Arrow
Arrow
Ny app mod mikroplast
Slider

Seminarer om begrænsning af brugen af uønskede kemikalier i byggeri.

Det Økologiske Råd, det regionale miljønetværk MiljøForum Fyn, Bygge- & Anlægssektorens Miljøklub Fyn, DHI samt entreprenørfirmaet Hansson & Knudsen a/s arbejder i 2008 sammen om afprøvning af metoder til begrænsning af uønskede kemikalier i byggeri. Barrierer for substitution af farlige kemikalier undersøges for at fremme byggeri uden miljø- og sundhedsskadelige stoffer.

I den forbindelse afholdes tre seminarer i maj. Her giver repræsentanter fra byggebranchen deres bud på, hvordan f.eks. bygherre, rådgiver eller entreprenør kan stille krav om et mindsket brug af farlige kemikalier i byggerier. Desuden præsenteres værktøjer, der kan anvendes af byggeriets parter til at få styr på kemikalierne og til at begrænse brugen af uønskede kemikalier. Der gives en kort beskrivelse af, hvad EU’s nye kemikalielovgivning REACH vil betyde for byggeriets parter. Projektet har modtaget støtte fra Realdania og Cowifonden. Dansk Byggeri og MiljøForum Midtjylland er samarbejdspartnere i forbindelse med seminarerne.

Program:

 • Velkomst og indledning v. Det Økologiske Råd

 • Hvilken betydning har REACH for byggebranchens parter? Miljøstyrelsen, Kemikalier v. Bent Horn Andersen
  Kemikalier Bha (1.47 MB)

 • Byggeprocessens forskellige aktører giver et bud på deres rolle i kemistyring og begrænsning af brugen af uønskede kemikalier
  - hvordan efterleves krav om uønskede kemikalier?
  - hvordan kan aktøren i sin position selv stille krav og dermed påvirke brugen af uønskede kemikalier?

 • Værktøjer til kemikaliestyring og kemikaliebegrænsning
  - hvordan virker værktøjerne?
  - konkrete resultater fra brugen af dem

 • Afrunding

Tid og sted:

Seminarer afholdt:

Torsdag d. 22. maj kl. 13-16, Affald og varme, Bautavej 1, 8210 Århus V.
Tirsdag d. 27. maj kl. 13-16, Forskerparken 10, 5230 Odense M.
Torsdag d. 29. maj kl. 13-16, Trekanten, Kalvebod Brygge 45, København.

Præsentationer er fra København.

Nærmere info om projekt: www.mfmidt.dk, www.mf-fyn.dk. Eventuelle spørgsmål kan rettes til Susanne Bruun Jakobsen, Det Økologiske Råd, tlf. 33 18 19 34 eller susanne@ecocouncil.dk.

Værktøjer og mærkningsordninger

KEMIguiden

KEMIguiden er et program, hvori man på baggrund af produktdatabladene systematisk kan registrere de kemikalier en virksomhed eller et byggeri håndterer. KEMIguiden kan desuden hjælpe med at skabe et overblik over, hvilke “stoflister” kemikalierne optræder på. Herved fås et redskab til at rette blikket mod de farligste og mest uønskede kemikalier, der evt. overvejes anvendt i byggeriet. I forbindelse med substitutionsovervejelser giver værktøjet også en mulighed for at vurdere/screene ”nye” stoffer. KEMIguiden ejes af en række regionale miljønetværk, organiseret i Key2Green.

Dansk Kemidatabase

Dansk Kemidatabase er udviklet i et samarbejde mellem en række af landets store virksomheder samt Dansk Arbejdsmiljø. Databasen rummer arbejdspladsbrugsanvisninger på mere end 5000 produkter fra over 350 leverandører. Databasen kan benyttes som et redskab til substitution af farlige stoffer, og giver et indblik i produkternes tekniske egenskaber. Indholdet af alle arbejdspladsbrugsanvisninger i Dansk Kemidatabase er gennemgået af en af Dansk Arbejdsmiljø’s kemikere. Databasen benytter sig af Arbejdstilsynets grænseværdiliste samt af Miljøstyrelsens forskellige fareklasser.

Svanemærkningen

Svanemærkningen er en licens-ordning som kan søges af producenter. Svanemærket kan gives til den bedste tredjedel af produkterne i en produktgruppe og garanterer, at produktet er blandt de mindst miljøbelastende af sin slags samt, at produktet ikke indeholder sundhedsskadelige stoffer. Mindre byggerier, som parcelhuse, dobbelthuse og rækkehuse kan i dag svanemærkes. Svanemærkning af byggerier stiller krav til materialerne, energiforbruget og byggeprocessen. Der modtages point for brugen af Svanemærkede produkter. Derudover er der krav til ikke Svanemærkede produkter, som bygger på kravene til Svanemærkning af f.eks. kemiske byggeprodukter. Første version af kriterierne for Svanemærkning af kemiske byggeprodukter er netop nu i høring. Disse krav vil blive introduceret til mødet.

Dansk Indeklima Mærkning

Indeklimamærket stiller krav til produktet i dets brugsfase og beskæftiger sig med produkternes påvirkning af luftkvaliteten i indeklimaet, dvs., hvilke stoffer der frigives til luften indendørs. Der er en øvre grænse for hvor stor afgasningen må være, ligesom der er krav til hvilke stoffer, der må afgasse. Der ud over stilles krav til lugtindtrykket fra produktet. For loftprodukter er der ligeledes en øvre grænse for, hvor mange fibre og partikler, der må frigives. Indeklimamærket omfatter kun krav til produktet i brugsfasen, og giver dokumentation for at produktet “er til at være i stue med”. Der er tale om en frivillig mærkningsordning. Mærket tildeles på baggrund af test og kan gives til produkter og nu også til hele huse.


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Arrangementer

Plastic - ikke så fantastic

SF holder møde om plastikforurening.
Oplæg fra bl.a. Malene Møhl, Det Økologiske Råd  
Man d. 22. maj 2017 ​kl. 17-18:30
Forsamlingshuset, Onkel Dannys Plads 3,1711 København V ​
Information og tilmelding >>

 

Din guide til grønt el-valg

 

 el klasser gruppeNY  

Tænk på klimaet, når du vælger el-produkter! 

 

Se vores guide på
www.grøntelvalg.dk

 

Nyeste udgivelser

På vores webshop kan du downloade vores publikationer gratis