Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Godt udspil til EU’s fælles landbrugspolitik

EU-Kommissionen er kommet med et udspil til EU’s fælles landbrugspolitik (CAP) efter 2020. Udspillet fokuserer på ’offentlige goder, bl.a. en opfyldelse af FN’s bæredygtighedsmål og EU’s klimamål. Kommissionen erkender, at den nuværende CAP har spillet fallit i forhold til at sikre ren luft og vand samt en rigere natur. Efter 2020 skal medlemslandene i højere grad selv udforme krav og støtteordninger – men formår EU at opstille tilstrækkeligt ambitiøse overordnede målsætninger? Og hvordan sikres det, at landene reelt tager kravene alvorligt og udarbejder effektive redskaber, så målsætningerne for de enkelte lande nås?

Pressemeddelelse: EU-Kommissionens udspil til ny CAP-reform

29. november, 2017

Gode intentioner fra Kommissionen – men vil det virke denne gang?

Den seneste reform af EU’s fælles landbrugspolitik (CAP), som har dannet ramme om landbrugsproduktionen siden 2014, har ikke leveret varen. Kommissionen udtaler selv, at grønningskravene til den direkte støtte i Søjle 1 ikke har fungeret efter hensigten. Landbrugspolitikken og -støtten har ikke bidraget tilstrækkeligt til de ’offentlige goder’ mht. rent vand og luft, en sikring af klimaet, og en rigere natur.

Kommissionens udspil har til hensigt, at det europæiske landbrug skal omstilles for at opfylde FN’s bæredygtighedsmål og klimamålsætningerne fra Paris. Igen lover de - forstærket - fokus på offentlige goder og vil støtte omstilling til et mere miljø- og klimavenligt landbrug og en øget sundhed for dyr og mennesker.

Det nye er, at udformning af krav og støtteordninger lægges ud til medlemsstaterne. EU lover at opstille ambitiøse overordnede mål, som landene skal leve op til. Udformningen af konkrete politikker er op til de enkelte lande, som nu kan udforme politikker og støtteordninger ud fra specifikke lokale geografiske og sociale rammevilkår og kulturer.

’Det Økologiske Råd anerkender, at CAP’en går væk fra en ’one size fits all’-tilgang og i stedet vælger en mere målrettet tilgang, hvor landene kan udforme mere effektive landbrugspolitikker efter lokale forhold’, siger landbrugsfaglig medarbejder, Leif Bach Jørgensen.

Miljøorganisationen Det Økologiske Råd ser flere positive og gode elementer i Kommissionens udspil:

  • Klima kommer mere ind som en central faktor i målsætningerne, sammen med målsætninger for vand, luft, biodiversitet og natur.
  • Den direkte støtte, som ikke er funderet i miljø- og klimavenlige landbrugspraksisser, fortsætter med at falde
  • Støtten til de største landbrug reduceres, og der er forøget fokus på ordninger, som kan sikre små og mellemstore bedrifters konkurrencevilkår og fortsatte eksistens.
  • Kommissionen vil prioritere innovation og investeringer i f.eks. miljøteknologi. Der er således speciel fokus på ren energi og bioteknologi og på cirkulær økonomi – også som nye mulige forretningsområder i landdistrikterne
  • Der er fokus på generationsskiftet og tiltrækning af nye unge landmænd.
  • Madspild skal reduceres i alle led
  • Også dyrevelfærd, fødevaresikkerhed og sundhed og en sundere ernæring adresseres.

Men de røde lamper blinker: Formår EU at opstille tilstrækkeligt ambitiøse overordnede målsætninger, som landene skal leve op til? Og hvordan sikres det, at landene reelt tager kravene alvorligt og udarbejder effektive redskaber, så målsætningerne for de enkelte lande nås? ’Sidste gang formåede Parlamentet og medlemslandene at udvande reformen og Kommissionens intentioner fuldstændigt,’ siger Leif Bach Jørgensen. ’Vi mangler at se et nyt system for monitorering, kontrol og målopfyldelse, som kan garantere at opfyldelsen af de gyldne løfter ikke igen falder til jorden.’ Der er reelt en fare for, at resultatet blot bliver en re-nationalisering af landbrugspolitikken, hvor EU mister sin rolle som garant ift at miljømålene forbliver en integreret del af politikken.

Det Økologiske Råd tillader sig at glæde sig over de gode intentioner. Det var trods alt værre, om Kommissionen ingen intentioner havde til en grøn omstilling.

Yderligere oplysninger:

Leif Bach Jørgensen 33181935 / 61365046


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Vi passer på dine persondata

I forbindelse med at EU's nye persondataforordning GDPR er trådt i kraft pr. 25. maj 2018, har vi opdateret vores persondatapolitik.

Det Økologiske Råd overholder selvfølgelig de nye GPDR-regler
Vi har implementeret vores nye data-politik, som følger de nye regler for håndtering af persondata. I politikken kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger og hvor længe, vi opbevarer oplysninger om dig m.m. Du bør læse denne politik og henvende dig til os, såfremt der er oplysninger i politikken, som du ikke kan acceptere. På www.ecocouncil.dk vil du til enhver tid kunne finde den gældende version af politikken.
 

Arrangementer

Temamøde: Lydmiljøer i byrum

Tid: 23. august 2018, kl 8.30-12.30
Sted: Ramböll, København S

Læs mere 

Temamøde: Støj og klimaskærmen

Tid: 28. august 2018, kl 8.30-12.30
Sted: Gate 21, Albertslund

Læs mere 

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small