Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Høringssvar 2014

Mærkning af ventilationsanlæg er et godt initiativ

sommerventil Det Økologiske Råds svar på høring om forslag fra EU-Kommissionen om delegeret retsakt om boligventilationsenheders energiforbrug og støj.

Download:   pdf Høringssvar om et EU-mærkningsinitiativ for ventilationsanlæg med varmegenvinding til boliger (420 KB)

 

Det Økologiske Råds svar på høring om forslag fra EU-Kommissionen om delegeret retsakt om boligventilationsenheders energiforbrug og støj

Generelt finder vi ideen med en mærkning af ventilationsenheder til brug i boliger mht. til energiforbrug eller måske rettere energibalance og støjforhold for positiv.

I Danmark har det gennem snart en del år været praksis, at varmegenvindingseffektivitet, elforbrug og støj fra boligventilation er reguleret via krav i Bygningsreglementet.

Traditionelt har de tre forskellige egenskaber ved boligventilation med varmegenvinding været reguleret hver for sig. Det er nyt, at to af kravene, nemlig varmegenvindingseffekten og el-forbruget hertil sammenvejes og mærkes som én faktor – kaldet SEC.

Vi støtter tilgangen som forbrugervejledning, og forventer, som notatet også angiver, at en mærkning vil understøtte danske producenter og øvrige producenter med energieffektive og støjsvage ventilationsanlæg med varmegenvinding på markedet.

Vi har ikke den tekniske ekspertise til at vurdere om den foreslåede mærkning er tilstrækkelig ambitiøs, idet der som følge af nye mærkningsindsatser for produkter, som ikke hidtil ikke har været mærket, skal fastholdes en vis minimumseffektivitet for overhovet at kunne opnå selv de ringeste mærker.

Umiddelbart flugter det beskrevne ambitionsniveau med, at det danske bygningsreglement generelt kræver tekniske komponenter i klasse A eller bedre, hvis disse findes til en rimelig totaløkonomi på markedet.

Vi kan derfor støtte princippet i den nye mærkning under forudsætning af, at kommende krav i bygningsreglementet på grundlag af denne mærkning ikke må forringe det nuværende krævede niveau, hverken for el-forbrug, for tryktab, for varmegenvindingsgrad eller for støj.

Frygten for støjudsendelsen fra mekaniske boligventilationsanlæg med varmegenvinding høres desværre stadig ofte som begrundelse, for at undlade at etablere sådanne energieffektive apparater. Angivelsen af støjudsendelse i mærkningen bør kunne afhjælpe på dette, idet der dog kan være behov for generel oplysning om, hvad sådanne støjgrænser egentlig betyder.

Især for fremkomsten af individuelle boligventilationsanlæg med varmegenvinding til brug i lejligheder, nye som renoverede, ses som en god fremtidig mulighed for at forbedre indeklimaet og samtidig reducere energiforbruget. Fremkomsten af sådanne anlæg vurderes at have fordel af en støjmærkning, forudsat at brugerne forstår mærkningens betydning.

Vi forventer, at boligventilationsenheder, hvor støjudsendelsen evt. ikke skulle kunne overholde støjgrænserne for tekniske installationer i danske boliger, heller ikke vil være at finde på det danske marked.

Vi finder derfor mærkningen egnet til at anvende i markedsføringen af de bedste boligventilationsenheder med varmegenvinding – og især at mærkningen kan understøtte en anvendelse af individuel boligventilation med varmegenvinding ved renovering både i lejligheder og parcel- og rækkehuse.

Resumé:

  • Vi finder mærkningen egnet i markedsføringen af de bedste boligventilationsenheder med varmegenvinding, idet den kan understøtte en anvendelse af individuel boligventilation med varmegenvinding ved renovering både i lejligheder og parcel- og rækkehuse.
  • Vi støtter princippet i den nye mærkning under forudsætning af, at kommende krav i bygningsreglementet på grundlag af den nye mærkning ikke må forringe det nuværende krævede niveau
  • Vi finder det fornuftigt at mærkningen også omfatter støj, idet frygt for støj er en alvorlig stopper for indpasning af disse anlæg. Men vi bemærker også, at der efterfølgende vil være behov for at informere om, hvad støjniveauet betyder.
  • Med venlig hilsen

Søren Dyck-Madsen

Det Økologiske Råd


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Vi passer på dine persondata

I forbindelse med at EU's nye persondataforordning GDPR er trådt i kraft pr. 25. maj 2018, har vi opdateret vores persondatapolitik.

Det Økologiske Råd overholder selvfølgelig de nye GPDR-regler
Vi har implementeret vores nye data-politik, som følger de nye regler for håndtering af persondata. I politikken kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger og hvor længe, vi opbevarer oplysninger om dig m.m. Du bør læse denne politik og henvende dig til os, såfremt der er oplysninger i politikken, som du ikke kan acceptere. På www.ecocouncil.dk vil du til enhver tid kunne finde den gældende version af politikken.
 

Arrangementer

Temamøde: Lydmiljøer i byrum

Tid: 23. august 2018, kl 8.30-12.30
Sted: Ramböll, København S

Læs mere 

Temamøde: Støj og klimaskærmen

Tid: 28. august 2018, kl 8.30-12.30
Sted: Gate 21, Albertslund

Læs mere 

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small