Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Høringssvar 2014

Tilskud til fremme af VE i virksomheders produktionsprocesser

København den 11.12.2014

Det Økologiske Råds høringssvar vedrørende udkast til ændring af bekendtgørelsen om tilskud til fremme af vedvarende energi i virksomheders produktionsproces

Det Økologiske Råd takker for invitationen til at afgive høringssvar.

Vi støtter generelt, at muligheden for tilskud til fremme af vedvarende energi i virksomheders produktionsproces sammenkobles med hensynet til samtidig at have fokus på potentialet for energibesparelser.

Vi beklager imidlertid, at det nu ikke mere er muligt at give støtte til energisyn i store virksomheder – selv ikke hvis dette energisyn var påtænkt at have særlig fokus på fremme af vedvarende energi i produktionsprocessen. Det kan dog desværre ikke være anderledes, idet dansk lovgivning er nødt til at tage hensyn dette krav fra EU.

Vi finder det positivt, at små og mellemstore virksomheder fortsat kan få støtte til at gennemføre energisyn i direkte sammenhæng med projekter til fremme af vedvarende energi i proces.

Vi støtter også, at støtten betinges af, at projektomkostningerne faktisk er betalt, førend støtte kan udbetales.
Vi støtter endvidere, at der fremover kun fastsættes et maksimalt tilskudsbeløb og ikke også en maksimal støtteprocent, idet dette vurderes at give virksomheden en større frihed til at gennemføre projekter mere omkostningseffektivt.

Endelig støtter vi, at effekten af de gennemførte tiltag vurderes skarpere i ansøgningsfasen, og at eftervisningen droppes, idet det jo er i planlægningsfasen, at projektet kan justeres.

Vi støtter derfor også, at Energistyrelsen får mulighed for at stille krav til kvalificeret ekspert som defineret i bekendtgørelse om obligatorisk energisyn i store virksomheder. For de mindre virksomheder må tilsvarende krav til kvalifikationer være betinget af tilskud til energisynet, da det ellers kan blive for dyrt.

Med venlig hilsen

Søren Dyck-Madsen, Det Økologiske Råd


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Vi passer på dine persondata

I forbindelse med at EU's nye persondataforordning GDPR er trådt i kraft pr. 25. maj 2018, har vi opdateret vores persondatapolitik.

Det Økologiske Råd overholder selvfølgelig de nye GPDR-regler
Vi har implementeret vores nye data-politik, som følger de nye regler for håndtering af persondata. I politikken kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger og hvor længe, vi opbevarer oplysninger om dig m.m. Du bør læse denne politik og henvende dig til os, såfremt der er oplysninger i politikken, som du ikke kan acceptere. På www.ecocouncil.dk vil du til enhver tid kunne finde den gældende version af politikken.
 

Arrangementer

Temamøde: Lydmiljøer i byrum

Tid: 23. august 2018, kl 8.30-12.30
Sted: Ramböll, København S

Læs mere 

Temamøde: Støj og klimaskærmen

Tid: 28. august 2018, kl 8.30-12.30
Sted: Gate 21, Albertslund

Læs mere 

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small