Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Høringssvar 2014

Fremskridt på det indre marked for energi

 vindmøller hav 160px Det Økologiske Råds høringssvar til Kommissionens meddelelse om fremskridt med hensyn til at gennemføre det indre marked for energi.

Det Økologiske Råd takker for invitationen til at afgive høringssvar til Kommissionens meddelelse.

Vi vil gerne kvittere for en indsats på EU plan, som f.eks. har sigte på at etablere et større samarbejde mellem de europæiske systemoperatører TSO’er samt for at sammenbinde marked og standarder for kortfristede handler og fælles regler for anvendelse af transmissionsledninger på el-siden.

Vi vil også gerne kvittere positivt for meddelelsens opmærksomhed på forsyningssikkerheden – især for gassystemet i forhold til forsøg på reduktion af afhængigheden af leverancer af russisk gas.

Vi finder dog, at der er en række mangler i meddelelsen, hvilket vi skal kommentere nedenfor:
Meddelelsen er alt for svag med hensyn til en forstærket indsats for energieffektivisering. Energieffektivisering både i el- og gassektoren er samfundsøkonomisk langt billigere end udbygning af forsyningsledninger og gaslagre og bør derfor prioriteres op.

Meddelelsen ignorer den faktiske tilstand på de europæiske el-markeder, hvor el-prisen er så lav mange steder, at det ikke er rentabelt at erstatte eksisterende nedslidt produktionsapparat med nye vedvarende energianlæg. Her burde meddelelsen tage fat på problemstillingen om, hvorvidt konstruktionen af el-markedet og de eksisterende transmissionsforbindelser mellem (og internt i) landene er velegnet til at løse opgaven med omstilling til et EU energisystem med meget lavere energiforbrug, hvor energien kommer fra vedvarende energikilder.

Meddelelsen ignorerer også den modstand, der (f.eks. via forskellige samfundsøkonomiske beregningsmetoder mellem landene) skabes for udbygningen af rentable transmissionsforbindelser. Her ses kun på den øgede medfinansiering fra EU’s side, på trods af, at det i mange tilfælde kan konstateres, at problemerne ikke findes på det økonomiske område.

Meddelelsen omtaler kort, at forbrugerne endnu ikke har direkte gavn af prisudviklingen på engrosmarkedet. I forlængelse heraf omtales afgifter og tillægsgebyrer. For det første betaler en stor del af EU’s industri ikke disse afgifter, og for det andet slår prissignalet igennem også over for husholdningerne, som oftest er pålagt afgifter af hensyn til statsligt skatteprovenu og som incitament til energieffektiviseringer. Vi tror ikke, at de private forbrugere selv skal agere, bortset fra at skulle indgå kontrakter om udnyttelse af fleksibelt el-behov med tredjeparts aggregatorer under klare vilkår for både økonomi og komfort.

Vi kan ikke se, at meddelelsen tager tilstrækkeligt fat i behovet for udbygning med el-transmissionskapacitet internt i centrale lande som Tyskland, og henover grænsen mellem Frankrig og Spanien.
Meddelelsen ignorer det faktum, at på grund af en unaturligt lav el-pris er en del lande i gang med at indføre betaling for reservekapacitet og betaling for, at central el-produktion forbliver i markedet på trods af tab på el-produktion. Dette er en re-nationalisering, som er i gang, drevet af det nuværende ”el-markeds” manglende evne til at sikre et sammenhængende el-system.

Meddelelsen lader således skinne igennem, at der på el-markedet i EU er tale om en stabil proces, hvilket der i allerhøjeste grad ikke er. Meddelelsen fejler således på, at opfange de store trusler i den nuværende ustabile situation og undlader at komme med forslag til, hvordan situationen kan forbedres.

Meddelelsen omtaler adgang til målerdata, men glemmer her, at de fremstormende nye fjernaflæste målere ikke bare kan levere forbrugsdata, men så sandelig også detaljerede målinger på el-nettets funktion, som vil være af afgørende betydning for net-selskabernes evne til omkostningseffektivt at medvirke til omstillingen til mere vedvarende energi i de europæiske el-systemer.

Meddelelsen forholder sig heller ikke til, at den nuværende funktion af det europæiske el-marked genererer for mange timer med meget billige el-priser og for få timer med høje el-priser. Justeres dette ikke, så flere timer med høje elpriser kan drive investeringer i forsyningssikkerhed, risikerer vi at den europæiske el-forsyningssikkerhed reduceres kraftigt.

Vores konklusion på meddelelsen er således, at den fejler i hvert fald på el-området ved ikke at beskrive og indse de alvorlige problemer det europæiske el-marked står over for. Herved fejles i fremlæggelsen af løsninger, som på en omkostningseffektiv måde skal sikre en fremtidig stabil situation baseret på større integration af el-markederne samt på større nationale incitamenter til forbrugsfleksibilitet og afbrydelighedsaftaler.
På naturgasområdet fokuserer meddelelsen helt naturligt på truslen med afbrud af gasimport fra Rusland, men mangler at identificere hvor langt EU egentlig kan komme med massiv satsning på energibesparelser, der reducerer problemet med gasimport fra en enkelt stor leverandør.

Resume:
• Vi støtter, at EU sigter på et større samarbejde mellem de europæiske systemoperatører TSO’er og på at sammenbinde markeder, samt at der er opmærksomhed på forsyningssikkerheden – især for gassystemet i forhold til forsøg på reduktion af afhængigheden af leverancer af russisk gas.

• Meddelelsen er for svag med hensyn til en forstærket indsats for energieffektivisering, anvendelsen af afgifter og hvorvidt konstruktionen af el-markedet og de eksisterende transmissionsforbindelser mellem - og internt i landene - er velegnet til at løse opgaven med omstilling til et EU energisystem,

• Vi mangler fokus på udbygning af el-transmissionskapacitet internt i centrale lande og generelt på den fremtidige forsyningssikkerhed på el-området.

• Meddelelsen mangler at beskrive de alvorlige problemer det europæiske el-marked står over for – og mulige løsninger på dette.

• På naturgasområdet bør man identificere, hvor langt EU kan komme med massiv satsning på energibesparelser.


Med venlig hilsen
Søren Dyck-Madsen, Det Økologiske Råd


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Vi passer på dine persondata

I forbindelse med at EU's nye persondataforordning GDPR er trådt i kraft pr. 25. maj 2018, har vi opdateret vores persondatapolitik.

Det Økologiske Råd overholder selvfølgelig de nye GPDR-regler
Vi har implementeret vores nye data-politik, som følger de nye regler for håndtering af persondata. I politikken kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger og hvor længe, vi opbevarer oplysninger om dig m.m. Du bør læse denne politik og henvende dig til os, såfremt der er oplysninger i politikken, som du ikke kan acceptere. På www.ecocouncil.dk vil du til enhver tid kunne finde den gældende version af politikken.
 

Arrangementer

Temamøde: Lydmiljøer i byrum

Tid: 23. august 2018, kl 8.30-12.30
Sted: Ramböll, København S

Læs mere 

Temamøde: Støj og klimaskærmen

Tid: 28. august 2018, kl 8.30-12.30
Sted: Gate 21, Albertslund

Læs mere 

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small