Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Høringssvar 2014

Ændring af bygningreglementet

hus oerestaden Det Økologiske Råd finder ikke den foreslåede ændring af bygningsreglementets kapitel 7 og krav til vedvarende energi hensigtsmæssig. Høringssvar om rentabel VE i bygninger til erstatning af nuværende krav i BR10.

Det Økologiske Råds svar på høring om ændring af bygningsreglementets kapitel 7 og VE-krav

Det Økologiske Råd skal hermed afgive høringssvar. Vi er blevet gjort opmærksomme på høringen af andre parter, idet vi kan se, at vi ikke er på den medsendte officielle høringsliste. Det skal vi anmode om at komme.
Overordnet set anerkender vi Energistyrelsens ønske om at opfylde kravene i bygningsdirektivet så godt som muligt. Men vi skal også tilkendegive, at vi ikke finder den foreslåede justering hensigtsmæssig - af følgende grunde:
• Placeringen af vedvarende energiproduktion på bygninger skal som udgangspunkt baseres på vurderinger om hensigtsmæssigheden i henhold til det omliggende energisystem eller bygningsejerens eget ønske. Det virker ikke hensigtsmæssigt, at placering af vedvarende energi på bygninger fastlægges via bygningsreglementet udelukkende på baggrund af en snæver privatøkonomisk rentabilitetsberegning.

• Der er en række andre hensyn, som må tages i betragtning, når en bygningsejer overvejer placering af VE på bygningen. Dette kan være arkitektoniske og andre bygningsmæssige hensyn, som skal respekteres uanset privatøkonomisk rentabilitet eller ej.

• Bestemmelsen skal kunne administreres, hvilket vi finder vanskeligt. Det vil kræve, at enhver bygherre ved nybyggeri eller ombygninger skal lave en privatøkonomisk beregning som begrundelse for, at det i pågældende tilfælde ikke er rentabelt.

• Vi savner en henvisning til en rentabilitetsberegning, som kan lægges til grund for godkendelse af dispensationer for denne nye regel.

• Der er et præcist krav i BR10 Kapitel 8.6.2. stk.2 om solvarme til dækning af en del af det varme vand, hvis dette er rentabelt, ved nybyggeri og ved renoveringer uden for eksisterende fjernvarmeområder. Dette krav er langt mere præcist og anvendeligt. Kravet er endvidere afpasset under hensyn til funktionen af det danske energisystem. At erstatte dette krav med det foreslåede generelle og upræcise krav kan meget let blive til skade for den omkostningseffektive grønne energiomstilling.

Vi skal derfor anbefale, at ændringen undlades, således at bygningsreglement BR10 på dette område forbliver uændret.

Man bør i stedet arbejde for, at VE produktion på bygningen på sigt ikke indgår i totalenergirammen, idet man dermed kan reducere behovet for komponentkrav. Ved at reducere komponentkravene vil frihedsgraderne i byggeriet øges og dermed øges de arkitektoniske frihedsgrader, innovationen i byggeriet mm. Detaljerede komponentkrav har imidlertid hidtil været nødvendige, når VE-produktion på bygningen kan medregnes i totalenergirammen for herved at sikre selve den isoleringsmæssige kvalitet af bygningen.

Med venlig hilsen

Søren Dyck-Madsen, Det Økologiske Råd


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Vi passer på dine persondata

I forbindelse med at EU's nye persondataforordning GDPR er trådt i kraft pr. 25. maj 2018, har vi opdateret vores persondatapolitik.

Det Økologiske Råd overholder selvfølgelig de nye GPDR-regler
Vi har implementeret vores nye data-politik, som følger de nye regler for håndtering af persondata. I politikken kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger og hvor længe, vi opbevarer oplysninger om dig m.m. Du bør læse denne politik og henvende dig til os, såfremt der er oplysninger i politikken, som du ikke kan acceptere. På www.ecocouncil.dk vil du til enhver tid kunne finde den gældende version af politikken.
 

Arrangementer

Temamøde: Lydmiljøer i byrum

Tid: 23. august 2018, kl 8.30-12.30
Sted: Ramböll, København S

Læs mere 

Temamøde: Støj og klimaskærmen

Tid: 28. august 2018, kl 8.30-12.30
Sted: Gate 21, Albertslund

Læs mere 

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small