niels Peter Nørring, Direktør, Miljø og Energi, Landbrug & Fødevarer
default 110408 Gylle Natur Konf Npn (3.12 MB) (3.12 MB)

Hvordan får vi teknologierne i spil ?
Kåre Press-Kristensen, projektleder, Det Økologiske Råd
default 110408 Gylle Natur Konf Kpk (288.89 kB) (288 KB)

Hvordan vil politikerne løse landbrugets gylleproblemer ?
Per Clausen (EL), Pia Olsen Dyhr (SF), Bente Dahl (RV),  
Mette Gjerskov (S), Tage Leegaard (KF), Eyvind Vesselboe (afventer),       

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Vi passer på dine persondata

I forbindelse med at EU's nye persondataforordning GDPR er trådt i kraft pr. 25. maj 2018, har vi opdateret vores persondatapolitik.

Det Økologiske Råd overholder selvfølgelig de nye GPDR-regler
Vi har implementeret vores nye data-politik, som følger de nye regler for håndtering af persondata. I politikken kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger og hvor længe, vi opbevarer oplysninger om dig m.m. Du bør læse denne politik og henvende dig til os, såfremt der er oplysninger i politikken, som du ikke kan acceptere. På www.ecocouncil.dk vil du til enhver tid kunne finde den gældende version af politikken.
 

Arrangementer

Folkemødet på Bornholm
Tid: 14.-17. juni 2018
Sted: Allinge, Bornholm
Se hvilke arrangementer vi deltager i

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small