Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Høringssvar 2014

Fjernelse af afgifter vil have negative konsekvenser

højspænding 160px De foreslåede lovændringer vil betyde væsentlige svækkelser af klima- og miljøpolitikken, bl.a. sænkning af elvarmeafgift, fjernelse af forsyningssikkerhedsafgiften og den generelle, ikke-målrettede lempelse af PSO. Herudover vil lovforslaget hæmme såvel implementeringen af biogasmålsætningen i Energiaftalen fra 2012 og en gennemførelse af regeringens ressourcestrategi.

Til Skatteministeriet

 

Høringssvar vedr. afgifter på el, VE-brændsler m.v. – J.nr. 14-2340667

 

Det Økologiske Råd takker for muligheden for at svare på denne høring.

 

Vi ser flere af de foreslåede lovændringer som væsentlige svækkelser af klima- og miljøpolitikken, bl.a. sænkning af elvarmeafgift, fjernelse af forsyningssikkerhedsafgiften og den generelle, ikke-målrettede lempelse af PSO. Men vi skal ikke her gentage vores argumenter ift. de politiske aftaleelementer, som allerede blev diskuteret, da aftalen blev indgået. Vi vil derimod koncentrere os om et par forhold, som ikke blev diskuteret, da aftalen blev indgået – og som også vil have væsentlige negative klima- og miljøeffekter.

 

Det drejer sig om fjernelse af afgift på forbrænding af husdyrgødning og fiberfraktion (§7A, stk. 2, samt tabel 1, s. 19 i bemærkningerne). Der har hidtil været økonomiske incitamenter til at fremme udnyttelse af husdyrgødning i biogasanlæg, som giver en dobbelt klimagasreduktion via reduktion af metan- og lattergas-fordampning samt substitution af fossile brændsler. Fiberfraktioner fra separerede afgassede fibre har været pålagt affaldsvarmeafgift, hvorimod direkte afbrænding af husdyrgødning har været pålagt fuld energiafgift (affaldsvarmeafgift og tillægsafgift). Dette lovforslag fjerner dette incitament.

 

Lovforslaget vil således hæmme såvel implementeringen af biogasmålsætningen i Energiaftalen fra 2012, som gennemførelse af regeringens ressourcestrategi fra oktober 2013, som satser på at organisk husholdningsaffald skal til biogasanlæg, oftest sammen med husdyrgødning.

 

Christian Ege, sekretariatsleder
Det Økologiske Råd

 


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small