Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Præsentationer 2013

Grøn Energi til område 4
Oplæg af Søren Dyck-Madsen til paneldebat om grøn energi til område 4 på Christiansborg d. 12.11.2013
default Download oplæg til paneldebat >> (321 KB)

Anbefalinger til helhedsorienteret renovering
Oplæg holdt af Søren Dyck-Madsen for Miljøforum Fyn d. 8.11.2013.
default Download oplæg om renovering >> (2.64 MB)  


Præsentationer fra Valgmøder 29. og 30. oktober 2013:

Program - Østerbrohuset 30. oktober

default Download program >> (402 KB)

Luft- og støjforurening på Østerbro
Af Kåre Press-Kristensen, Seniorrådgiver, Det Økologiske Råd 
default Download præsentationen >> (5.77 MB)

Støjen på Østerbro
default Download folder >> (1.03 MB)

Luftforureningen på Østerbro
default Download folder >> (1.67 MB)

Luftforureningen med ultrafine partikler i institutionen Dronen
default Download folder >> (1.99 MB)


Præsentationer fra Konference om luftforurening 9. oktober 2013:

Program
default Download program >> (340 KB)

Status for Danmark i relation til EU's Luftkvalitetsdirektiv
Af Thomas Ellermann, seniorforsker, DCE v. Aarhus Universitet 
default Download præsentationen >> (2.20 MB)

Miljøeffekter af Ren luft zoner
Af Steen Solvang Jensen, seniorforsker, DCE v. Aarhus Universitet
default Download præsentationen >> (420 KB)

Københavns Kommunes arbejde med Ren luft zoner
Af Tanja Ballhorn Provstgaard, projektleder, Københavns Kommune
default Download præsentationen >> (3.26 MB)

DI Transports holdning til nye Ren Luft zoner
Af Rune Noack, Chefkonsulent, Dansk Industri
default Download præsentationen >> (561 KB)

Det Økologiske Råds holdning til nye Ren Luft zoner
Af Kåre Press-Kristensen, Seniorrådgiver, Det Økologiske Råd
default Download præsentationen >> (615 KB)

Udstødningspartikler: Målinger fra København
Af Kåre Press-Kristensen, Seniorrådgiver, Det Økologiske Råd
default Download præsentationen >> (1000 KB)

Borgernes syn på luftforureningen i byen
Af Anne-Mette Wehmüller, centerleder, Miljøpunkt Indre By 
Søren Thorborg, borger i indre by, Borgerinitiativet Red Søerne
default Download præsentationen >> (4.34 MB)


Vandbesparelser og afledning af regnvand
Oplæg om vandbesparelser og afledning af regnvand. Holdt af Jane Meller Thomsen fra København Kommune d. 27.10.2013.
default Download præsentationen >> (3.72 MB)

Danish Practices and Experiences with Energy Efficiency
Oplæg af Søren Dyck-Madsen på konference med titlen "Modernising and Growing the Polish Economy with Energy Efficiency" i Warszawa d. 11.10.2013 arrangeret af The Polish National Fund for Environmental Protection and Water Management.
default Download præsentationen >> (1.50 MB)

Muligheder for et grønt elvalg
Oplæg om mulighederne for at bruge en kommunes el-køb til at gøre en indsats for klima og vedvarende energi. Holdt af Søren Dyck-Madsen for Klimarådet i Roskilde d. 24.09.2013.
default Download præsentationen (pdf) >> (1.26 MB)

Dansk landbrug - nationale og globale udviklingstendenser
Oplæg af Leif Bach Jørgensen på "DN Landbrugsfagligt Netværk" 22.09.2013
Download præsentationen >>

NGO'ernes rolle i klima- og miljøpolitik
Oplæg af Christian Ege på RUC 17.09.2013
Download præsentationen >>

Hvordan kan jeg gøre en forskel for bæredygtighed, klima og grøn økonomi?
Oplæg af Søren Dyck-Madsen på Helsingør Kulturværft d.11.09.2013 om hvad man selv kan gøre omkring klima og energi.
default Download præsentationen >> (859 KB)

Allerød kommune CO2 neutral i 2030
Oplæg af Søren Dyck-Madsen på klimaworkshop i Allerød kommune d.11.09.2013.
default Download præsentationen >> (1.01 MB)

Energipolitisk Summerschool 29.-31. august 2013
To en halv dags arrangement, hvor formålet er at give deltagerne øget indsigt i og en fælles forståelse af de udfordringer energiområdet står overfor.
Find præsentationer mv. fra Summer School her >>


Konference om Elbiler 5.10.2013:

Hvordan får vi flere elbiler på vejene - Lærke Flader, Dansk Elbil alliance
Præsentation holdt på elbil konference d. 5. september 2013.
default Download præsentation >> (3.23 MB)

Brugererfaringer, Elbiler i Holbæk Kommune - Olaf Christensen, Holbæk Kommune
Præsentation holdt på elbil konference d. 5. september 2013.
default (419 KB) default Download præsentation >> (1.50 MB)

Erfaringer med elbiler som delebiler - Bjarke Fonnesbech, LetsGo
Præsentation holdt på elbil konference d. 5. september 2013.
default (419 KB) default Download præsentation >> (3.43 MB)

Energistyrelsens arbejde med elbiler - Michael Rask, Energistyrelsen
Præsentation holdt på elbil konference d. 5. september 2013.
default (419 KB) default Dowload præsentation >> (2.65 MB)

Hvorfor elbiler? - Jeppe Juul, Det Økologiske Råd
Præsentation holdt på elbil konference d. 5. september 2013.
default (419 KB) default Download præsentation >> (1.85 MB)

Københavns kommunes arbejde med elbiler - Anders Møller, Københavns kommune
Præsentation holdt på elbil konference d. 5. september 2013.
default (419 KB) default Download præsentation >> (4.43 MB)


Grønne indkøb
Præsentation holdt på møde i KL d. 29. august 2013 om offentlig grøn indkøbspolitik.
default Læs/download oplæg om Grønne indkøb>> (419.95 kB) (419 KB)

Hvad bør prioriteres i klimaplanen?
Oplæg af Christian Ege Jørgensen om regeringens klimaplan afholdt på ministerens præsentationsmøde d. 14.08.2013.
default Læs/download oplægget >> (551.52 kB) (551 KB)

The Danish Energy shift, the Costs and Benefits for Society and who Bears the Costs
Oplæg af Søren Dyck-Madsen på konference i Wien 26.06.2013. Konferencen blev holdt af den østrigske naturfredningsforening og de østrigske socialdemokrater. 
Læs/download oplæg:  default The Danish Energy shift (774.22 kB) (774 KB)

State of the art, nano registry – and the NGO position
Oplæg holdt af Lone Mikkelsen den 20. juni 2013, på det halvårlige nanomøde arrangeret af miljøorganisationen European Environmental Bureau (EEB).
Introduktion til et fælles NGO position paper om et EU-baseret nanoregister.
Læs/download oplæg:  default State of the Art (645.88 kB) (645 KB)

Late lessons from early warning
Oplæg holdt af Steffen Foss Hansen (DTU) den 20. juni 2013, på det halvårlige nanomøde arrangeret af miljøorganisationen European Environmental Bureau (EEB).
Oplægget blev holdt, som et led i Det Økologiske Råds samarbejde med DTU i projektet ”Better regulation of chemicals” støttet af Villum Fonden.
Læs/download oplæg:  default EEB meeting - Nanotech: Late lessons from early warning (2.59 MB) (2.59 MB)

Seminar with Baltic Associations for Consumer Protection
Seminar med Baltiske Forbrugerorganisationer holdt 20.6.2013 hos Det Økologiske Råd.
Du finder oplæg (engelsk) fra seminaret her: Seminar with Baltic Associations for Consumer Protection

Politiske og lovmæssige krav til grøn arkitektur
Oplæg holdt af Søren Dyck-Madsen 30.5.2013 på Copenhagen Property Summit arrangeret af "Byens Ejendom".
Hvad er fremtiden for bygningsreglementet og anden politisk og lovmæssig standardsætning for grøn arkitektur og konstruktion?
default Download oplæg om: Politiske og lovmæssige krav til grøn arkitektur (473.85 kB) (473 KB)

Det Økologiske Råd på årets SETAC konference i Glasgow (maj 2013)
På denne internationale konference samles eksperter fra regeringer, industri, rådgivningsvirksomheder og den akademiske verden, for at diskutere, hvordan det globale miljø kan beskyttes samtidig med, at den innovative brug af kemikalier og andre stoffer i nye teknologier, industri og landbrug vokser. Under Villum-projektet ”Better Regulation of Chemicals” præsenterede vi to posters. Sammen med posterne findes abstracts med korte introduktioner til det videnskabelige område.
Poster præsenteret af Katrine Banke Nørgaard (RUC) - "A case study on chemical mixtures in sewage sludge: Chemical composition and toxicity in the environment.” Download poster og sammendrag:  default SETAC_poster og abstract (856.97 kB) (856 KB)
Poster præsenteret af Det Økologiske Råd - “Scientific evidence justifies the inclusion of endocrine disrupters, mixture effects and nanomaterials in EU legislation – we need action now.” Download poster og sammendrag:  default SETAC poster (2) (527.93 kB) (527 KB)  og  default Sammendrag/abstract(296.91 kB) (296 KB)

What we learned from BOLIG+
Oplæg holdt af Søren Dyck-Madsen om BOLIG+ på Zero Energy Building konference på AAU Sydhavn 30.04.2013.
default Download oplæg om BOLÌG+ her (880.33 kB) (880 KB)

Årsberetning samt diskussion om DØRs forhold til regeringens grønne politik 
Oplæg holdt ved generalforsamling 24.4.2013.
Se præsentationen her >>

REACH - hvor er vi i dag?
Oplæg holdt af Lone Mikkelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole den 03.04.2013 under forløbet ”JM3/TRYKTE MEDIER/EU”.
default Download præsentationen om Reach her (1.13 MB) (1.13 MB)

Debatmøde i Carbon 20 projektet
Oplæg holdt af Søren Dyck-Madsen i Kolding til debatmøde i Carbon 20 projektet 10.4.2013.
Læs præsentationen her >> default
(630 KB)

Den aktuelle energipolitik i Danmark

Oplæg holdt af Søren Dyck-Madsen på et Debatseminar i Teknologirådet
default Download præsentationen her (255.59 kB) (255 KB)

Klimaudflugt og debat

Oplæg holdt af Søren Dyck-Madsen i Helsingør Kommune 15.3.2013 arrangeret af Helsingørs Agenda 21 råd.
default Download præsentationen her (520.1 kB (520 KB) default ) (630 KB)  

Elementer af bæredygtigt byggeri

Oplæg holdt af Søren Dyck-Madsen på Københavns Erhvervsakademi 6.3.2013 for bygningskonstruktør-studerende.
default Download præsentationen her (1.01 MB) (1.01 MB)  

REACH as an example - results and leftovers

Oplæg holdt på engelsk af Lone Mikkelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole 1.3.2013 under en international emneuge med EU's politiske dagsorden i fokus.
default Download præsentationen her (1.13 MB) (1.13 MB)  eller læs den her:  

View from European NGOs on mixture assessment

Oplæg holdt på engelsk af Lone Mikkelsen i Berlin den 30.1.2013 for The Federal Environment Agency (Umweltbundesamt) på en workshop om regulering af kombinationseffekter.
default Download præsentationen her (630.34 kB) (630 KB)  eller læs den her:

Energirenoveringer af eksisterende bygninger - hvordan?
Oplæg holdt af Søren Dyck-Madsen den 30.1.2013 på Hotel Kolding Fjord på det årlige seminar for de fem danske energi-forsknings ordninger.
default Download præsentationen her (1.47 MB) (1.47 MB)  eller læs den her:

Seminar om regeringens sprøjtemiddelstrategi den 14. januar 2013
Oplæg holdt af Lea Frimann-Hansen fra Miljøstyrelsen

default Download oplægget her (2.12 MB) (2.12 MB)  eller læs det her:

default
(2.12 MB)
Seminar om regeringens sprøjtemiddelstrategi den 14. januar 2013 default
(2.12 MB)
Oplæg holdt af Peter Esbjerg fra Københavns Universitet
default Download oplægget her (2.99 MB) (2.99 MB)  eller læs det her:

Seminar om regeringens sprøjtemiddelstrategi den 14. januar 2013
Oplæg holdt af Poul Henning Petersen fra Videnscenter for Landbrug
default Download oplægget her (5.06 MB) (5.06 MB)  eller læs det her:

 

Seminar om regeringens sprøjtemiddelstrategi den 14. januar 2013
Oplæg holdt af Claus Vangsgård fra Danva
default Download oplægget her (938.32 kB) (938 KB)  eller læs det her:

Seminar om regeringens sprøjtemiddelstrategi den 14. januar 2013
Oplæg holdt af Jens Erik Ørum fra Fødevareøkonomisk Institut
default Download oplægget her (1.46 MB) (1.46 MB)  eller læs det her:

default
(1.46 MB)
Seminar om regeringens sprøjtemiddelstrategi den 14. januar 2013
Oplæg holdt af Christian Ege
default Download oplægget her (341.83 kB) (341 KB)  eller læs det her:

 

Seminar om regeringens sprøjtemiddelstrategi den 14. januar 2013
Oplæg holdt af Rikke Lundsgaard fra Danmarks Naturfredningsforening
default Download oplægget her (632.62 kB) (632 KB)  eller læs det her:


Energipolitik – globalt, EU og Danmark den 9. januar 2013
Oplæg holdt af Søren Dyck-Madsen for DTU-Elektro studerende i samarbejde med Dansk Energi
default Download præsentationen her (1.16 MB) (1.16 MB)  eller læs den her:


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Vi passer på dine persondata

I forbindelse med at EU's nye persondataforordning GDPR er trådt i kraft pr. 25. maj 2018, har vi opdateret vores persondatapolitik.

Det Økologiske Råd overholder selvfølgelig de nye GPDR-regler
Vi har implementeret vores nye data-politik, som følger de nye regler for håndtering af persondata. I politikken kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger og hvor længe, vi opbevarer oplysninger om dig m.m. Du bør læse denne politik og henvende dig til os, såfremt der er oplysninger i politikken, som du ikke kan acceptere. På www.ecocouncil.dk vil du til enhver tid kunne finde den gældende version af politikken.
 

Arrangementer

Temamøde: Lydmiljøer i byrum

Tid: 23. august 2018, kl 8.30-12.30
Sted: Ramböll, København S

Læs mere 

Temamøde: Støj og klimaskærmen

Tid: 28. august 2018, kl 8.30-12.30
Sted: Gate 21, Albertslund

Læs mere 

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small