Arrow
Arrow
Ny app mod mikroplast
Slider

Seminar om biogas og gylleseparation

På Syd Dansk Universitet, Tekniske Fakultet, Niels Bohrs Allé 1, Odense M.

Grøn Vækst har et mål om 10-dobling af den mængde gylle, der går til biogas – men man regner kun med 4-5 dobling af energioutput fa biogas. For at få et godt energiudbytte blander man i dag oftest slagteriaffald i gyllen for at få et højere tørstofindhold. Men der er ikke mere slagteriaffald til rådighed. Hvad kan man så bruge? Er der andre organiske affaldsfraktioner, som er tilstrækkeligt rene og tilgængelige til at kunne bruges? Gylleseparering er en anden mulighed, hvor man kører den tynde fraktion direkte på marken og sender den tørre fraktion til biogas.
Vi har et stort problem med fordampning af ammoniak fra stalde. Et af midlerne til at sænke denne er gylleforsuring. Men forsuret gylle kan, med den viden vi har i dag, kun i meget begrænset omfang tilledes biogasanlæg – medmindre den først separeres.
Det er nogle af de problemstillinger, som vi vil behandle på dette seminar.

 

Præsentationer

Torkild Birkmose, Landscentret, ” Status for gylleseparation i DK og i udlandet – teknik og økonomi. Er gylleseparation en forudsætning for biogas-udbygning?
101013 Sdu Tb (1.42 MB)

 

Preben Nissen, AL-2, ”Status for gylleseparation i DK og i udlandet. Hvad skal der til for at få det på banen?”, se nedenfor og www.al-2.dk.
101013 Sdu Pn (4.54 MB)

 

Bruno Sander Nielsen, Brancheforeningen for Biogas: ”Status for biogasanlæg i DK og i udlandet. Hvordan løses manglen på slagteriaffald o.lign.?”
101013 Sdu Bsn (898.48 kB)

 

Mark van den Bosch, Infarm: har gylleforsuring en plads i et landbrug, hvor 50% af gyllen skal i biogasanlæg?

Lorie Hamelin, SDU: klima- og næringsstofeffekt af gylleforsuring, gylleseparering og biogas, i LCA-perspektiv (på engelsk)
101013_sdu_lca (2.38 MB)

 

Karl Jørgen Nielsen, Planenergi: Økologisk biogas og gylleseparering
101013_sdu_kjn (2.8 MB)

 

Erik Lundsgaard, Hashøj Kraftvarmeforsyning: Erfaringer med at tilsætte fast organisk materiale til gylle til biogas, herunder storkøkkenaffald.
101013 Sdu Hashoej (1.81 MB)

Claus Petersen, Econet: ”kan der skaffes alternativer til slagteriaffald som tilslag til biogasanlæg?”
101013_sdu_econet (90.32 kB)
     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Arrangementer

Plastic - ikke så fantastic

SF holder møde om plastikforurening.
Oplæg fra bl.a. Malene Møhl, Det Økologiske Råd  
Man d. 22. maj 2017 ​kl. 17-18:30
Forsamlingshuset, Onkel Dannys Plads 3,1711 København V ​
Information og tilmelding >>

 

Din guide til grønt el-valg

 

 el klasser gruppeNY  

Tænk på klimaet, når du vælger el-produkter! 

 

Se vores guide på
www.grøntelvalg.dk

 

Nyeste udgivelser

På vores webshop kan du downloade vores publikationer gratis